قیمت لوله گالوانیزه قزوین

قیمت امروز لوله گالوانیزه قزوین به تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۸ به روزرسانی شد.

قیمت لوله گالوانیزه قزوین هر روز به صورت آنلاین، پس از اعلام توسط کارخانه، در جدول زیر به روز رسانی می گردد. لازم به ذکر است قیمت ها بر اساس سایز درج شده متفاوت هستند. از این روز در زمان خرید لوله گالوانیزه قزوین حتما به سایز و همچنین فعال بودن گزینه «ارزش افزوده» دقت نمایید.

فولاد قزوین
قیمت لوله گالوانیزه قزوین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۸ ساعت ۱۲:۰۸:۴۳

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ردیف
سایز لوله (inch)
سایز لوله (mm)
وزن
ضخامت (mm)
واحد
طول شاخه (m)
نمودار
به روز رسانی
نوسان
قیمت (تومان)
1
لوله گالوانیزه قزوین 1/2 ضخامت 2
21.3
6.5
2
کیلوگرم
6
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
2
لوله گالوانیزه قزوین 1/2 ضخامت 2.5
21.3
8
2.5
کیلوگرم
6
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
3
لوله گالوانیزه قزوین 3/4 ضخامت 2
26.7
7.95
2
کیلوگرم
6
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
4
لوله گالوانیزه قزوین 3/4 ضخامت 2.5
26.7
10
2.5
کیلوگرم
6
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
5
لوله گالوانیزه قزوین 1 ضخامت 2
33.4
10
2
کیلوگرم
6
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
6
لوله گالوانیزه قزوین 1 ضخامت 2.5
33.4
12.5
2.5
کیلوگرم
6
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
7
لوله گالوانیزه قزوین 1/4-1 ضخامت 2
42.2
12.5
2
کیلوگرم
6
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
8
لوله گالوانیزه قزوین 1/4-1 ضخامت 2.5
42.2
15.7
2.5
کیلوگرم
6
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
9
لوله گالوانیزه قزوین 1/2-1 ضخامت 2
48.3
14.5
2
کیلوگرم
6
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
10
لوله گالوانیزه قزوین 1/2-1 ضخامت 2.5
48.3
18
2.5
کیلوگرم
6
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
11
لوله گالوانیزه قزوین 2 ضخامت 2
60.3
18
2
کیلوگرم
6
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
12
لوله گالوانیزه قزوین 2 ضخامت 2.5
60.3
22.3
2.5
کیلوگرم
6
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
13
لوله گالوانیزه قزوین 1/2-2 ضخامت 2
76
22.5
2
کیلوگرم
6
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
14
لوله گالوانیزه قزوین 1/2-2 ضخامت 2.5
76
28
2.5
کیلوگرم
6
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
15
لوله گالوانیزه قزوین 3 ضخامت 2
88.9
26.4
2
کیلوگرم
6
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
16
لوله گالوانیزه قزوین 3 ضخامت 2.5
88.9
32.9
2.5
کیلوگرم
6
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
17
لوله گالوانیزه قزوین 4 ضخامت 2
114.3
33.9
2
کیلوگرم
6
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
18
لوله گالوانیزه قزوین 4 ضخامت 2.5
114.3
42.2
2.5
کیلوگرم
6
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
19
لوله گالوانیزه قزوین 5 ضخامت 2
141.3
41.7
2
کیلوگرم
6
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
20
لوله گالوانیزه قزوین 5 ضخامت 2.5
141.3
152.5
2.5
کیلوگرم
6
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
21
لوله گالوانیزه قزوین 6 ضخامت 2
168.3
50
2
کیلوگرم
6
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727
22
لوله گالوانیزه قزوین 6 ضخامت 2.5
168.3
62
2.5
کیلوگرم
6
۱۴۰۳/۴/۲۸
ثابت
56,727