قیمت امروز ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ به روزرسانی شد.

قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد بر اساس نوسانات موجود در بازار هر روز از کارخانه تولیدکننده استعلام گرفته می شود و در جدول زیر آپدیت می گردد تا آخرین نرخ ورق برای کاربر قابل نمایش باشد. شما می توانید پس از مشاهده قیمت ها از طریق تماس با کارشناس فروش ورق، خرید ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد را نهایی و رسمی کنید. 

خودرو شهرکرد
قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۲:۵۹:۵۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع ورق عرض(m) حالت بارگیری واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 44,220
2 ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 44,037
3 ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 40,550
4 ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 41,101
5 ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 38,807
6 ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 39,633
7 ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 36,697
8 ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,780
9 ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
10 ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
11 ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
12 ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
13 ورق 1 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
14 ورق 1 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
15 ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
16 ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,321
17 ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,780
18 ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 35,780
19 ورق 2 میل خودرو شهرکرد 1 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 36,514
20 ورق 2 میل خودرو شهرکرد 1.25 رول کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 36,514