قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

قیمت امروز ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد به تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ به روزرسانی شد.

قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد بر اساس نوسانات موجود در بازار هر روز از کارخانه تولیدکننده استعلام گرفته می شود و در جدول زیر آپدیت می گردد تا آخرین نرخ ورق برای کاربر قابل نمایش باشد. شما می توانید پس از مشاهده قیمت ها از طریق تماس با کارشناس فروش ورق، خرید ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد را نهایی و رسمی کنید. 

خودرو شهرکرد
قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۳/۲۷ ساعت ۱۳:۵۲:۱۲

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
نوع ورق
عرض(m)
حالت
بارگیری
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
50,818
2
ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
50,818
3
ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
48,636
4
ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
48,182
5
ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
47,636
6
ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
47,636
7
ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
46,818
8
ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
46,818
9
ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
46,818
10
ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
46,818
11
ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
46,818
12
ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
46,818
13
ورق 1 میل خودرو شهرکرد
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
50,909
14
ورق 1 میل خودرو شهرکرد
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
50,909
15
ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
50,909
16
ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
50,909
17
ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
50,909
18
ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
50,455
19
ورق 2 میل خودرو شهرکرد
1
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
51,818
20
ورق 2 میل خودرو شهرکرد
1.25
رول
کارخانه
کیلوگرم
۱۴۰۳/۳/۲۷
ثابت
51,818