قیمت محصولات مفتولی به دلیل وجود انواع محصولات مفتولی و تنوع سایزبندی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همان طور که مشاهده می کنید هر جدول برای نوعی از محصولات مفتولی می باشد که علاوه بر قیمت، نوسانات هریک از سایز بندی ها نیز در آن درج شده است. برای مقایسه قیمت روز محصولات مفتولی کافیست از نمودار نوسانات قیمتی موجود در جدول ها استفاده کنید. همچنین برای خرید محصولات مفتولی موجود در لیست زیر، حتما گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

قیمت توری حصاری

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف محصول چشمه (cm) ضخامت (mm) وزن(kg) واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 توری حصاری چشمه 4 مفتول 2.2 توری حصاری 2.2 6 1 متر مربع بنگاه آهن ملل chart 24,312 24,312
2 توری حصاری چشمه 4 مفتول 2.4 توری حصاری 2.2 7 900 گرم متر مربع بنگاه آهن ملل chart 23,853 23,853
3 توری حصاری چشمه 4 مفتول 2.5 توری حصاری 2.4 5 1.4 متر مربع بنگاه آهن ملل chart 23,853 23,853
4 توری حصاری چشمه 4 مفتول 2.7 توری حصاری 2.7 5 1.7 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 توری حصاری چشمه 4 مفتول 3 توری حصاری 3 5 2.2 متر مربع بنگاه آهن ملل chart 23,853 23,853
6 توری حصاری چشمه 4 مفتول 3.2 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 توری حصاری چشمه 4 مفتول 3.5 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 توری حصاری چشمه 4 مفتول 3.8 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
9 توری حصاری چشمه 4 مفتول 4 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
10 توری حصاری چشمه 4.5 مفتول 3 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
11 توری حصاری چشمه 5 مفتول 2 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
12 توری حصاری چشمه 5 مفتول 2.4 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
13 توری حصاری چشمه 5 مفتول 2.7 توری حصاری 4 5 4.3 متر مربع بنگاه آهن ملل chart تماس بگیرید تماس بگیرید
قیمت توری فرنگی

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف ابعاد (m) حالت بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 توری فرنگی با ابعاد 7 رول تهران متر مربع chart 19,266 19,266
2 توری فرنگی با ابعاد 9 رول تهران متر مربع chart 22,936 22,936
3 توری فرنگی با ابعاد 11 رول تهران متر مربع chart 25,688 25,688
قیمت توری مرغی

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف محصول طول (m) عرض (cm) وزن(kg) چشمه (inch) بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 توری مرغی عرض 120 وزن 6kg 45 120 6 3.4 تهران chart 20,642 20,642
2 توری مرغی عرض 120 وزن 7.2kg 45 120 7.2 3.4 تهران chart 24,771 24,771
3 توری مرغی عرض 120 وزن 8.5kg 45 120 8.5 3.4 تهران chart 29,174 29,174
قیمت توری پرسی

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف ضخامت (mm) چشمه (cm) بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 توری پرسی مفتول 4.5 5*5 تهران کیلوگرم chart 21,101 21,101
2 توری پرسی مفتول 3 4*4 تهران کیلوگرم chart 12,661 12,661
3 توری پرسی مفتول 3.4 4*4 تهران کیلوگرم chart 14,679 14,679
4 توری پرسی مفتول 3.8 4*4 تهران کیلوگرم chart 17,523 17,523
5 توری پرسی مفتول 4 4*4 تهران کیلوگرم chart 18,532 18,532
6 توری پرسی مفتول 3.4 3*3 تهران کیلوگرم chart 19,450 19,450
7 توری پرسی مفتول 4 3*3 تهران کیلوگرم chart 23,853 23,853
8 توری پرسی مفتول 3 2*2 تهران کیلوگرم chart 18,899 18,899
9 توری پرسی مفتول 3.4 2*2 تهران کیلوگرم chart 22,294 22,294
10 توری پرسی مفتول 3.8 2*2 تهران کیلوگرم chart 29,908 29,908
قیمت توری گابیون

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۱۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف چشمه (cm) ضخامت (mm) واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 توری گابیون چشمه 6.8 1.8 تا 2.0 متر مربع اصفهان chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 توری گابیون چشمه 6.8 2.0 متر مربع اصفهان chart 25,229 25,229
3 توری گابیون چشمه 8.10 1.7 متر مربع اصفهان chart 32,110 32,110
4 توری گابیون چشمه 8.10 1.8 متر مربع اصفهان chart 33,028 33,028
5 توری گابیون چشمه 8.10 2.0 متر مربع اصفهان chart 25,229 25,229
6 توری گابیون چشمه 8.10 3.0 کیلوگرم تهران chart 22,018 22,018
قیمت مش ساده

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف ضخامت (mm) حالت بارگیری واحد آنالیز نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 مش 5.5 چشمه اصفهان کیلوگرم A1 chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 مش 6.5 چشمه اصفهان کیلوگرم A1 chart 16,835 16,697
قیمت مش آجدار

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف ضخامت (mm) حالت بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 مش آجدار 8 آجدار بنگاه آهن ملل کیلوگرم chart 15,688 15,642
2 مش آجدار 10 آجدار بنگاه آهن ملل کیلوگرم chart 15,092 15,092
قیمت سیم خاردار حلقوی سوزنی

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول طول (m) واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 سیم خاردار حلقوی 60 سوزنی 8 حلقه تهران chart 229,358 229,358
2 سیم خاردار حلقوی 90 سوزنی 8 حلقه تهران chart 284,404 284,404
قیمت سیم خاردار حلقوی تبری

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول طول (m) واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 سیم خاردار حلقوی 60 تبری 8 حلقه تهران chart 247,706 247,706
2 سیم خاردار حلقوی 90 تبری 8 حلقه تهران chart 321,101 321,101
قیمت سیم خاردار خطی

آخرین بروزرسانی: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ساعت: ۱۶:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 سیم خاردار خطی اصفهان کیلوگرم chart 22,477 22,477

قیمت محصولات مفتولی

برای ساخت انواع محصولات و تجهیزات از مفتول استفاده میشود. به این وسایل محصولات مفتولی گفته میشود که یکی از آلیاژهای پرمصرف هستند.

از محصولات مفتولی میتوان به انواع توریهای حصاری، گابیون، مرغی، انواع سیم خاردار خطی و حلقوی، انواع سیم مفتولی حرارتی و سیاه و مسوار، انواع مش ساده و آجدار، خرپا و زیگزاگ اشاره کرد.

کاربرد هر یک از این محصولات در جاهای مشخصی در ساختمان و صنعت میباشد. محصولات مفتولی از مقاومت بالایی برخوردار هستند. طول عمر و دوام این محصولات به اندازه ای بالا میباشد که تا ۵۰ سال و حتی بیشتر نیز عمر میکنند.

انعطاف پذیری بالا و قیمت مناسب، این محصولات را به یکی از محصولات پرطرفدار در صنایع مختلف تبدیل کرده است.

خرید محصولات مفتولی از آهن ملل

آهن ملل بزرگترین آهن فروشی در کشور است که قیمت محصولات مفتولی را با بهترین قیمت در بازار اعلام میکند.

به دلیل خرید مستقیم و حذف واسطه های بازار، بهترین قیمت محصولات مفتولی در بازارتوسط شرکت آهن ملل ارائه میشود.

برای دریافت قیمت محصولات مفتولی از یک مرجع معتبر، در تلگرام آهن ملل عضو شوید.

سوالات متداول


بله، شرکت آهن ملل تمامی محصولات مفتولی را در سبد خرید خود دارد و برای خرید از طریق تماس تلفنی با کارشناسان آهن ملل اقدام نمایید.


شرکت آهن ملل برای کسب رضایت مشتری، در کوتاهترین زمان ممکن بار را در مقصد تحویل مشتری میدهد.


خیر، قیمت های سایت به همراه ۹% ارزش افزوده میباشد.