امروز : شنبه 18 اردیبهشت 1400

قیمت شمش فولادی:  

ثابت

قیمت انواع لوله:  

ثابت

قیمت انواع ورق آهن:  

200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

100تا 200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

ثابت

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان:  

150 تومان

کاهش

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد هشترود:  

170 تومان

کاهش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد سمنان:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد اردبیل:  

ثابت

قیمت میلگرد گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهرود:  

ثابت

قیمت میلگرد راد همدان:  

200 تومان

کاهش

قیمت نبشی سپهر ایرانیان

قیمت نبشی سپهر ایرانیان

آهن ملل اصفهان
آخرین بروزرسانی : 16 اردیبهشت 1400

چاپ

نامسایزمتراژوزن شاخه کارخانهواحدمحل بارگیریقیمت (تومان)
نبشی 2/5*3*3 سپهر ایرانیان-67سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه145500
نبشی 3*3*3 سپهر ایرانیان-68سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه-
نبشی 3*4*4 سپهر ایرانیان-610.5سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه145500
نبشی 4*4*4 سپهر ایرانیان-614سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه145000
نبشی 3*5*5 سپهر ایرانیان-615سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه145500
نبشی 4*5*5 سپهر ایرانیان-618سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه144500
نبشی 5*5*5 سپهر ایرانیان-622سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه144500
نبشی 5*6*6 سپهر ایرانیان-628سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه145000
نبشی 6*6*6 سپهر ایرانیان-632سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه145000
نبشی 8*8*8 سپهر ایرانیان-658سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه144500
نبشی 10*10*10 سپهر ایرانیان-690سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه144500
نبشی 12*12*12 سپهر ایرانیان-6125سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه144500