قیمت امروز ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ به روزرسانی شد.

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال بعد از اعلام کارخانه، توسط کارشناس آهن ملل به روز رسانی می گردد. شما می توانید آخرین نرخ ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال و نوسانات اخیر این محصول را در جدول زیر بررسی کنید و سپس برای خرید ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال اقدام کنید. فقط به یاد داشته باشید برای مشاهده قیمت نهایی محصول حتما گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

تاراز چهارمحال
قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۲:۵۹:۴۷

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق عرض(m) حالت بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 44,220
2 ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 43,761
3 ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 41,101
4 ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 40,550
5 ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 38,807
6 ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 39,725
7 ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,780
8 ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 36,239
9 ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
10 ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
11 ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
12 ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
13 ورق 1 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
14 ورق 1 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
15 ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
16 ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
17 ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,780
18 ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,780
19 ورق 2 میل تاراز چهارمحال 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 36,422
20 ورق 2 میل تاراز چهارمحال 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 36,422