قیمت امروز میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ به روزرسانی شد.

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان هر روز بعد از استعلام از کارخانه ذوب آهن، در جدول زیر درج می شود. همانطور که مشاهده می کنید در این جدول قیمت میلگرد بر اساس سایز آن متغیر خواهد بود. در زمان خرید میلگرد ذوب آهن اصفهان به این نکته توجه کنید که حتما گزینه «ارزش افزوده» فعال باشد و برای تکمیل فرآیند خرید حتما با کارشناس فروش میلگرد آهن ملل در تماس باشید.

ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۳:۵۷:۵۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد حالت آنالیز وزن واحد بارگیری سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم کارخانه 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 150 22,844
2 میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 11 کیلوگرم انبار 12 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 150 22,844
3 میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 15 کیلوگرم کارخانه 14 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 150 21,560
4 میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 15 کیلوگرم انبار 14 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 150 21,560
5 میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 20 کیلوگرم کارخانه 16 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 150 21,560
6 میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 20 کیلوگرم انبار 16 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 150 21,560
7 میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 25 کیلوگرم کارخانه 18 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 50 21,560
8 میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 25 کیلوگرم انبار 18 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 50 21,560
9 میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم کارخانه 20 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 21,560
10 میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 30 کیلوگرم انبار 20 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 21,560
11 میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 37 کیلوگرم کارخانه 22 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 200 21,468
12 میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 37 کیلوگرم انبار 22 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 200 21,468
13 میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 47 کیلوگرم کارخانه 25 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 200 21,468
14 میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 47 کیلوگرم انبار 25 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 200 21,468
15 میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 66 کیلوگرم کارخانه 28 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 100 21,193
16 میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 66 کیلوگرم انبار 28 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 100 21,193
17 میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 75 کیلوگرم کارخانه 32 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 100 21,193
18 میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان شاخه آجدار A3 75 کیلوگرم انبار 32 ۱۴۰۲/۹/۱۲ 100 21,193

طریقه تشخیص میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان، علامت اختصاری حک شده (ESCO-CU) بر روی محصولات می باشد.

علامت اختصاری  میلگرد ذوب آهن اصفهان

علامت اختصاری میلگرد کارخانه ها