امروز : شنبه 17 خرداد 1399

قیمت شمش فولادی : اعلام شد

قیمت لوله داربستی : ثابت

قیمت لوله مبلی : ثابت

قیمت لوله صنعتی : ثابت

قیمت لوله گازی : ثابت

قیمت لوله گالوانیزه : ثابت

قیمت پروفیل درب و پنجره : ثابت

قیمت پروفیل زد : ثابت

قیمت قوطی آهن : ثابت

قیمت ورق سیاه فولاد سبا : اعلام شد

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه : اعلام شد

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان در کارخانه : اعلام شد

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان : 100 تومان کاهش

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در کارخانه : 50 تا 100 تومان کاهش

قیمت میلگرد حسن رود : اعلام شد

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش : ثابت

قیمت میلگرد درپاد تبریز : ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین : ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد گلستان : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد هشترود : 50 تا 230 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیادن ابهر : ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس : اعلام شد

قیمت میلگرد شاهین بناب : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد نیشابور : ثابت

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد سمنان : ثابت

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر : اعلام شد

قیمت میلگرد شاهرود : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان : ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد راد همدان : 110 تومان افزایش

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان
آخرین بروزرسانی : 17 خرداد 1399
کارشناس فروش : 35020-031

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم-
میلگرد 10 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA2کیلوگرم68000
میلگرد 10 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم68000
میلگرد 12 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA2کیلوگرم68000
میلگرد 12 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم68000
میلگرد 14 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم69000
میلگرد 16 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم69000
میلگرد 18 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم69000
میلگرد 20 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم69000
میلگرد 22 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم69000
میلگرد 25 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم69000
میلگرد 28 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3کیلوگرم69000