قیمت امروز لوله گالوانیزه قزوین به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ به روزرسانی شد.

قیمت لوله گالوانیزه قزوین هر روز به صورت آنلاین، پس از اعلام توسط کارخانه، در جدول زیر به روز رسانی می گردد. لازم به ذکر است قیمت ها بر اساس سایز درج شده متفاوت هستند. از این روز در زمان خرید لوله گالوانیزه قزوین حتما به سایز و همچنین فعال بودن گزینه «ارزش افزوده» دقت نمایید.

فولاد قزوین
قیمت لوله گالوانیزه قزوین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۴:۰۹

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف سایز لوله (inch) سایز لوله (mm) وزن ضخامت (mm) واحد طول شاخه (m) نمودار به روز رسانی نوسان قیمت (تومان)
1 لوله 1/2 گالوانیزه قزوین 21.3 6.5 2 کیلوگرم 6 امروز ثابت 49,083
2 لوله 1/2 گالوانیزه قزوین 21.3 8 2.5 کیلوگرم 6 امروز ثابت 48,165
3 لوله 3/4 گالوانیزه قزوین 26.7 7.95 2 کیلوگرم 6 امروز ثابت 49,083
4 لوله 3/4 گالوانیزه قزوین 26.7 10 2.5 کیلوگرم 6 امروز ثابت 48,165
5 لوله 1 گالوانیزه قزوین 33.4 10 2 کیلوگرم 6 امروز ثابت 49,083
6 لوله 1 گالوانیزه قزوین 33.4 12.5 2.5 کیلوگرم 6 امروز ثابت 48,165
7 لوله 1/4-1 گالوانیزه قزوین 42.2 12.5 2 کیلوگرم 6 امروز ثابت 49,083
8 لوله 1/4-1 گالوانیزه قزوین 42.2 15.7 2.5 کیلوگرم 6 امروز ثابت 48,165
9 لوله 1/2-1 گالوانیزه قزوین 48.3 14.5 2 کیلوگرم 6 امروز ثابت 49,083
10 لوله 1/2-1 گالوانیزه قزوین 48.3 18 2.5 کیلوگرم 6 امروز ثابت 48,165
11 لوله 2 گالوانیزه قزوین 60.3 18 2 کیلوگرم 6 امروز ثابت 49,083
12 لوله 2 گالوانیزه قزوین 60.3 22.3 2.5 کیلوگرم 6 امروز ثابت 48,165
13 لوله 1/2-2 گالوانیزه قزوین 76 22.5 2 کیلوگرم 6 امروز ثابت 49,083
14 لوله 1/2-2 گالوانیزه قزوین 76 28 2.5 کیلوگرم 6 امروز ثابت 48,165
15 لوله 3 گالوانیزه قزوین 88.9 26.4 2 کیلوگرم 6 امروز ثابت 49,083
16 لوله 3 گالوانیزه قزوین 88.9 32.9 2.5 کیلوگرم 6 امروز ثابت 48,165
17 لوله 4 گالوانیزه قزوین 114.3 33.9 2 کیلوگرم 6 امروز ثابت 49,083
18 لوله 4 گالوانیزه قزوین 114.3 42.2 2.5 کیلوگرم 6 امروز ثابت 48,165
19 لوله 5 گالوانیزه قزوین 141.3 41.7 2 کیلوگرم 6 امروز ثابت 49,083
20 لوله 5 گالوانیزه قزوین 141.3 152.5 2.5 کیلوگرم 6 امروز ثابت 48,165
21 لوله 6 گالوانیزه قزوین 168.3 50 2 کیلوگرم 6 امروز ثابت 49,083
22 لوله 6 گالوانیزه قزوین 168.3 62 2.5 کیلوگرم 6 امروز ثابت 48,165