قیمت امروز نبشی فولاد جاوید بناب به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ به روزرسانی شد.

قیمت نبشی فولاد جاوید بناب هر روز در بازه زمانی مشخص پس از اعلام کارخانه، به روزرسانی می گردد. قیمت هر سایز به صورت جداگانه همراه با مشخصات در هر سطر جدول درج می شود. شما می توانید پس از مشاهده قیمت ها،  با کارشناس فروش آهن ملل تماس بگیرید و به صورت غیر حضوری خرید نبشی فولاد جاوید بناب را انجام دهید.

فولاد جاوید بناب
قیمت نبشی فولاد جاوید بناب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۲ ساعت ۱۲:۰۲:۰۵

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع نبشی ضخامت (mm) طول (m) کارخانه واحد بارگیری نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 نبشی 40*30 سبک جاوید بناب 3 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 22,936
2 نبشی 40*30 جاوید بناب 3 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 20,917
3 نبشی 40*40 سبک جاوید بناب 4 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 20,872
4 نبشی 40*40 جاوید بناب 4 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 20,826
5 نبشی 50*30 سبک جاوید بناب 3 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 22,936
6 نبشی 50*30 جاوید بناب 3 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 20,917
7 نبشی 50*40 سبک جاوید بناب 4 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 20,872
8 نبشی 50*40 جاوید بناب 4 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 20,826
9 نبشی 50*50 سبک جاوید بناب 5 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 21,009
10 نبشی 50*50 جاوید بناب 5 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 20,826
11 نبشی 60*30 جاوید بناب 3 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 22,477
12 نبشی 60*40 جاوید بناب 4 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 21,560
13 نبشی 60*50 جاوید بناب 4 6 جاوید بناب کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ثابت 20,826