قیمت میلگرد کلاف افق ابهر

قیمت امروز میلگرد کلاف افق ابهر به تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۸ به روزرسانی شد.

قیمت میلگرد کلاف افق ابهر با توجه به نوع میلگرد در بازار از اهمیت خاصی برخوردار است، از این رو به صورت روزانه و آنلاین در جدول زیر به روزرسانی می گردد. در این جدول علاوه بر مشاهده قیمت روز میلگرد کلاف افق ابهر، قیمت دیروز و نمودار نوسانات قیمتی  نیز ارائه می گردد. با استفاده از این داده ها شما می توانید خرید میلگرد کلاف افق ابهر را به بهترین نحو انجام دهید.

افق ابهر
قیمت میلگرد کلاف افق ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲:۴۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع کلاف
آنالیز
حالت
بارگیری
واحد
سایز
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
میلگرد کلاف 5.5
RST34
کلاف(فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
27,545
2
میلگرد کلاف 6.5
RST34
کلاف(فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
27,545
3
میلگرد کلاف 8
RST34
کلاف(فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
8
۱۴۰۳/۴/۱۷
ثابت
27,636
4
میلگرد کلاف 10
RST34
کلاف(فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
10
۱۴۰۳/۴/۱۷
ثابت
27,636
5
میلگرد کلاف 12
RST34
کلاف(فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
12
۱۴۰۳/۴/۱۷
ثابت
27,636
6
میلگرد کلاف 14
RST34
کلاف(فوق کشش)
کارخانه
کیلوگرم
14
۱۴۰۲/۱۰/۲۸
ثابت
24,273
7
میلگرد کلاف 5.5
3SP
کلاف(نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
5.5
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
26,636
8
میلگرد کلاف 6.5
3SP
کلاف(نیم کشش)
کارخانه
کیلوگرم
6.5
۱۴۰۳/۴/۲۷
ثابت
26,636