قیمت لوله تست آب

قیمت امروز لوله تست آب به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ به روزرسانی شد.

به روزترین قیمت لوله تست آب در سایزهای مختلف همراه با ابعاد و سایزبندی موجود برای هر ضخامت به صورت آنلاین در جدول زیر قابل مشاهده است. شما می توانید برای خرید لوله درزدار تست آب با ابعاد مورد نظر با کارشناسان آهن ملل در تماس باشید و با بهترین نرخ موجود بازار، از آهن ملل خرید خود را انجام دهید.

قیمت لوله تست آب

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۲:۴۱:۴۶

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 لوله تست آب 1/2 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 39,450
2 لوله تست آب 1/2 2.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 38,532
3 لوله تست آب 1/2 3 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 39,908
4 لوله تست آب 3/4 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 39,450
5 لوله تست آب 3/4 2.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 38,532
6 لوله تست آب 3/4 3 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 39,908
7 لوله تست آب 1 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 39,450
8 لوله تست آب 1 2.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 38,532
9 لوله تست آب 1 3 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 39,908
10 لوله تست آب 1/4-1 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 39,450
11 لوله تست آب 1/4-1 2.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 38,532
12 لوله تست آب 1/4-1 3 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 39,908
13 لوله تست آب 1/4-1 3.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 39,908
14 لوله تست آب 2 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 39,450
15 لوله تست آب 2 2.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 38,532
16 لوله تست آب 2 3 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 39,908
17 لوله تست آب 2 3.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 39,908
18 لوله تست آب 2 4 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 39,908
19 لوله تست آب 1/2-2 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 39,450
20 لوله تست آب 1/2-2 2.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 38,532
21 لوله تست آب 1/2-2 3 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 39,908
22 لوله تست آب 1/2-2 3.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 39,908
23 لوله تست آب 1/2-2 4 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 39,908
24 لوله تست آب 3 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 39,450
25 لوله تست آب 3 2.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 38,532
26 لوله تست آب 3 3 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 39,908
27 لوله تست آب 3 3.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 39,908
28 لوله تست آب 3 4 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 39,908
29 لوله تست آب 1/2-3 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 39,450
30 لوله تست آب 1/2-3 2.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 38,532
31 لوله تست آب 1/2-3 3 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 39,908
32 لوله تست آب 1/2-3 3.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 39,908
33 لوله تست آب 1/2-3 4 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 39,908
34 لوله تست آب 4 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 39,450
35 لوله تست آب 4 2.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 38,532
36 لوله تست آب 4 3 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 39,908
37 لوله تست آب 4 3.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 39,908
38 لوله تست آب 4 4 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 39,908
39 لوله تست آب 4 4.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 39,908
40 لوله تست آب 6 2 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 39,450
41 لوله تست آب 6 2.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 38,532
42 لوله تست آب 6 3 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 39,908
43 لوله تست آب 6 3.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 39,908
44 لوله تست آب 6 4 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 39,908
45 لوله تست آب 6 4.5 6 کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ 500 39,908