امروز : یکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰

قیمت میلگرد کیان کاشان:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

100 تومان

افزایش

قیمت نبشی سپهر ایرانیان

قیمت نبشی سپهر ایرانیان

سپهر ایرانیان
آخرین بروزرسانی : ۲ مرداد ۱۴۰۰

چاپ

نامسایزمتراژوزن شاخه کارخانهواحدمحل بارگیریقیمت (تومان)
نبشی 2*3*3 سپهر ایرانیان-66.2سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه-
نبشی 2/5*3*3 سپهر ایرانیان-67سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه174500
نبشی 3*3*3 سپهر ایرانیان-68سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه174500
نبشی 2/5*4*4 سپهر ایرانیان-69.7سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه-
نبشی 3*4*4 سپهر ایرانیان-610.5سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه176000
نبشی 4*4*4 سپهر ایرانیان-614سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه173000
نبشی 3*5*5 سپهر ایرانیان-615سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه175000
نبشی 4*5*5 سپهر ایرانیان-618سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه170000
نبشی 5*5*5 سپهر ایرانیان-622سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه173000
نبشی 5*6*6 سپهر ایرانیان-628سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه174000
نبشی 6*6*6 سپهر ایرانیان-632سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه174000
نبشی 8*8*8 سپهر ایرانیان-658سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه173000
نبشی 10*10*10 سپهر ایرانیان-690سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه170000
نبشی 12*12*12 سپهر ایرانیان-6125سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه170000