قیمت قوطی ۲.۵ و ۳

آخرین بروزرسانی: ۱۵ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف سایز قوطی (mm) وزن شاخه (kg) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 قوطی 20 * 20 10 2.5 6 کیلوگرم chart 18,165 18,165
2 قوطی 30 * 20 12 2.5 6 کیلوگرم chart 18,165 18,165
3 قوطی 40 * 20 15 2.5 6 کیلوگرم chart 18,165 18,165
4 قوطی 30 * 30 15 2.5 6 کیلوگرم chart 18,165 18,165
5 قوطی 40 * 40 19 2.5 6 کیلوگرم chart 18,165 18,165
6 قوطی 70 * 70 33 2.5 6 کیلوگرم chart 18,165 18,165
7 قوطی 60 * 40 24 2.5 6 کیلوگرم chart 18,165 18,165
8 قوطی 80 * 80 38 2.5 6 کیلوگرم chart 18,165 18,165
9 قوطی 80 * 40 29 2.5 6 کیلوگرم chart 18,165 18,165
10 قوطی 100 * 40 33 2.5 6 کیلوگرم chart 18,165 18,165
11 قوطی 90 * 90 42 2.5 6 کیلوگرم chart 18,165 18,165
12 قوطی 100 * 50 34 2.5 6 کیلوگرم chart 18,165 18,165
13 قوطی 80 * 40 34 3 6 کیلوگرم chart 18,257 18,257
14 قوطی 100 * 50 41 3 6 کیلوگرم chart 18,257 18,257
15 قوطی 100 * 40 39 3 6 کیلوگرم chart 18,257 18,257
16 قوطی 90 * 90 51 3 6 کیلوگرم chart 18,257 18,257
17 قوطی 100 * 100 56 3 6 کیلوگرم chart 18,257 18,257