فولاد سپهر ایرانیان
قیمت نبشی سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف نام محصول وزن شاخه (kg) طول (m) واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 2*3*3 سپهر ایرانیان 6.2 6 کیلوگرم درب کارخانه chart 0 16,330
2 نبشی2/5*3*3سپهر ایرانیان 7 6 کیلوگرم درب کارخانه chart 0 16,147
3 نبشی 3*3*3 سپهر ایرانیان 8 6 کیلوگرم درب کارخانه chart 0 16,147
4 نبشی2/5*4*4سپهر ایرانیان 9.7 6 کیلوگرم درب کارخانه chart 0 16,651
5 نبشی 3*4*4 سپهر ایرانیان 1.5 6 کیلوگرم درب کارخانه chart 0 16,514
6 نبشی 4*4*4 سپهر ایرانیان 14 6 کیلوگرم درب کارخانه chart 0 16,055
7 نبشی 3*5*5 سپهر ایرانیان 15 6 کیلوگرم درب کارخانه chart 0 16,514
8 نبشی 4*5*5 سپهر ایرانیان 18 6 کیلوگرم درب کارخانه chart 0 16,055
9 نبشی 5*5*5 سپهر ایرانیان 22 6 کیلوگرم درب کارخانه chart 0 16,055
10 نبشی 4*6*6 سپهر ایرانیان 28 6 کیلوگرم درب کارخانه chart تماس بگیرید تماس بگیرید
11 نبشی 5*6*6 سپهر ایرانیان 32 6 کیلوگرم درب کارخانه chart 0 16,055
12 نبشی 6*6*6 سپهر ایرانیان 58 6 کیلوگرم درب کارخانه chart 0 16,055
13 نبشی 8*8*8 سپهر ایرانیان 90 6 کیلوگرم درب کارخانه chart 0 15,780
14 نبشی10*100*100سپهرایرانیان 125 6 کیلوگرم درب کارخانه chart 0 15,780
15 نبشی 12*12*12سپهر ایرانیان 125 6 کیلوگرم درب کارخانه chart 0 16,055