قیمت امروز ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ به روزرسانی شد.

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان برای کاربران از اهمیت خاصی برخوردار است از این رو به صورت روزانه و آنلاین آپدیت می گردد. کارشناسان آهن ملل هر روز قیمت را از کارخانه تولیدکننده استعلام می کنند تا آخرین قیمت در جدول زیر درج گردد. برای خرید ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان حتما گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۴:۵۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق ابعاد (m) حالت بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 41,193
2 ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه عرض 1 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 40,826
3 ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه عرض 1 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 36,881
4 ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 38,991
5 ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه عرض 1 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 38,532
6 ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 36,606
7 ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه عرض 1 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 36,697
8 ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 36,697
9 ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه عرض 1 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 36,697
10 ورق روغنی 1 فولاد مبارکه عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 36,789
11 ورق روغنی 1 فولاد مبارکه عرض 1 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 36,789
12 ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 37,156
13 ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه عرض 1 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 37,156
14 ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 37,156
15 ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه عرض 1 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 37,156
16 ورق روغنی 2 فولاد مبارکه عرض 1.25 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 37,156
17 ورق روغنی 2 فولاد مبارکه عرض 1 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 37,156
18 ورق روغنی 3 فولاد مبارکه عرض 1 رول بنگاه اصفهان کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 51,376