دسترسی سریع

قیمت محصولات مفتولی به دلیل وجود انواع محصولات مفتولی و تنوع سایزبندی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همان طور که مشاهده می کنید هر جدول برای نوعی از محصولات مفتولی می باشد که علاوه بر قیمت، نوسانات هریک از سایز بندی ها نیز در آن درج شده است. برای مقایسه قیمت روز محصولات مفتولی کافیست از نمودار نوسانات قیمتی موجود در جدول ها استفاده کنید. همچنین برای خرید محصولات مفتولی موجود در لیست زیر، حتما گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

قیمت توری حصاری

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۳۴:۰۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع توری مفتول(mm) چشمه (cm) واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 توری حصاری فنس 2 5 کیلوگرم کارخانه 40,459 40,459
2 توری حصاری فنس 2.4 5 کیلوگرم کارخانه 49,266 49,266
3 توری حصاری فنس 3 5 کیلوگرم کارخانه 104,954 104,954
4 توری حصاری فنس 2 5.5 کیلوگرم کارخانه 36,789 36,789
5 توری حصاری فنس 2.4 5.5 کیلوگرم کارخانه 53,394 53,394
6 توری حصاری فنس 3 5.5 کیلوگرم کارخانه 79,037 79,037
7 توری حصاری فنس 2.2 6.5 کیلوگرم کارخانه 37,752 37,752
8 توری حصاری فنس 2.4 6.5 کیلوگرم کارخانه 44,771 44,771
9 توری حصاری فنس 3 6.5 کیلوگرم کارخانه 65,321 65,321

قیمت توری فرنگی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۳۴:۰۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع توری طول (m) عرض (cm) وزن واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 توری فرنگی 20 120 6 رول کارخانه 419,908 419,908
2 توری فرنگی 20 150 7 رول کارخانه 469,908 469,908
3 توری فرنگی 20 180 8 رول کارخانه 509,908 509,908

قیمت توری مرغی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۳۴:۰۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع توری چشمه (inch) وزن ابعاد (m) حالت واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 توری مرغی 3.4 5 45*1.20 رول کیلوگرم کارخانه 290,367 290,367
2 توری مرغی 1 6.8 45*1.20 رول کیلوگرم کارخانه 319,954 319,954
3 توری مرغی 1 7.8 45*1.20 رول کیلوگرم کارخانه 359,954 359,954
4 توری مرغی 3.4 9 45*1.20 رول کیلوگرم کارخانه 440,367 440,367

قیمت توری پرسی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۳۳:۵۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع توری ضخامت (mm) چشمه (cm) حالت واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 توری پرسی 2*2 3.6 2*2 1*2 کیلوگرم کارخانه 31,972 31,972
2 توری پرسی 2*2 3.8 2*2 1*2 کیلوگرم کارخانه 31,972 31,972
3 توری پرسی 2*2 3 2*2 1*2 کیلوگرم کارخانه 31,972 31,972
4 توری پرسی 3*3 3.2 3*3 1*2 کیلوگرم کارخانه 31,972 31,972
5 توری پرسی 3*3 3.5 3*3 1*2 کیلوگرم کارخانه 31,972 31,972
6 توری پرسی 3*3 4 3*3 1*2 کیلوگرم کارخانه 31,972 31,972
7 توری پرسی 4*4 3 4*4 1*2 کیلوگرم کارخانه 31,972 31,972
8 توری پرسی 4*4 3.5 4*4 1*2 کیلوگرم کارخانه 31,972 31,972
9 توری پرسی 4*4 4 4*4 1*2 کیلوگرم کارخانه 31,972 31,972
10 توری پرسی 5*5 3.5 5*5 1*2 کیلوگرم کارخانه 31,972 31,972
11 توری پرسی 5*5 3.8 5*5 1*2 کیلوگرم کارخانه 31,972 31,972
12 توری پرسی 5*5 4.5 5*5 1*2 کیلوگرم کارخانه 31,972 31,972
13 توری پرسی 5*5 5 5*5 1*2 کیلوگرم کارخانه 31,972 31,972

قیمت توری گابیون

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۳۳:۵۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع توری ضخامت (mm) چشمه (cm) گالوانیزه واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 توری گابیون 6*8 2 6*8 گرم متر مربع اصفهان 41,972 41,972
2 توری گابیون 8*10 1.5 8*10 گرم متر مربع اصفهان 26,239 26,239
3 توری گابیون 8*10 1.7 8*10 گرم متر مربع اصفهان 26,193 26,193
4 توری گابیون 8*10 1.8 8*10 گرم متر مربع تهران 28,165 28,165
5 توری گابیون 8*10 2 8*10 گرم کیلوگرم اصفهان 40,459 40,459
6 توری گابیون 8*10 3 8*10 گرم کیلوگرم تهران 40,459 40,459

قیمت مش ساده

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۳۳:۵۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع مش قطر میلگرد (mm) چشمه (cm) بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 مش ساده 6 10*10 کارخانه کیلوگرم 26,606 26,606
2 مش ساده 6 15*15 کارخانه کیلوگرم 26,606 26,606
3 مش ساده 6 20*20 کارخانه کیلوگرم 26,606 26,606

قیمت مش آجدار

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۳۳:۵۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع مش قطر میلگرد (mm) چشمه (cm) بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 مش آجدار 8 10*10 بنگاه آهن ملل کیلوگرم 26,606 26,606
2 مش آجدار 8 15*15 بنگاه آهن ملل کیلوگرم 26,606 26,606
3 مش آجدار 8 20*20 بنگاه آهن ملل کیلوگرم 26,606 26,606
4 مش آجدار 10 10*10 بنگاه آهن ملل کیلوگرم 26,055 26,055
5 مش آجدار 10 15*15 بنگاه آهن ملل کیلوگرم 26,055 26,055
6 مش آجدار 10 20*20 بنگاه آهن ملل کیلوگرم 26,055 26,055

قیمت سیم خاردار حلقوی سوزنی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۳۳:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول قطر طول (m) ضخامت مفتول(mm) ضخامت خار (mm) وزن واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر 60 6 2.5 2 6 حلقه کارخانه 344,037 344,037
2 سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر 60 پرکربن 8 2.5 2 8 حلقه کارخانه 527,523 527,523
3 سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر 90 8 2.5 2 6 حلقه کارخانه 504,587 504,587
4 سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر 90 پرکربن 10 2.5 2 10 حلقه کارخانه 688,073 688,073

قیمت سیم خاردار حلقوی تبری

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۳۳:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول قطر طول (m) ضخامت مفتول(mm) ضخامت خار (mm) وزن واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 سیم خاردار حلقوی تبری قطر 60 6 2.5 2 6 حلقه کارخانه 403,670 403,670
2 سیم خاردار حلقوی تبری قطر 60 پرکربن 8 2.5 2 8 حلقه کارخانه 587,156 587,156
3 سیم خاردار حلقوی تبری قطر 90 8 2.5 2 8 حلقه کارخانه 504,587 504,587
4 سیم خاردار حلقوی تبری قطر 90 پرکربن 10 2.5 2 10 حلقه کارخانه 688,073 688,073

قیمت سیم خاردار خطی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۳۳:۵۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول طول (m) ضخامت مفتول(mm) ضخامت خار (mm) وزن واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 سیم خاردار خطی سوزنی 200 (کلاف) 2.5 2 25 کیلوگرم کارخانه 35,780 35,780
2 سیم خاردار خطی تبری 144 (کلاف) 2.5 0.5 12 کیلوگرم کارخانه 64,220 64,220

قیمت تیر حصار دو سر خم (پایه فنس)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۳۳:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول قطر طول (m) نوع محصول بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 تیر حصار دو سر خم 4 3.5 رنگ‌شده کارخانه شاخه 362,385 362,385
2 تیر حصار دو سر خم 4 3.5 گالوانیزه کارخانه شاخه 541,284 541,284
3 تیر حصار دو سر خم 5 3.5 رنگ‌شده کارخانه شاخه 410,092 410,092
4 تیر حصار دو سر خم 5 3.5 گالوانیزه کارخانه شاخه 605,505 605,505
5 تیر حصار دو سر خم 6 3.5 گالوانیزه کارخانه شاخه 504,587 504,587
6 تیر حصار دو سر خم 6 3.5 گالوانیزه کارخانه شاخه 752,294 752,294

قیمت تیر حصار یک‌سر خم (پایه فنس)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۳۳:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول قطر طول (m) نوع محصول بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 تیر حصار یک سر خم 4 3 رنگ‌شده کارخانه شاخه 293,578 293,578
2 تیر حصار یک سر خم 4 3 گالوانیزه کارخانه شاخه 353,211 353,211
3 تیر حصار یک سر خم 5 3 رنگ‌شده کارخانه شاخه 316,514 316,514
4 تیر حصار یک سر خم 5 3 گالوانیزه کارخانه شاخه 458,716 458,716
5 تیر حصار یک سر خم 6 3 رنگ‌شده کارخانه شاخه 458,716 458,716
6 تیر حصار یک سر خم 6 3 گالوانیزه کارخانه شاخه 564,220 564,220

قیمت تیرحصار ساده

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۳۳:۱۰

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نام محصول قطر طول (m) نوع محصول بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 تیر حصار ساده 4 2.40 رنگ شده کارخانه شاخه 238,532 238,532
2 تیر حصار ساده 4 2.40 گالوانیزه کارخانه شاخه 325,688 325,688
3 تیر حصار ساده 5 2.40 رنگ شده کارخانه شاخه 252,294 252,294
4 تیر حصار ساده 5 2.40 گالوانیزه کارخانه شاخه 353,211 353,211
5 تیر حصار ساده 6 2.40 رنگ شده کارخانه شاخه 284,404 284,404
6 تیر حصار ساده 6 2.40 گالوانیزه کارخانه شاخه 449,541 449,541

قیمت سیم مفتولی سیاه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۳۳:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع مفتول نوع وزن حالت بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 سیم مفتول سیاه 1.5 فابریک 15 کلاف کارخانه کیلوگرم 32,982 32,982
2 سیم مفتول سیاه 1.5 تسمه 18 تا 20 کلاف کارخانه کیلوگرم 31,972 31,972
3 سیم مفتول سیاه 1.5 فابریک سلفون پیچ 15 کلاف کارخانه کیلوگرم 31,972 31,972
4 سیم مفتول سیاه 2.5 فابریک 15 کلاف کارخانه کیلوگرم 32,982 32,982
5 سیم مفتول سیاه 2.5 تسمه 18 تا 20 کلاف کارخانه کیلوگرم 31,972 31,972
6 سیم مفتول سیاه 2.5 فابریک سلفون پیچ 15 کلاف کارخانه کیلوگرم 31,972 31,972
7 سیم مفتول سیاه 3 فابریک 25 تا 30 کلاف کارخانه کیلوگرم 31,972 31,972
8 سیم مفتول سیاه 4 فابریک 25 تا 30 کلاف کارخانه کیلوگرم 31,972 31,972

قیمت سیم مفتولی مسوار

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۳۳:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع مفتول حالت قطر(mm) بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 سیم مفتول مسوار 2 کلاف 2 کارخانه کیلوگرم 36,468 36,468
2 سیم مفتول مسوار 2 شاخه 2 کارخانه کیلوگرم 36,560 36,560
3 سیم مفتول مسوار 2.5 کلاف 2.5 کارخانه کیلوگرم 35,459 35,459
4 سیم مفتول مسوار 2.5 شاخه 2.5 کارخانه کیلوگرم 35,550 35,550
5 سیم مفتول مسوار 3 کلاف 3 کارخانه کیلوگرم 35,459 35,459
6 سیم مفتول مسوار 3 شاخه 3 کارخانه کیلوگرم 35,550 35,550
7 سیم مفتول مسوار 3.5 کلاف 3.5 کارخانه کیلوگرم 35,459 35,459
8 سیم مفتول مسوار 3.5 شاخه 3.5 کارخانه کیلوگرم 35,550 35,550
9 سیم مفتول مسوار 4 کلاف 4 کارخانه کیلوگرم 35,000 35,000
10 سیم مفتول مسوار 4 شاخه 4 کارخانه کیلوگرم 35,092 35,092
11 سیم مفتول مسوار 4.5 کلاف 4.5 کارخانه کیلوگرم 35,000 35,000
12 سیم مفتول مسوار 4.5 شاخه 4.5 کارخانه کیلوگرم 35,092 35,092
13 سیم مفتول مسوار 5 کلاف 5 کارخانه کیلوگرم 35,000 35,000
14 سیم مفتول مسوار 5 شاخه 5 کارخانه کیلوگرم 35,092 35,092
15 سیم مفتول مسوار 5.5 کلاف 5.5 کارخانه کیلوگرم 35,000 35,000
16 سیم مفتول مسوار 5.5 شاخه 5.5 کارخانه کیلوگرم 35,092 35,092
17 سیم مفتول مسوار 6 کلاف 6 کارخانه کیلوگرم 35,000 35,000
18 سیم مفتول مسوار 6 شاخه 6 کارخانه کیلوگرم 35,092 35,092
19 سیم مفتول مسوار 6.5 کلاف 6.5 کارخانه کیلوگرم 35,000 35,000
20 سیم مفتول مسوار 6.5 شاخه 6.5 کارخانه کیلوگرم 35,092 35,092
21 سیم مفتول مسوار 7 کلاف 7 کارخانه کیلوگرم 35,000 35,000
22 سیم مفتول مسوار 7 شاخه 7 کارخانه کیلوگرم 35,092 35,092
23 سیم مفتول مسوار 7.5 کلاف 7.5 کارخانه کیلوگرم 35,000 35,000
24 سیم مفتول مسوار 7.5 شاخه 7.5 کارخانه کیلوگرم 35,092 35,092
25 سیم مفتول مسوار 8 کلاف 8 کارخانه کیلوگرم 35,000 35,000
26 سیم مفتول مسوار 8 شاخه 8 کارخانه کیلوگرم 35,092 35,092
27 سیم مفتول مسوار 9 کلاف 9 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید تماس بگیرید
28 سیم مفتول مسوار 9 شاخه 9 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید تماس بگیرید

قیمت سیم مفتولی گالوانیزه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۳۳:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع مفتول ضخامت مفتول(mm) نوع گالوانیزه بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 سیم مفتول گالوانیزه 2 2 گالوانیزه گرم کارخانه کیلوگرم 35,321 35,321
2 سیم مفتول گالوانیزه 2.2 2.2 گالوانیزه گرم کارخانه کیلوگرم 35,321 35,321
3 سیم مفتول گالوانیزه 2.5 2.5 گالوانیزه گرم کارخانه کیلوگرم 35,321 35,321
4 سیم مفتول گالوانیزه 3 3 گالوانیزه گرم کارخانه کیلوگرم 35,321 35,321

قیمت رابیتس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۳۳:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف وزن (گرم) ابعاد برگ (cm) ستون نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 رابیتس 310 گرمی سه چشمه 240*60 9 30,963 30,963
2 رابیتس 390 گرمی سه چشمه 240*60 9 تماس بگیرید تماس بگیرید
3 رابیتس 610 گرمی سه چشمه 240*60 13 48,991 48,991
4 رابیتس 700 گرمی سه چشمه 240*60 13 50,963 50,963
5 رابیتس 850 گرمی سه چشمه 240*60 13 65,963 65,963
6 رابیتس 920 گرمی سه چشمه 240*60 13 60,963 60,963
7 رابیتس 970 گرمی سه چشمه 240*60 13 70,000 70,000
8 رابیتس 1100 گرمی سه چشمه 240*60 13 68,991 68,991
9 رابیتس 1220 گرمی سه چشمه 240*60 13 81,972 81,972

قیمت زیگزاگ

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۳۳:۰۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف ضخامت (mm) حالت واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز قیمت امروز (تومان)
1 زیگزاک کلاف 4.8 کلاف کیلوگرم بنگاه آهن ملل 26,239 26,239
2 زیگزاک کلاف 4.8 کلاف کیلوگرم بنگاه آهن ملل 26,239 26,239
3 زیگزاک شاخه (55سانتی) 4.8 شاخه کیلوگرم بنگاه آهن ملل 26,239 26,239
4 زیگزاک شاخه (65سانتی) 4.8 شاخه کیلوگرم بنگاه آهن ملل 26,239 26,239
5 زیگزاک شاخه (75سانتی) 4.8 شاخه کیلوگرم بنگاه آهن ملل 26,239 26,239
فولاد کویر کاشان

قیمت خرپا

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت ۱۳:۲۸:۱۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

نوع خرپا میگرد فوقانی میلگرد تحتانی طول شاخه قیمت
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 8 8 2*8 1 الی 13.60 33020
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 8 8 2*10 1 الی 13.60 33020
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 8 8 2*12 1 الی 13.60 33020
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 8 8 2*14 1 الی 13.60 33020
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 8 8 2*16 1 الی 13.60 33020
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 10 2*8 1 الی 13.60 30780
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 10 2*10 1 الی 13.60 30780
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 10 2*12 1 الی 13.60 30780
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 10 2*14 1 الی 13.60 30780
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 10 2*16 1 الی 13.60 30780
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 12 12 2*8 1 الی 13.60 30780
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 12 12 2*10 1 الی 13.60 30780
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 12 12 2*12 1 الی 13.60 30780
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 12 12 2*14 1 الی 13.60 30780
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 12 12 2*16 1 الی 13.60 30780
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 14 14 2*8 1 الی 13.60 28540
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 14 14 2*10 1 الی 13.60 28540
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 14 14 2*12 1 الی 13.60 28540
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 14 14 2*14 1 الی 13.60 28540
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 14 14 2*16 1 الی 13.60 28540
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 16 2*8 1 الی 13.60 28540
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 16 2*10 1 الی 13.60 28540
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 16 2*12 1 الی 13.60 28540
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 16 2*14 1 الی 13.60 28540
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 16 2*16 1 الی 13.60 28540
آهن ملل ویژگی های محصول
۱ نام محصول محصولات مفتولی
۲ انواع توری فولادی، سیم خاردار، تیر حصار، سیم مفتولی، رابیتس، خرپا و زیگزاگ
3 واحد قیمت      حلقه، کیلوگرم، منر مربع و شاخه

محصولات مفتولی

محصولات مفتولی با استفاده از انواع سیم های مفتولی و مقاطع فولادی  تهیه و تولید می شوند و بسته به کیفیتی که دارند، برای کارکردهای مختلف به کار گرفته می شوند. تنوع در محصولات مفتولی به دلیل وجود انواع مختلف سیم های به کار برده شده است. از سیم گالوانیزه گرفته تا سیم استیل همگی به نوعی در ساخت این محصولات به کار گرفته می شوند و به بسته به این سیم ها نیز کارکرد متفاوتی از خود نشان می دهند که باعث می شود محصولات مفتولی در شرایط آب و هوایی خاص به خوبی عمل کنند. از رو در زمان خرید محصولات مفتولی باید به این مورد دقت زیادی به خرج داد و بسته به کارایی که نیاز دارید، محصولات مفتولی با جنس مناسب خریداری نمایید. در این صفحه شما می توانید قیمت انواع محصولات مفتولی اعم از توری فولادی، سیم خاردار، تیر حصار، سیم مفتولی، خرپا و زیگزاگ به همراه ویژگی های ساختار و اندازه های هر یک را به خوبی مشاهده نمایید.

قیمت محصولات مفتولی در تمامی انواع آن

قیمت سیم مفتول  و دیگر محصولات مفتولی به دلیل تنوع گسترده آن، برای خریداران از اهمیت بالایی برخوردار است. همان طور که بیان شده رنج انواع محصولات مفتولی متفاوت است و همین امر نیز باعث شده قیمت محصولات مفتولی نیز بسه به نوع و کاربردی که دارند، متغیر باشند. از سویی دیگر قیمت محصولات مفتولی بسته به ابعاد، ضخامت، نوع، جنس، سایز نیز نسبت به یکدیگر از تفاوت فاحشی برخوردار است. به همین منظور برای دسترسی راحت تر خریداران و مشتریان این مقاطع فولادی، برای هریک از این محصولات، به صورت مجزایی جدول قیمتی درج شده است که به صورت روزانه قیمت محصولات مفتولی به روز می گردد.
در مورد قیمت سیم مفتول باید گفت که هر چقدر ضخامت مفتول بیشتر گردد، می تواند بر وزن آن تاثیر مستقیم بگذارد و در نهایت به سبب خرید و فروش سیم مفتول بر حسب کیلوگرم، هر چقدر وزن سیم مفتول افزایش یابد، قیمت سیم مفتول نیز افزایش خواهد داشت. از سویی دیگر این محصولات نیز می توانند به صورت کلاف به بازار عرضه گردد که در نهایت طول سیم مفتول می تواند تا 200 متر را پوشش دهد. اما در برخی موارد همچون سیم خاردار، که به لحاظ شکل و ساختار ظاهری آن، طول آن به تبع کمتر خواهد بود. از این رو براری خرید محصولات مفتولی باید به این ویژگی ها دقت بی نهایت داشت و با بهترین قیمت سیم مفتول، خرید خود را انجام دهید.

قیمت امروز محصولات مفتولی

برای ساخت انواع محصولات و تجهیزات از مفتول استفاده می شود. به این وسایل محصولات مفتولی گفته می شود که یکی از آلیاژهای پر مصرف هستند. 
اما قیمت مفتول فولادی بسته به کارخانه تولیدکننده به صورت روزانه به بازار اعلام می شود. از این رو می بایست برای خرید محصولات مفتولی حتما قیمت روز این محصولات را رصد نمود؛ چرا که به محض تغییرات، ممکن است قیمت محصولات مفتولی نیز تحت تاثیر قرار گیرد و تغییر پیدا کند. آهن ملل نیز از این برای دسترسی آسان خریداران به قیمت روز محصولات مفتولی، به صورت روزانه از کارخانه های تولید کننده، قیمت ها را استعلام نمود و جداول بالا را به روز رسانی می کنند.
اما مواردی که می توانند به صورت موثر باعث تغییر قیمت آنلاین محصولات مفتولی گردد و به صورت مستمر بر قیمت آن ها اثر بگذارند، عبارتند از:

  • قیمت ارز به خصوص قیمت دلار
  • قیمت نفت و حامل های انرژی 
  • قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات مفتولی
  • قیمت سنگ آهن
  • قیمت داخلی و جهانی شمش مورد نیاز برای تولید
  • نام برند
  • هزینه های حمل و نقل 
  • میزان عرضه و تقاضا محصول در بازار  
  • رخدادهای سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی تاثیرگذار

در مورد این محصولات باید که قیمت روزانه محصولات مفتولی بسته به نوع نیز می تواند تغییراتی داشته باشد. به عنوان مثال در مورد قیمت سیم مفتول، اگر از نوع فابریک باشد مطمئنا قیمت آن به نسبت سیم مفتولی  که از کنار ورق تولید می گردد به طبع بیشتر خواهد بود. از سویی دیگر برای تولید گابیون، رابیتس با توجه به اینکه نحوه تولید این محصول به نسبت دیگر محصولات موجود در این دسته سخت تر است، قیمت آن نیز بسته به اجرت ساخت نیز بیشتر خواهد بود.

خرید محصولات مفتولی

کاربرد هر یک از این محصولات در جاهای مشخصی در ساختمان و صنعت می باشد. محصولات مفتولی از مقاومت بالایی برخوردار هستند. طول عمر و دوام این محصولات به اندازه ای بالا می باشد که تا ۵۰ سال و حتی بیشتر نیز عمر می کنند. انعطاف پذیری بالا و قیمت مناسب، این محصولات را به یکی از محصولات پرطرفدار در صنایع مختلف تبدیل کرده است. از این رو خرید محصولات مفتولی می تواند برای بسیاری از صنایع هم از نظر قیمت و هم از نظر کارایی بسیار مهم باشد. از این رو در زمان خرید محصولات مفتولی می بایست به تمام این نکات گفته شده در این محتوا دقت نمود و بسته به نیاز و حجم مورد نظر خرید را انجام داد. اگر نیاز به اطلاعات تخصصی تر داشتید، می توانید با کارشناسان فروش آهن ملل در تماس باشید.

نمایش بیشتر +

سوالات متداول


بله، شرکت آهن ملل تمامی محصولات مفتولی را در سبد خرید خود دارد و برای خرید از طریق تماس تلفنی با کارشناسان آهن ملل اقدام نمایید.


شرکت آهن ملل برای کسب رضایت مشتری، در کوتاهترین زمان ممکن بار را در مقصد تحویل مشتری میدهد.


خیر، قیمت های سایت به همراه ۹% ارزش افزوده میباشد.