قیمت امروز میلگرد آجدار آریان فولاد به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ به روزرسانی شد.

قیمت میلگرد آریان فولاد در جدول زیر به صورت روزانه توسط کارشناسان آهن ملل پس از استعلام از کارخانه تولیدکننده درج می گردد. شما می توانید برای خرید میلگرد آریان فولاد ابتدا قیمت ها را مقایسه و سپس با تماس با کارشناسان آهن، فرآیند خرید خود را نهایی کنید.

آریان فولاد
قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۲:۰۵:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 10 آریان فولاد شاخه آجدار A2 7.4 کیلوگرم کارخانه 10 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 250 20,459
2 میلگرد 12 آریان فولاد شاخه آجدار A2 6.5 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 250 20,367
3 میلگرد 10 آریان فولاد شاخه آجدار A3 9.8 کیلوگرم کارخانه 10 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 250 20,550
4 میلگرد 12 آریان فولاد شاخه آجدار A3 9.8 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 250 20,550
5 میلگرد 14 آریان فولاد شاخه آجدار A3 13.8 کیلوگرم کارخانه 14 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 250 20,367
6 میلگرد 16 آریان فولاد شاخه آجدار A3 18 کیلوگرم کارخانه 16 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 250 20,367
7 میلگرد 18 آریان فولاد شاخه آجدار A3 23 کیلوگرم کارخانه 18 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 250 20,367
8 میلگرد 20 آریان فولاد شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم کارخانه 20 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 250 20,275
9 میلگرد 22 آریان فولاد شاخه آجدار A3 35.5 کیلوگرم کارخانه 22 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 250 20,275
10 میلگرد 25 آریان فولاد شاخه آجدار A3 44 کیلوگرم کارخانه 25 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 250 20,275

طریقه تشخیص میلگردهای کارخانه آریان فولاد، علامت حک شده (AS-JU و AS-CT) میباشد. علامت اختصاری  میلگرد آریان فولاد