قیمت ورق سیاه کاویان اهواز

قیمت امروز ورق سیاه کاویان اهواز به تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۷ به روزرسانی شد.

قیمت ورق سیاه کاویان اهواز هر روز آپدیت می شود تا بدین ترتیب دسترسی به قیمت نهایی برای همگان فراهم گردد. شما می توانید برای خرید ورق سیاه کاویان اهواز بعد از مشاهده قیمت سایز مورد نظر، با کارشناس فروش ورق در تماس بوده و خرید خود را نهایی و رسمی کنید.

کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه کاویان اهواز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت ۱۴:۲۰:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع ورق
ابعاد (m)
حالت
بارگیری
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
ورق 15 میل فولاد کاویان
6 * 1.25
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
-100
33,000
2
ورق 15 میل فولاد کاویان
6 * 1.5
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
-100
37,091
3
ورق 20 میل فولاد کاویان
6 * 1.25
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
-100
29,636
4
ورق 20 میل فولاد کاویان
6 * 1.5
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
-100
30,545
5
ورق 25 میل فولاد کاویان
6 * 1.25
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
-100
29,636
6
ورق 25 میل فولاد کاویان
6 * 1.5
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
-100
30,545
7
ورق 30 میل فولاد کاویان
6 * 1.25
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
-100
29,636
8
ورق 30 میل فولاد کاویان
6* 1.5
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
-100
30,545
9
ورق 35 میل فولاد کاویان
6 * 1.25
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
-100
29,636
10
ورق 35 میل فولاد کاویان
6 * 1.5
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
-100
30,545
11
ورق 40 میل فولاد کاویان
6 * 1.25
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
-100
29,636
12
ورق 40 میل فولاد کاویان
6 * 1.5
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
-100
30,545
13
ورق 45 میل فولاد کاویان
6 * 1.5
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
-100
30,727
14
ورق 50 میل فولاد کاویان
6 * 1.5
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
-100
30,727
15
ورق 60 میل فولاد کاویان
6 * 1.5
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
-100
30,727
16
ورق 70 میل فولاد کاویان
6 * 1.5
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
-100
30,727
17
ورق 8 میل فولاد کاویان
6 * 1.25
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
عدم موجودی
عدم موجودی
18
ورق 10 میل فولاد کاویان
6 * 1.25
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
عدم موجودی
عدم موجودی
19
ورق 10 میل فولاد کاویان
6 * 1.5
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
عدم موجودی
عدم موجودی
20
ورق 12 میل فولاد کاویان
6 * 1.25
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
عدم موجودی
عدم موجودی
21
ورق 12 میل فولاد کاویان
6 * 1.5
شیت ( فابریک )
بنگاه اهواز
کیلوگرم
امروز
عدم موجودی
عدم موجودی