قیمت ورق سیاه اکسین

قیمت امروز ورق سیاه اکسین به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ به روزرسانی شد.

قیمت ورق سیاه اکسین بر اساس قیمت اعلام شده از سمت کارخانه تولید کننده در جدول زیر به روز رسانی می گردد تا به این ترتیب خریداران  با دسترسی به آخرین قیمت، فرآیند خرید ورق سیاه اکسین را نهایی کنند. فقط در نظر داشته باشید در زمان مشاهده قیمت ها حتما گزینه «ارزش افزوده» فعال باشد.

اکسین اهواز
قیمت ورق سیاه اکسین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۱:۲۸:۲۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق ابعاد (m) حالت بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق 8 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 43,119
2 ورق 10 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 40,367
3 ورق 12 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 36,239
4 ورق 15 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 37,156
5 ورق 20 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 32,110
6 ورق 25 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 31,284
7 ورق 30 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 31,284
8 ورق 35 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 31,284
9 ورق 40 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 31,009
10 ورق 45 میل فولاد اکسین 6 * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 31,009
11 ورق 50 میل فولاد اکسین طول * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 31,009
12 ورق 60 میل فولاد اکسین طول * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 33,761
13 ورق 70 میل فولاد اکسین طول * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 33,028
14 ورق 80 میل فولاد اکسین طول * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 33,945
15 ورق 90 میل فولاد اکسین طول * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 33,945
16 ورق 100 میل فولاد اکسین طول * 2 شیت (فابریک) بنگاه اهواز کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 33,945