قیمت امروز لوله تست آب به تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ به روزرسانی شد.

به روزترین قیمت لوله تست آب در سایزهای مختلف همراه با ابعاد و سایزبندی موجود برای هر ضخامت به صورت آنلاین در جدول زیر قابل مشاهده است. شما می توانید برای خرید لوله درزدار تست آب با ابعاد مورد نظر با کارشناسان آهن ملل در تماس باشید و با بهترین نرخ موجود بازار، از آهن ملل خرید خود را انجام دهید.

قیمت لوله تست آب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۶/۳۰ ساعت ۱۲:۱۴:۲۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 لوله تست آب 1.2 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
2 لوله تست آب 1.2 2.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
3 لوله تست آب 1.2 3 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
4 لوله تست آب 3.4 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
5 لوله تست آب 3.4 2.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
6 لوله تست آب 3.4 3 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
7 لوله تست آب 1 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
8 لوله تست آب 1 2.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
9 لوله تست آب 1 3 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
10 لوله تست آب 1/4-1 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
11 لوله تست آب 1/4-1 2.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
12 لوله تست آب 1/4-1 3 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
13 لوله تست آب 1/4-1 3.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
14 لوله تست آب 2 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
15 لوله تست آب 2 2.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
16 لوله تست آب 2 3 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
17 لوله تست آب 2 3.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
18 لوله تست آب 2 4 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
19 لوله تست آب 1/2-2 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
20 لوله تست آب 1/2-2 2.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
21 لوله تست آب 1/2-2 3 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
22 لوله تست آب 1/2-2 3.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
23 لوله تست آب 1/2-2 4 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
24 لوله تست آب 3 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
25 لوله تست آب 3 2.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
26 لوله تست آب 3 3 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
27 لوله تست آب 3 3.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
28 لوله تست آب 3 4 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
29 لوله تست آب 1/2-3 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
30 لوله تست آب 1/2-3 2.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
31 لوله تست آب 1/2-3 3 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
32 لوله تست آب 1/2-3 3.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
33 لوله تست آب 1/2-3 4 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
34 لوله تست آب 4 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
35 لوله تست آب 4 2.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
36 لوله تست آب 4 3 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
37 لوله تست آب 4 3.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
38 لوله تست آب 4 4 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
39 لوله تست آب 4 4.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
40 لوله تست آب 6 2 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
41 لوله تست آب 6 2.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
42 لوله تست آب 6 3 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
43 لوله تست آب 6 3.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
44 لوله تست آب 6 4 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037
45 لوله تست آب 6 4.5 6 کیلوگرم امروز ثابت 34,037