امروز : شنبه 18 اردیبهشت 1400

قیمت شمش فولادی:  

ثابت

قیمت انواع لوله:  

ثابت

قیمت انواع ورق آهن:  

200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

100تا 200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

ثابت

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان:  

150 تومان

کاهش

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد هشترود:  

170 تومان

کاهش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد سمنان:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد اردبیل:  

ثابت

قیمت میلگرد گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهرود:  

ثابت

قیمت میلگرد راد همدان:  

200 تومان

کاهش

قیمت نبشی فولاد جاوید بناب

قیمت نبشی فولاد جاوید بناب

نبشی فولاد جاوید بناب
آخرین بروزرسانی : 16 اردیبهشت 1400

چاپ

نامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمت (تومان)
نبشی 40*3 سبک جاوید بناب40*3بناب3-کیلوگرمکارخانه بناب149500
نبشی 40*3 جاوید بناب40*3بناب3-کیلوگرمکارخانه بناب145400
نبشی 40*4 سبک جاوید بناب40*4بناب4-کیلوگرمکارخانه بناب145300
نبشی 40*4 جاوید بناب40*4بناب4-کیلوگرمکارخانه بناب144400
نبشی 50*3 سبک جاوید بناب50*3بناب3-کیلوگرمکارخانه بناب149500
نبشی 50*3 جاوید بناب50*3بناب3-کیلوگرمکارخانه بناب145000
نبشی 50*4 سبک جاوید بناب50*4بناب4-کیلوگرمکارخانه بناب144800
نبشی 50*4 جاوید بناب50*4بناب4-کیلوگرمکارخانه بناب144400
نبشی 50*5 سبک جاوید بناب50*5بناب5-کیلوگرمکارخانه بناب145000
نبشی 50*5 جاوید بناب50*5بناب5-کیلوگرمکارخانه بناب144400
نبشی 60*3 جاوید بناب60*3بناب3-کیلوگرمکارخانه بناب149500
نبشی 60*4 جاوید بناب60*4بناب4-کیلوگرمکارخانه بناب144900
نبشی 60*5 جاوید بناب60*5بناب5-کیلوگرمکارخانه بناب144400