قیمت ورق شیت آجدار پرسی

آخرین بروزرسانی: ۱۵ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) بارگیری واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 ورق 2 آجدار پرسی شیت 2*1 کارخانه اصفهان کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 ورق 2 آجدار پرسی شیت 2.5*1.25 کارخانه اصفهان کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
3 ورق 2.5 آجدار پرسی شیت 2*1 کارخانه اصفهان کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
4 ورق 2.5 آجدار پرسی شیت 2.5*1.25 کارخانه اصفهان کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
5 ورق 3 آجدار پرسی شیت 2*1 کارخانه اصفهان کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
6 ورق 3 آجدار پرسی شیت 2.5*1.25 کارخانه اصفهان کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
7 ورق 3 آجدار پرسی شیت 2*1 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
8 ورق 2 آجدار پرسی شیت 2*1 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
9 ورق 2 آجدار پرسی شیت 2.5*1.25 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
10 ورق 2.5 آجدار پرسی شیت 2*1 بنگاه اصفهان کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید