قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

قیمت امروز ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان به تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۱ به روزرسانی شد.

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان برای کاربران از اهمیت خاصی برخوردار است از این رو به صورت روزانه و آنلاین آپدیت می گردد. کارشناسان آهن ملل هر روز قیمت را از کارخانه تولیدکننده استعلام می کنند تا آخرین قیمت در جدول زیر درج گردد. برای خرید ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان حتما گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۰:۲۸:۳۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع ورق
ابعاد (m)
حالت
بارگیری
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه
عرض 1.25
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
41,000
2
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه
عرض 1
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
41,000
3
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه
عرض 1
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
40,727
4
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه
عرض 1.25
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
41,636
5
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه
عرض 1
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
41,636
6
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه
عرض 1.25
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
41,636
7
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه
عرض 1
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
41,636
8
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه
عرض 1.25
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
41,636
9
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه
عرض 1
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
41,636
10
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه
عرض 1.25
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
41,545
11
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه
عرض 1
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
41,545
12
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه
عرض 1.25
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
42,091
13
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه
عرض 1
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
42,091
14
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه
عرض 1.25
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
42,091
15
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه
عرض 1
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
42,091
16
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه
عرض 1.25
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
49,182
17
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه
عرض 1
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
49,000
18
ورق روغنی 3 فولاد مبارکه
عرض 1
رول
بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
53,636