قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال

قیمت امروز ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال به تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۱ به روزرسانی شد.

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال بعد از اعلام کارخانه، توسط کارشناس آهن ملل به روز رسانی می گردد. شما می توانید آخرین نرخ ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال و نوسانات اخیر این محصول را در جدول زیر بررسی کنید و سپس برای خرید ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال اقدام کنید. فقط به یاد داشته باشید برای مشاهده قیمت نهایی محصول حتما گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

تاراز چهارمحال
قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۱ ساعت ۱۰:۲۹:۴۱

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع ورق
عرض(m)
حالت
بارگیری
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
50,909
2
ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
50,909
3
ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,182
4
ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,000
5
ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
44,091
6
ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
44,091
7
ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,818
8
ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,818
9
ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,273
10
ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,273
11
ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,273
12
ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,273
13
ورق 1 میل تاراز چهارمحال
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,273
14
ورق 1 میل تاراز چهارمحال
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,273
15
ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,273
16
ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,273
17
ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,909
18
ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
43,909
19
ورق 2 میل تاراز چهارمحال
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
47,091
20
ورق 2 میل تاراز چهارمحال
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۱
ثابت
47,091