قیمت نبشی اسپیرال (کوهپایه)

فولاد کوهپایه
قیمت نبشی اسپیرال (کوهپایه)

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۹:۳۳:۴۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) وزن کارخانه واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 نبشی 25*25 2 6 5.5 کوهپایه کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 27,422
2 نبشی 30*30 2 6 6.5 کوهپایه کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ثابت 26,523
3 نبشی 30*30 3 6 8.5 کوهپایه کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۸ ثابت 26,321
4 نبشی 40*40 2 6 9 کوهپایه کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ثابت 25,881
5 نبشی 40*40 2 6 8.5 کوهپایه کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 26,220
6 نبشی 40*40 3 6 12 کوهپایه کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ثابت 25,170
7 نبشی 40*40 4 6 15 کوهپایه کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۲/۳ ثابت 23,161