قیمت امروز رابیتس به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ به روزرسانی شد.

قیمت رابیتس به عنوان یکی دیگر از محصولات مفتولی، هر روز بعد از اعلام کارخانه، در لیست زیر به روز رسانی می شود. برای خرید رابیتس ابتدا با کارشناس فروش آهن ملل در تماس باشید تا ضمن استعلام و تامین حجم مورد نیاز محصول، هماهنگی های لازم برای ارسال پیش فاکتور و پرداخت نهایی به صورت دقیق صورت گیرد. لازم به ذکر است قیمت های درج شده بدون ارزش افزوده می باشند.

قیمت رابیتس

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۳:۵۰:۱۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف وزن (گرم) ابعاد برگ (cm) ستون نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 رابیتس مسعود 380 گرمی 240*60 9 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 27,523
2 رابیتس مسعود 410 گرمی 240*60 9 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 27,706
3 رابیتس مسعود 450 گرمی 240*60 9 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 28,716
4 رابیتس مسعود 510 گرمی 240*60 9 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 32,202
5 رابیتس مسعود 580 گرمی 240*60 9 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 37,890
6 رابیتس مسعود 600 گرمی 240*60 9 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,138
7 رابیتس مسعود 740 گرمی 240*60 9 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 44,220
8 رابیتس مسعود 770 گرمی 240*60 9 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 45,229
9 رابیتس مسعود 780 گرمی 240*60 9 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 42,752
10 رابیتس مسعود 790 گرمی 240*60 9 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 50,000
11 رابیتس مسعود 500 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 32,202
12 رابیتس مسعود 580 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,229
13 رابیتس مسعود 600 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 37,248
14 رابیتس مسعود 670 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 41,284
15 رابیتس مسعود 700 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 43,211
16 رابیتس مسعود 770 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 46,239
17 رابیتس مسعود 800 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 47,248
18 رابیتس مسعود 850 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 52,936
19 رابیتس مسعود 900 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 51,239
20 رابیتس مسعود 910 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 51,743
21 رابیتس مسعود 930 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 52,202
22 رابیتس مسعود 960 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 54,220
23 رابیتس مسعود 990 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 60,917
24 رابیتس مسعود 1000 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 55,229
25 رابیتس مسعود 1040 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 57,248
26 رابیتس مسعود 1080 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
27 رابیتس مسعود1120 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 59,266
28 رابیتس مسعود1210 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 63,303
29 رابیتس مسعود 1220 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 64,220
30 رابیتس مسعود 1300 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 70,229
31 رابیتس مسعود 1330 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 72,385
32 رابیتس3 چشمه 330 گرمی 240*60 9 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 26,147
33 رابیتس3 چشمه 420 گرمی 240*60 9 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 28,440
34 رابیتس3 چشمه 500 گرمی 240*60 9 ۱۴۰۲/۹/۱۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
35 رابیتس3 چشمه 550 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
36 رابیتس3 چشمه 630 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 38,440
37 رابیتس3 چشمه 670 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
38 رابیتس3 چشمه 710 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 41,468
39 رابیتس3 چشمه 730 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 42,477
40 رابیتس3 چشمه 770 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 43,486
41 رابیتس3 چشمه 810 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 45,229
42 رابیتس3 چشمه 880 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 47,431
43 رابیتس3 چشمه 900 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
44 رابیتس3 چشمه 980 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
45 رابیتس3 چشمه 1010 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
46 رابیتس3 چشمه 1050 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 54,495
47 رابیتس3 چشمه 1100 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
48 رابیتس3 چشمه 1200 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
49 رابیتس ایران 440 240*60 9 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 34,954
50 رابیتس ایران 620 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 48,991
51 رابیتس ایران 800 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 61,009
52 رابیتس ایران 900 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 63,028
53 رابیتس ایران 1230 240*60 13 ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 77,982
54 رابیتس 310 گرمی 240*60 9 ۱۴۰۲/۹/۱۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
55 رابیتس 450 گرمی 240*60 9 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 29,541
56 رابیتس 630 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 37,064
57 رابیتس 700 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 38,991
58 رابیتس 850 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 47,064
59 رابیتس 920 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 47,982
60 رابیتس 990 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 60,550
61 رابیتس 1100 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 58,716
62 رابیتس1220 گرمی 240*60 13 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 70,459