قیمت امروز میلگرد کلاف افق ابهر به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ به روزرسانی شد.

قیمت میلگرد کلاف افق ابهر با توجه به نوع میلگرد در بازار از اهمیت خاصی برخوردار است، از این رو به صورت روزانه و آنلاین در جدول زیر به روزرسانی می گردد. در این جدول علاوه بر مشاهده قیمت روز میلگرد کلاف افق ابهر، قیمت دیروز و نمودار نوسانات قیمتی  نیز ارائه می گردد. با استفاده از این داده ها شما می توانید خرید میلگرد کلاف افق ابهر را به بهترین نحو انجام دهید.

افق ابهر
قیمت میلگرد کلاف افق ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۲:۰۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 میلگرد کلاف 5.5 RST34 کلاف(فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 5.5 امروز ثابت 23,945
2 میلگرد کلاف 6.5 RST34 کلاف(فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 امروز ثابت 23,853
3 میلگرد کلاف 8 RST34 کلاف(فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 8 امروز ثابت 23,853
4 میلگرد کلاف 10 RST34 کلاف(فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 10 امروز ثابت 23,853
5 میلگرد کلاف 12 RST34 کلاف(فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 12 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 24,679
6 میلگرد کلاف 14 RST34 کلاف(فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 14 امروز ثابت 23,853
7 میلگرد کلاف 5.5 3SP کلاف(نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 5.5 امروز ثابت 22,385
8 میلگرد کلاف 6.5 3SP کلاف(نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 امروز ثابت 22,385