قیمت امروز قوطی ۲.۵ و ۳ به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ به روزرسانی شد.

قیمت قوطی با ضخامت 2.5 و 3 میلیمتر در سایزهای مختلف 20*20 تا 100*100 ، هر روز در جدول زیر به روزرسانی می گردد. برای خرید قوطی 2.5 و 3 میلیمتری ابتدا با کارشناس فروش قوطی و پروفیل آهن ملل در تماس باشید تا پس از انجام فرآیندهای لازم، خرید شما ثبت و در نهایت فاکتور رسمی صادر گردد.  در زمان مشاهده قیمت ها حتما گزینه «ارزش افزوده» را فعال نمایید.

قیمت قوطی ۲.۵ و ۳

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۲:۱۴

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف نوع قوطی ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 قوطی 20 * 20 2.5 6 9 کیلوگرم امروز ثابت 32,936
2 قوطی 25 * 25 2.5 6 11.5 کیلوگرم امروز ثابت 32,844
3 قوطی 30 * 30 2.5 6 13 کیلوگرم امروز ثابت 32,844
4 قوطی 40 * 40 2.5 6 18 کیلوگرم امروز ثابت 32,844
5 قوطی 50 * 50 2.5 6 23 کیلوگرم امروز ثابت 32,844
6 قوطی 60 * 60 2.5 6 28 کیلوگرم امروز ثابت 32,844
7 قوطی 70 * 70 2.5 6 32 کیلوگرم امروز ثابت 32,844
8 قوطی 80 * 80 2.5 6 37 کیلوگرم امروز ثابت 32,844
9 قوطی 90 * 90 2.5 6 42 کیلوگرم امروز ثابت 32,844
10 قوطی 10 * 20 2.5 6 7 کیلوگرم امروز ثابت 32,936
11 قوطی 10 * 25 2.5 6 8 کیلوگرم امروز ثابت 32,844
12 قوطی 10 * 30 2.5 6 9.5 کیلوگرم امروز ثابت 32,844
13 قوطی 20 * 30 2.5 6 11.5 کیلوگرم امروز ثابت 32,844
14 قوطی 20 * 40 2.5 6 13 کیلوگرم امروز ثابت 32,844
15 قوطی 30 * 40 2.5 6 16 کیلوگرم امروز ثابت 32,844
16 قوطی 30 * 50 2.5 6 18 کیلوگرم امروز ثابت 32,844
17 قوطی 20 * 60 2.5 6 18 کیلوگرم امروز ثابت 32,844
18 قوطی 30 * 60 2.5 6 21 کیلوگرم امروز ثابت 32,844
19 قوطی 40 * 60 2.5 6 23 کیلوگرم امروز ثابت 32,844
20 قوطی 40 * 80 2.5 6 28 کیلوگرم امروز ثابت 32,844
21 قوطی 40 * 40 3 6 22 کیلوگرم امروز ثابت 32,844
22 قوطی 50 * 50 3 6 28 کیلوگرم امروز ثابت 32,844
23 قوطی 60 * 60 3 6 33.5 کیلوگرم امروز ثابت 32,844
24 قوطی 70 * 70 3 6 39 کیلوگرم امروز ثابت 32,844
25 قوطی 80 * 80 3 6 45 کیلوگرم امروز ثابت 32,844
26 قوطی 90 * 90 3 6 50 کیلوگرم امروز ثابت 32,844
27 قوطی 30 * 40 3 6 19.5 کیلوگرم امروز ثابت 32,844
28 قوطی 30 * 60 3 6 25 کیلوگرم امروز ثابت 32,844
29 قوطی 40 * 60 3 6 28 کیلوگرم امروز ثابت 32,844
30 قوطی 40 * 80 3 6 33.5 کیلوگرم امروز ثابت 32,844