قیمت لوله تست آب

قیمت امروز لوله تست آب به تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۸ به روزرسانی شد.

به روزترین قیمت لوله تست آب در سایزهای مختلف همراه با ابعاد و سایزبندی موجود برای هر ضخامت به صورت آنلاین در جدول زیر قابل مشاهده است. شما می توانید برای خرید لوله درزدار تست آب با ابعاد مورد نظر با کارشناسان آهن ملل در تماس باشید و با بهترین نرخ موجود بازار، از آهن ملل خرید خود را انجام دهید.

قیمت لوله تست آب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۴۳:۰۸

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
سایز لوله (inch)
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
واحد
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
لوله تست آب 1/2
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
2
لوله تست آب 1/2
2.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
3
لوله تست آب 1/2
3
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
4
لوله تست آب 3/4
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
5
لوله تست آب 3/4
2.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
6
لوله تست آب 3/4
3
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
7
لوله تست آب 1
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
8
لوله تست آب 1
2.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
9
لوله تست آب 1
3
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
10
لوله تست آب 1/4-1
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
11
لوله تست آب 1/4-1
2.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
12
لوله تست آب 1/4-1
3
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
13
لوله تست آب 1/4-1
3.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
14
لوله تست آب 2
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
15
لوله تست آب 2
2.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
16
لوله تست آب 2
3
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
17
لوله تست آب 2
3.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
18
لوله تست آب 2
4
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
19
لوله تست آب 1/2-2
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
20
لوله تست آب 1/2-2
2.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
21
لوله تست آب 1/2-2
3
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
22
لوله تست آب 1/2-2
3.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
23
لوله تست آب 1/2-2
4
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
24
لوله تست آب 3
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
25
لوله تست آب 3
2.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
26
لوله تست آب 3
3
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
27
لوله تست آب 3
3.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
28
لوله تست آب 3
4
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
29
لوله تست آب 1/2-3
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
30
لوله تست آب 1/2-3
2.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
31
لوله تست آب 1/2-3
3
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
32
لوله تست آب 1/2-3
3.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
33
لوله تست آب 1/2-3
4
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
34
لوله تست آب 4
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
35
لوله تست آب 4
2.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
36
لوله تست آب 4
3
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
37
لوله تست آب 4
3.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
38
لوله تست آب 4
4
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
39
لوله تست آب 4
4.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
40
لوله تست آب 6
2
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
41
لوله تست آب 6
2.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
42
لوله تست آب 6
3
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
43
لوله تست آب 6
3.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
44
لوله تست آب 6
4
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000
45
لوله تست آب 6
4.5
6
کیلوگرم
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
45,000