قیمت ورق سیاه اکسین

قیمت امروز ورق سیاه اکسین به تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۱ به روزرسانی شد.

قیمت ورق سیاه اکسین بر اساس قیمت اعلام شده از سمت کارخانه تولید کننده در جدول زیر به روز رسانی می گردد تا به این ترتیب خریداران  با دسترسی به آخرین قیمت، فرآیند خرید ورق سیاه اکسین را نهایی کنند. فقط در نظر داشته باشید در زمان مشاهده قیمت ها حتما گزینه «ارزش افزوده» فعال باشد.

اکسین اهواز
قیمت ورق سیاه اکسین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۰:۲۸:۵۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع ورق
ابعاد (m)
حالت
بارگیری
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
ورق 8 میل فولاد اکسین
6 * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
39,455
2
ورق 10 میل فولاد اکسین
6 * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
36,636
3
ورق 12 میل فولاد اکسین
6 * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,909
4
ورق 15 میل فولاد اکسین
6 * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,909
5
ورق 20 میل فولاد اکسین
6 * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
30,727
6
ورق 25 میل فولاد اکسین
6 * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
30,636
7
ورق 30 میل فولاد اکسین
6 * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
30,636
8
ورق 35 میل فولاد اکسین
6 * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
30,545
9
ورق 40 میل فولاد اکسین
6 * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
30,727
10
ورق 45 میل فولاد اکسین
6 * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
30,364
11
ورق 50 میل فولاد اکسین
طول * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
30,636
12
ورق 60 میل فولاد اکسین
طول * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
32,636
13
ورق 70 میل فولاد اکسین
طول * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,091
14
ورق 80 میل فولاد اکسین
طول * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,091
15
ورق 90 میل فولاد اکسین
طول * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,091
16
ورق 100 میل فولاد اکسین
طول * 2
شیت (فابریک)
بنگاه اهواز
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
33,727