قیمت امروز قیمت محصولات مفتولی به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ از 19 کارخانه در جدول زیر به روزرسانی شد.

قیمت محصولات مفتولی به دلیل وجود انواع محصولات مفتولی و تنوع سایزبندی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همان طور که مشاهده می کنید هر جدول برای نوعی از محصولات مفتولی می باشد که علاوه بر قیمت، نوسانات هریک از سایز بندی ها نیز در آن درج شده است. برای مقایسه قیمت روز محصولات مفتولی کافیست از نمودار نوسانات قیمتی موجود در جدول ها استفاده کنید. همچنین برای خرید محصولات مفتولی موجود در لیست زیر، حتما گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

قیمت توری حصاری

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۴۲:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع توری مفتول(mm) چشمه (cm) واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 توری حصاری فنس 2 5 متر مربع کارخانه امروز ثابت 32,569
2 توری حصاری فنس 2.4 5 متر مربع کارخانه امروز ثابت 32,569
3 توری حصاری فنس 3 5 متر مربع کارخانه امروز ثابت 32,569
4 توری حصاری فنس 2 5.5 متر مربع کارخانه امروز ثابت 32,569
5 توری حصاری فنس 2.4 5.5 متر مربع کارخانه امروز ثابت 32,569
6 توری حصاری فنس 3 5.5 متر مربع کارخانه امروز ثابت 32,569
7 توری حصاری فنس 2.2 6.5 متر مربع کارخانه امروز ثابت 32,569
8 توری حصاری فنس 2.4 6.5 متر مربع کارخانه امروز ثابت 32,569
9 توری حصاری فنس 3 6.5 متر مربع کارخانه امروز ثابت 32,569

قیمت توری فرنگی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۹:۲۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع توری طول (m) عرض (cm) وزن واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 توری فرنگی 20 120 6 رول کارخانه امروز ثابت 293,578
2 توری فرنگی 20 150 7 رول کارخانه امروز ثابت 330,275
3 توری فرنگی 20 180 8 رول کارخانه امروز ثابت 366,972

قیمت توری مرغی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۹:۱۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع توری چشمه (inch) وزن ابعاد (m) حالت واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 توری مرغی 3.4 5 45*1.20 رول کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 247,706
2 توری مرغی 3.4 6.2 45*1.20 رول کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 302,752
3 توری مرغی 3.4 7.2 45*1.20 رول کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 339,450
4 توری مرغی 3.4 9 45*1.20 رول کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 403,670
5 توری مرغی 3.4 8.2 45*1.20 رول کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 422,018

قیمت توری پرسی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع توری ضخامت (mm) چشمه (cm) حالت واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 توری پرسی 2*2 3.6 2*2 1*2 کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 27,064
2 توری پرسی 2*2 3.8 2*2 1*2 کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 27,064
3 توری پرسی 2*2 3 2*2 1*2 کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 27,064
4 توری پرسی 3*3 3.4 3*3 1*2 کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 27,064
5 توری پرسی 3*3 4 3*3 1*2 کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 27,064
6 توری پرسی 4*4 3 4*4 1*2 کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 27,064
7 توری پرسی 4*4 3.4 4*4 1*2 کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 27,064
8 توری پرسی 4*4 4 4*4 1*2 کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 27,064
9 توری پرسی 5*5 4 5*5 1*2 کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 27,064
10 توری پرسی 5*5 3.8 5*5 1*2 کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 27,064
11 توری پرسی 5*5 4.5 5*5 1*2 کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 27,064
12 توری پرسی 5*5 5 5*5 1*2 کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 27,064

قیمت توری گابیون

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۴۱:۴۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع توری ضخامت (mm) چشمه (cm) گالوانیزه واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 توری گابیون 6*8 2 6*8 گرم متر مربع تهران امروز ثابت 29,358
2 توری گابیون 8*10 1.5 8*10 گرم متر مربع تهران امروز ثابت 16,514
3 توری گابیون 8*10 2 8*10 گرم متر مربع تهران امروز ثابت 23,853
4 توری گابیون 8*10 2.5 8*10 گرم کیلوگرم تهران امروز ثابت 32,569
5 توری گابیون 8*10 3 8*10 گرم کیلوگرم تهران امروز ثابت 32,569

قیمت مش ساده

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۴۰:۳۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع مش قطر میلگرد (mm) چشمه (cm) بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 مش ساده 6 10*10 کارخانه کیلوگرم امروز ثابت 24,220
2 مش ساده 6 15*15 کارخانه کیلوگرم امروز ثابت 24,220
3 مش ساده 6 20*20 کارخانه کیلوگرم امروز ثابت 24,679

قیمت مش آجدار

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۱:۴۰:۲۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع مش قطر میلگرد (mm) چشمه (cm) بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 مش آجدار 8 10*10 بنگاه آهن ملل کیلوگرم امروز ثابت 23,028
2 مش آجدار 8 15*15 بنگاه آهن ملل کیلوگرم امروز ثابت 23,028
3 مش آجدار 8 20*20 بنگاه آهن ملل کیلوگرم امروز ثابت 23,028
4 مش آجدار 10 10*10 بنگاه آهن ملل کیلوگرم امروز ثابت 22,936
5 مش آجدار 10 15*15 بنگاه آهن ملل کیلوگرم امروز ثابت 22,202
6 مش آجدار 10 20*20 بنگاه آهن ملل کیلوگرم امروز ثابت 22,202

قیمت سیم خاردار حلقوی سوزنی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۴۰:۰۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول قطر طول (m) ضخامت مفتول(mm) ضخامت خار (mm) وزن واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر 60 6 2.5 2 6 حلقه کارخانه امروز ثابت 302,752
2 سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر 60 پرکربن 8 2.5 2 8 حلقه کارخانه امروز ثابت 504,587
3 سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر 90 8 2.5 2 6 حلقه کارخانه امروز ثابت 449,541
4 سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر 90 پرکربن 10 2.5 2 10 حلقه کارخانه امروز ثابت 596,330

قیمت سیم خاردار حلقوی تبری

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۹:۵۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول قطر طول (m) ضخامت مفتول(mm) ضخامت خار (mm) وزن واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 سیم خاردار حلقوی تبری قطر 60 6 2.5 2 6 حلقه کارخانه امروز ثابت 366,972
2 سیم خاردار حلقوی تبری قطر 60 پرکربن 8 2.5 2 8 حلقه کارخانه امروز ثابت 522,936
3 سیم خاردار حلقوی تبری قطر 90 8 2.5 2 8 حلقه کارخانه امروز ثابت 486,239
4 سیم خاردار حلقوی تبری قطر 90 پرکربن 10 2.5 2 10 حلقه کارخانه امروز ثابت 642,202

قیمت سیم خاردار خطی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۹:۵۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول طول (m) ضخامت مفتول(mm) ضخامت خار (mm) وزن واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 سیم خاردار خطی سوزنی 200 (کلاف) 2.5 2 25 کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 33,028
2 سیم خاردار خطی تبری 144 (کلاف) 2.5 0.5 12 کیلوگرم کارخانه امروز ثابت 59,633