قیمت امروز ورق سیاه کاویان اهواز به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ به روزرسانی شد.

قیمت ورق سیاه کاویان اهواز هر روز آپدیت می شود تا بدین ترتیب دسترسی به قیمت نهایی برای همگان فراهم گردد. شما می توانید برای خرید ورق سیاه کاویان اهواز بعد از مشاهده قیمت سایز مورد نظر، با کارشناس فروش ورق در تماس بوده و خرید خود را نهایی و رسمی کنید.

کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه کاویان اهواز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۴۶:۳۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق ابعاد (m) حالت بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق 15 میل فولاد کاویان 6 * 1.25 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 27,248
2 ورق 15 میل فولاد کاویان 6 * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 29,817
3 ورق 20 میل فولاد کاویان 6 * 1.25 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 24,220
4 ورق 20 میل فولاد کاویان 6 * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 26,147
5 ورق 25 میل فولاد کاویان 6 * 1.25 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 24,312
6 ورق 25 میل فولاد کاویان 6 * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 25,872
7 ورق 30 میل فولاد کاویان 6 * 1.25 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 24,312
8 ورق 30 میل فولاد کاویان طول 6* 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 25,963
9 ورق 35 میل فولاد کاویان 6 * 1.25 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 24,312
10 ورق 35 میل فولاد کاویان طول * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 25,963
11 ورق 40 میل فولاد کاویان 6 * 1.25 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 24,220
12 ورق 40 میل فولاد کاویان طول * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 26,147
13 ورق 45 میل فولاد کاویان طول * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 26,147
14 ورق 50 میل فولاد کاویان طول * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 26,147
15 ورق 60 میل فولاد کاویان طول * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 26,147
16 ورق 70 میل فولاد کاویان طول * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز ثابت 26,147
17 ورق 8 میل فولاد کاویان 6 * 1.25 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز عدم موجودی عدم موجودی
18 ورق 10 میل فولاد کاویان 6 * 1.25 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز عدم موجودی عدم موجودی
19 ورق 10 میل فولاد کاویان 6 * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز عدم موجودی عدم موجودی
20 ورق 12 میل فولاد کاویان 6 * 1.25 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز عدم موجودی عدم موجودی
21 ورق 12 میل فولاد کاویان 6 * 1.5 شیت ( فابریک ) بنگاه اهواز کیلوگرم امروز عدم موجودی عدم موجودی