امروز : شنبه 18 اردیبهشت 1400

قیمت شمش فولادی:  

ثابت

قیمت انواع لوله:  

ثابت

قیمت انواع ورق آهن:  

200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

100تا 200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

ثابت

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان:  

150 تومان

کاهش

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد هشترود:  

170 تومان

کاهش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد سمنان:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد اردبیل:  

ثابت

قیمت میلگرد گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهرود:  

ثابت

قیمت میلگرد راد همدان:  

200 تومان

کاهش

قیمت نبشی شکفته

قیمت نبشی شکفته

نبشی شکفته
مشهد
آخرین بروزرسانی : 15 اردیبهشت 1400

چاپ

نامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمت (تومان)
نبشی 10*100*100 شکفته مشهد100*100*10شکفته1012کیلوگرمکارخانه مشهد129360
نبشی 10*100*100 شکفته مشهد100*100*10شکفته-6کیلوگرمکارخانه مشهد129360
نبشی 3*30*30 شکفته مشهد30*30*3شکفته-6کیلوگرمکارخانه مشهد129820
نبشی 4*40*40 شکفته مشهد40*40*4شکفته46کیلوگرمکارخانه مشهد129820
نبشی 5*50*50 شکفته مشهد50*50*5شکفته46کیلوگرمکارخانه مشهد123600
نبشی 6*60*60 شکفته مشهد60*60*6شکفته2.56کیلوگرمکارخانه مشهد129360
نبشی 8*80*80 شکفته مشهد80*80*8شکفته712کیلوگرمکارخانه مشهد129360
نبشی 8*80*80 شکفته مشهد80*80*8شکفته56کیلوگرمکارخانه مشهد129360