قیمت امروز میلگرد کلاف فولاد نطنز به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲ به روزرسانی شد.

قیمت میلگرد کلاف فولاد نطنز بعد از استعلام از کارخانه تولیدکننده به صورت روزانه و آنلاین در جدول زیر به روزرسانی می گردد. شما می توانید برای خرید میلگرد کلاف فولاد نطنز نوسانات قیمتی موجود در نمودار را بررسی نمایید و سپس با تماس با کارشناس فروش میلگرد، خرید خود را نهایی سازید. لازم به ذکر است حتما گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

فولاد نطنز
قیمت میلگرد کلاف فولاد نطنز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۲ ساعت ۱۱:۳۷:۵۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع کلاف آنالیز حالت بارگیری واحد سایز نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 کلاف 6.5 فولاد نطنز 3SP کلاف (نیم کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 ۱۴۰۲/۹/۲ ثابت 22,294
2 کلاف 6.5 فولاد نطنز 1008 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 25,688
3 کلاف 8 فولاد نطنز 1008 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 24,312
4 کلاف 10 فولاد نطنز 1008 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 9 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 24,495
5 کلاف 12.5 فولاد نطنز 1008 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 10 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 24,495
6 کلاف 6.5 فولاد نطنز 1006 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 ۱۴۰۲/۹/۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
7 کلاف 8 فولاد نطنز 1006 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۹/۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
8 کلاف 9 فولاد نطنز 1006 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 9 ۱۴۰۲/۹/۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
9 کلاف 10 فولاد نطنز 1006 کلاف (کشش) کارخانه کیلوگرم 10 ۱۴۰۲/۹/۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
10 کلاف 6.5 فولاد نطنز RST34 کلاف (فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 6.5 ۱۴۰۲/۸/۲۳ ثابت 25,505
11 کلاف 8 فولاد نطنز RST34 کلاف (فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 8 ۱۴۰۲/۹/۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
12 کلاف 9 فولاد نطنز RST34 کلاف (فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 9 ۱۴۰۲/۹/۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
13 کلاف 10 فولاد نطنز RST34 کلاف (فوق کشش) کارخانه کیلوگرم 10 ۱۴۰۲/۹/۲ تماس بگیرید تماس بگیرید
14 کلاف 6.5 فولاد نطنز 5SP کلاف (ساختمانی) کارخانه کیلوگرم 6.5 ۱۴۰۲/۹/۲ ثابت 22,202