قیمت امروز میلگرد آجدار ظفر بناب به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ به روزرسانی شد.

قیمت میلگرد ظفر بناب هر روز توسط کارشناسان آهن ملل پس از استعلام از کارخانه، در جدول زیر درج می شود. شما می توانید برای خرید میلگرد ظفر بناب ابتدا قیمت روز آن را مشاهده و سپس با تماس با کارشناسان آهن ملل فرآیند خرید خود را نهایی کنید. لازم به ذکر است قیمت میلگرد ظفر بناب را با فعال نمودن «ارزش افزوده» مشاهده کنید.

فولاد ظفر بناب
قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۷:۲۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 8 ظفر بناب شاخه آجدار A2 4.35 کیلوگرم کارخانه 8 امروز ثابت 21,835
2 میلگرد 10 ظفر بناب شاخه آجدار A2 7 کیلوگرم کارخانه 10 امروز ثابت 21,743
3 میلگرد 12 ظفر بناب شاخه آجدار A3 10.30 کیلوگرم کارخانه 12 امروز ثابت 21,743
4 میلگرد 14 ظفر بناب شاخه آجدار A3 14 کیلوگرم کارخانه 14 امروز ثابت 21,376
5 میلگرد 16 ظفر بناب شاخه آجدار A3 18 کیلوگرم کارخانه 16 امروز ثابت 21,376
6 میلگرد 18 ظفر بناب شاخه آجدار A3 23.5 کیلوگرم کارخانه 18 امروز ثابت 21,376
7 میلگرد 20 ظفر بناب شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 20 امروز ثابت 21,376
8 میلگرد 22 ظفر بناب شاخه آجدار A3 34.5 کیلوگرم کارخانه 22 امروز ثابت 21,376
9 میلگرد 25 ظفر بناب شاخه آجدار A3 44 کیلوگرم کارخانه 25 امروز ثابت 21,376
10 میلگرد 28 ظفر بناب شاخه آجدار A3 57 کیلوگرم کارخانه 28 امروز ثابت 21,376
11 میلگرد 32 ظفر بناب شاخه آجدار A3 78 کیلوگرم کارخانه 32 امروز ثابت 21,376

طریقه تشخیص میلگرد فولاد ظفر بناب، علامت حک شده (ZN-CT) بر روی میلگردها می باشد. علامت اختصاری  میلگرد ظفر بناب