قیمت محصولات مفتولی به دلیل وجود انواع محصولات مفتولی و تنوع سایزبندی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همان طور که مشاهده می کنید هر جدول برای نوعی از محصولات مفتولی می باشد که علاوه بر قیمت، نوسانات هریک از سایز بندی ها نیز در آن درج شده است. برای مقایسه قیمت روز محصولات مفتولی کافیست از نمودار نوسانات قیمتی موجود در جدول ها استفاده کنید. همچنین برای خرید محصولات مفتولی موجود در لیست زیر، حتما گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

قیمت توری حصاری

آخرین بروزرسانی: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۲۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع توری مفتول(mm) چشمه (cm) واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 توری حصاری فنس 2.10 4.5 کیلوگرم کارخانه chart 30,275 29,817
2 توری حصاری فنس 2.40 4.5 کیلوگرم کارخانه chart 30,275 29,817
3 توری حصاری فنس 3 4.5 کیلوگرم کارخانه chart 30,275 29,817
4 توری حصاری فنس 2.10 5.5 کیلوگرم کارخانه chart 30,275 29,817
5 توری حصاری فنس 2.40 5.5 کیلوگرم کارخانه chart 30,275 29,817
6 توری حصاری فنس 3 5.5 کیلوگرم کارخانه chart 30,275 29,817
7 توری حصاری فنس 2.10 6.5 کیلوگرم کارخانه chart 30,275 29,817
8 توری حصاری فنس 2.40 6.5 کیلوگرم کارخانه chart 30,275 29,817
9 توری حصاری فنس 3 6.5 کیلوگرم کارخانه chart 30,275 29,817
قیمت توری فرنگی

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۳۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع توری طول (m) عرض (cm) وزن واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 توری فرنگی 20 120 6 رول کارخانه chart 183,486 183,486
2 توری فرنگی 20 150 7 رول کارخانه chart 229,358 229,358
3 توری فرنگی 20 180 8 رول کارخانه chart 256,881 256,881
قیمت توری مرغی

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۳۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع توری چشمه (inch) وزن ابعاد (m) حالت واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 توری مرغی 3.4 5 45*1.20 رول کیلوگرم کارخانه chart 195,413 195,413
2 توری مرغی 1 6.8 45*1.20 رول کیلوگرم کارخانه chart 234,862 234,862
3 توری مرغی 1 7.8 45*1.20 رول کیلوگرم کارخانه chart 277,982 277,982
4 توری مرغی 3.4 9 45*1.20 رول کیلوگرم کارخانه chart 344,037 344,037
قیمت توری پرسی

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۳۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع توری ضخامت (mm) چشمه (cm) حالت واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 توری پرسی 2*2 3.6 2*2 1*2 کیلوگرم کارخانه chart 23,761 23,761
2 توری پرسی 2*2 3.8 2*2 1*2 کیلوگرم کارخانه chart 23,761 23,761
3 توری پرسی 2*2 3 2*2 1*2 کیلوگرم کارخانه chart 23,761 23,761
4 توری پرسی 3*3 3.2 3*3 1*2 کیلوگرم کارخانه chart 23,761 23,761
5 توری پرسی 3*3 3.5 3*3 1*2 کیلوگرم کارخانه chart 23,761 23,761
6 توری پرسی 3*3 4 3*3 1*2 کیلوگرم کارخانه chart 23,761 23,761
7 توری پرسی 4*4 3 4*4 1*2 کیلوگرم کارخانه chart 23,761 23,761
8 توری پرسی 4*4 3.5 4*4 1*2 کیلوگرم کارخانه chart 23,761 23,761
9 توری پرسی 4*4 4 4*4 1*2 کیلوگرم کارخانه chart 23,761 23,761
10 توری پرسی 5*5 3.5 5*5 1*2 کیلوگرم کارخانه chart 23,761 23,761
11 توری پرسی 5*5 3.8 5*5 1*2 کیلوگرم کارخانه chart 23,761 23,761
12 توری پرسی 5*5 4.5 5*5 1*2 کیلوگرم کارخانه chart 23,761 23,761
13 توری پرسی 5*5 5 5*5 1*2 کیلوگرم کارخانه chart 23,761 23,761
قیمت توری گابیون

آخرین بروزرسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۵:۳۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع توری ضخامت (mm) چشمه (cm) گالوانیزه واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 توری گابیون 6*8 2.0 6*8 گرم متر مربع اصفهان chart 31,193 31,193
2 توری گابیون 8*10 1.5 8*10 گرم متر مربع اصفهان chart 20,275 20,275
3 توری گابیون 8*10 1.7 8*10 گرم متر مربع اصفهان chart 20,367 20,367
4 توری گابیون 8*10 1.8 8*10 گرم متر مربع تهران chart 22,018 22,018
5 توری گابیون 8*10 2.0 8*10 گرم متر مربع اصفهان chart 23,853 23,853
6 توری گابیون 8*10 3.0 8*10 گرم متر مربع تهران chart 27,523 27,523
قیمت مش ساده

آخرین بروزرسانی: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۴۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد قطر(mm) چشمه (cm) بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 مش ساده 6 10*10 کارخانه کیلوگرم chart 19,128 21,927
2 مش ساده 6 15*15 کارخانه کیلوگرم chart 19,128 21,927
3 مش ساده 6 20*20 کارخانه کیلوگرم chart 19,450 21,927
قیمت مش آجدار

آخرین بروزرسانی: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۰۹:۴۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع میلگرد قطر(mm) چشمه (cm) بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 مش آجدار 8 10*10 بنگاه آهن ملل کیلوگرم chart 19,174 20,826
2 مش آجدار 8 15*15 بنگاه آهن ملل کیلوگرم chart 19,174 20,826
3 مش آجدار 8 20*20 بنگاه آهن ملل کیلوگرم chart 19,174 20,826
4 مش آجدار 10 10*10 بنگاه آهن ملل کیلوگرم chart 18,899 20,367
5 مش آجدار 10 15*15 بنگاه آهن ملل کیلوگرم chart 18,899 20,367
6 مش آجدار 10 20*20 بنگاه آهن ملل کیلوگرم chart 18,899 20,367
قیمت سیم خاردار حلقوی سوزنی

آخرین بروزرسانی: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۲۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول قطر طول (m) ضخامت مفتول(mm) ضخامت خار (mm) وزن واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر 60 6 2.5 2 6 حلقه کارخانه chart 270,183 247,706
2 سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر 60 پرکربن 8 2.5 2 8 حلقه کارخانه chart 360,092 330,275
3 سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر 90 8 2.5 2 6 حلقه کارخانه chart 320,000 293,578
4 سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر 90 پرکربن 10 2.5 2 10 حلقه کارخانه chart 450,000 412,844
قیمت سیم خاردار حلقوی تبری

آخرین بروزرسانی: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۲۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول قطر طول (m) ضخامت مفتول(mm) ضخامت خار (mm) وزن واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 سیم خاردار حلقوی تبری قطر 60 6 2.5 2 6 حلقه کارخانه chart 274,954 252,294
2 سیم خاردار حلقوی تبری قطر 60 پرکربن 8 2.5 2 8 حلقه کارخانه chart 430,275 394,495
3 سیم خاردار حلقوی تبری قطر 90 8 2.5 2 8 حلقه کارخانه chart 355,046 325,688
4 سیم خاردار حلقوی تبری قطر 90 پرکربن 10 2.5 2 10 حلقه کارخانه chart 550,000 504,587
قیمت سیم خاردار خطی

آخرین بروزرسانی: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۴:۲۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول طول (m) ضخامت مفتول(mm) ضخامت خار (mm) وزن واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 سیم خاردار خطی سوزنی 200 (کلاف) 2.5 2 25 کیلوگرم کارخانه chart 30,000 27,523
2 سیم خاردار خطی تبری 144 (کلاف) 2.5 0.5 12 کیلوگرم کارخانه chart 49,541 45,413
آهن ملل ویژگی های محصول
۱ نام محصول محصولات مفتولی
۲ انواع توری فولادی، سیم خاردار، تیر حصار، سیم مفتولی، رابیتس، خرپا و زیگزاگ
3 واحد قیمت      حلقه، کیلوگرم، منر مربع و شاخه

محصولات مفتولی

محصولات مفتولی با استفاده از انواع سیم های مفتولی و مقاطع فولادی  تهیه و تولید می شوند و بسته به کیفیتی که دارند، برای کارکردهای مختلف به کار گرفته می شوند. تنوع در محصولات مفتولی به دلیل وجود انواع مختلف سیم های به کار برده شده است. از سیم گالوانیزه گرفته تا سیم استیل همگی به نوعی در ساخت این محصولات به کار گرفته می شوند و به بسته به این سیم ها نیز کارکرد متفاوتی از خود نشان می دهند که باعث می شود محصولات مفتولی در شرایط آب و هوایی خاص به خوبی عمل کنند. از رو در زمان خرید محصولات مفتولی باید به این مورد دقت زیادی به خرج داد و بسته به کارایی که نیاز دارید، محصولات مفتولی با جنس مناسب خریداری نمایید. در این صفحه شما می توانید قیمت انواع محصولات مفتولی اعم از توری فولادی، سیم خاردار، تیر حصار، سیم مفتولی، خرپا و زیگزاگ به همراه ویژگی های ساختار و اندازه های هر یک را به خوبی مشاهده نمایید.

قیمت محصولات مفتولی در تمامی انواع آن

قیمت سیم مفتول  و دیگر محصولات مفتولی به دلیل تنوع گسترده آن، برای خریداران از اهمیت بالایی برخوردار است. همان طور که بیان شده رنج انواع محصولات مفتولی متفاوت است و همین امر نیز باعث شده قیمت محصولات مفتولی نیز بسه به نوع و کاربردی که دارند، متغیر باشند. از سویی دیگر قیمت محصولات مفتولی بسته به ابعاد، ضخامت، نوع، جنس، سایز نیز نسبت به یکدیگر از تفاوت فاحشی برخوردار است. به همین منظور برای دسترسی راحت تر خریداران و مشتریان این مقاطع فولادی، برای هریک از این محصولات، به صورت مجزایی جدول قیمتی درج شده است که به صورت روزانه قیمت محصولات مفتولی به روز می گردد.
در مورد قیمت سیم مفتول باید گفت که هر چقدر ضخامت مفتول بیشتر گردد، می تواند بر وزن آن تاثیر مستقیم بگذارد و در نهایت به سبب خرید و فروش سیم مفتول بر حسب کیلوگرم، هر چقدر وزن سیم مفتول افزایش یابد، قیمت سیم مفتول نیز افزایش خواهد داشت. از سویی دیگر این محصولات نیز می توانند به صورت کلاف به بازار عرضه گردد که در نهایت طول سیم مفتول می تواند تا 200 متر را پوشش دهد. اما در برخی موارد همچون سیم خاردار، که به لحاظ شکل و ساختار ظاهری آن، طول آن به تبع کمتر خواهد بود. از این رو براری خرید محصولات مفتولی باید به این ویژگی ها دقت بی نهایت داشت و با بهترین قیمت سیم مفتول، خرید خود را انجام دهید.

قیمت امروز محصولات مفتولی

برای ساخت انواع محصولات و تجهیزات از مفتول استفاده می شود. به این وسایل محصولات مفتولی گفته می شود که یکی از آلیاژهای پر مصرف هستند. 
اما قیمت مفتول فولادی بسته به کارخانه تولیدکننده به صورت روزانه به بازار اعلام می شود. از این رو می بایست برای خرید محصولات مفتولی حتما قیمت روز این محصولات را رصد نمود؛ چرا که به محض تغییرات، ممکن است قیمت محصولات مفتولی نیز تحت تاثیر قرار گیرد و تغییر پیدا کند. آهن ملل نیز از این برای دسترسی آسان خریداران به قیمت روز محصولات مفتولی، به صورت روزانه از کارخانه های تولید کننده، قیمت ها را استعلام نمود و جداول بالا را به روز رسانی می کنند.
اما مواردی که می توانند به صورت موثر باعث تغییر قیمت آنلاین محصولات مفتولی گردد و به صورت مستمر بر قیمت آن ها اثر بگذارند، عبارتند از:

  • قیمت ارز به خصوص قیمت دلار
  • قیمت نفت و حامل های انرژی 
  • قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات مفتولی
  • قیمت سنگ آهن
  • قیمت داخلی و جهانی شمش مورد نیاز برای تولید
  • نام برند
  • هزینه های حمل و نقل 
  • میزان عرضه و تقاضا محصول در بازار  
  • رخدادهای سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی تاثیرگذار

در مورد این محصولات باید که قیمت روزانه محصولات مفتولی بسته به نوع نیز می تواند تغییراتی داشته باشد. به عنوان مثال در مورد قیمت سیم مفتول، اگر از نوع فابریک باشد مطمئنا قیمت آن به نسبت سیم مفتولی  که از کنار ورق تولید می گردد به طبع بیشتر خواهد بود. از سویی دیگر برای تولید گابیون، رابیتس با توجه به اینکه نحوه تولید این محصول به نسبت دیگر محصولات موجود در این دسته سخت تر است، قیمت آن نیز بسته به اجرت ساخت نیز بیشتر خواهد بود.

خرید محصولات مفتولی

کاربرد هر یک از این محصولات در جاهای مشخصی در ساختمان و صنعت می باشد. محصولات مفتولی از مقاومت بالایی برخوردار هستند. طول عمر و دوام این محصولات به اندازه ای بالا می باشد که تا ۵۰ سال و حتی بیشتر نیز عمر می کنند. انعطاف پذیری بالا و قیمت مناسب، این محصولات را به یکی از محصولات پرطرفدار در صنایع مختلف تبدیل کرده است. از این رو خرید محصولات مفتولی می تواند برای بسیاری از صنایع هم از نظر قیمت و هم از نظر کارایی بسیار مهم باشد. از این رو در زمان خرید محصولات مفتولی می بایست به تمام این نکات گفته شده در این محتوا دقت نمود و بسته به نیاز و حجم مورد نظر خرید را انجام داد. اگر نیاز به اطلاعات تخصصی تر داشتید، می توانید با کارشناسان فروش آهن ملل در تماس باشید.

سوالات متداول


بله، شرکت آهن ملل تمامی محصولات مفتولی را در سبد خرید خود دارد و برای خرید از طریق تماس تلفنی با کارشناسان آهن ملل اقدام نمایید.


شرکت آهن ملل برای کسب رضایت مشتری، در کوتاهترین زمان ممکن بار را در مقصد تحویل مشتری میدهد.


خیر، قیمت های سایت به همراه ۹% ارزش افزوده میباشد.