امروز : یکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

100 تومان

افزایش

قیمت نبشی فولاد جاوید بناب

قیمت نبشی فولاد جاوید بناب

فولاد جاوید بناب
آخرین بروزرسانی : ۲ مرداد ۱۴۰۰

چاپ

نامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمت (تومان)
نبشی 40*3 سبک جاوید بناب40*3بناب3-کیلوگرمکارخانه بناب179500
نبشی 40*3 جاوید بناب40*3بناب3-کیلوگرمکارخانه بناب174400
نبشی 40*4 سبک جاوید بناب40*4بناب4-کیلوگرمکارخانه بناب174200
نبشی 40*4 جاوید بناب40*4بناب4-کیلوگرمکارخانه بناب173400
نبشی 50*3 سبک جاوید بناب50*3بناب3-کیلوگرمکارخانه بناب173900
نبشی 50*3 جاوید بناب50*3بناب3-کیلوگرمکارخانه بناب173900
نبشی 50*4 سبک جاوید بناب50*4بناب4-کیلوگرمکارخانه بناب173800
نبشی 50*4 جاوید بناب50*4بناب4-کیلوگرمکارخانه بناب173400
نبشی 50*5 سبک جاوید بناب50*5بناب5-کیلوگرمکارخانه بناب173300
نبشی 50*5 جاوید بناب50*5بناب5-کیلوگرمکارخانه بناب173400
نبشی 60*3 جاوید بناب60*3بناب3-کیلوگرمکارخانه بناب178500
نبشی 60*4 جاوید بناب60*4بناب4-کیلوگرمکارخانه بناب173400
نبشی 60*5 جاوید بناب60*5بناب5-کیلوگرمکارخانه بناب172900