فولاد جاوید بناب
قیمت نبشی فولاد جاوید بناب

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف نام محصول سایز کارخانه ضخامت (mm) واحد بارگیری نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 نبشی 40*3 سبک جاوید بناب 40*3 بناب 3 کیلوگرم کارخانه بناب chart 17,706 17,706
2 نبشی 40*3 جاوید بناب 40*3 بناب 3 کیلوگرم کارخانه بناب chart 16,505 16,505
3 نبشی 40*4 سبک جاوید بناب 40*4 بناب 4 کیلوگرم کارخانه بناب chart 16,486 16,486
4 نبشی 40*4 جاوید بناب 40*4 بناب 4 کیلوگرم کارخانه بناب chart 16,229 16,229
5 نبشی 50*3 سبک جاوید بناب 50*3 بناب 3 کیلوگرم کارخانه بناب chart 17,706 17,706
6 نبشی 50*3 جاوید بناب 50*3 بناب 3 کیلوگرم کارخانه بناب chart 16,596 16,596
7 نبشی 50*4 سبک جاوید بناب 50*4 بناب 4 کیلوگرم کارخانه بناب chart 16,587 16,587
8 نبشی 50*4 سبک جاوید بناب 50*4 بناب 4 کیلوگرم کارخانه بناب chart 16,505 16,505
9 نبشی 50*5 سبک جاوید بناب 50*4 بناب 5 کیلوگرم کارخانه بناب chart 16,495 16,495
10 نبشی 50*5 سبک جاوید بناب 50*4 بناب 5 کیلوگرم کارخانه بناب chart 16,413 16,413
11 نبشی 60*3 جاوید بناب 60*3 بناب 3 کیلوگرم کارخانه بناب chart 16,596 16,596
12 نبشی 60*4 جاوید بناب 60*4 بناب 4 کیلوگرم کارخانه بناب chart 16,321 16,321
13 نبشی 60*4 جاوید بناب 60*4 بناب 4 کیلوگرم کارخانه بناب chart 16,138 16,138