امروز : شنبه 18 اردیبهشت 1400

قیمت شمش فولادی:  

ثابت

قیمت انواع لوله:  

ثابت

قیمت انواع ورق آهن:  

200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

100تا 200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

ثابت

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان:  

150 تومان

کاهش

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد هشترود:  

170 تومان

کاهش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد سمنان:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد اردبیل:  

ثابت

قیمت میلگرد گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهرود:  

ثابت

قیمت میلگرد راد همدان:  

200 تومان

کاهش

قیمت نبشی آریان فولاد

قیمت نبشی آریان فولاد

نبشی آریان فولاد
بوئین زهرا قزوین
آخرین بروزرسانی : 15 اردیبهشت 1400

چاپ

نامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)
نبشی 5*70*70 آریان فولاد70*70*5آریان فولاد56کیلوگرمکارخانه128900
نبشی 7*70*70 آریان فولاد70*70*7آریان فولاد76کیلوگرمکارخانه129820
نبشی 10*100*100 آریان فولاد100*100*10آریان فولاد106کیلوگرمکارخانه-
نبشی 12*120*120 آریان فولاد120*120*12آریان فولاد66کیلوگرمکارخانه128900
نبشی 3*40*40 آریان فولاد40*40*3آریان فولاد36کیلوگرمکارخانه-
نبشی 4*40*40 آریان فولاد40*40*4آریان فولاد46کیلوگرمکارخانه129800
نبشی 8*80*80 آریان فولاد80*80*8آریان فولاد86کیلوگرمکارخانه128900
نبشی 4*50*50 آریان فولاد50*50*4آریان فولاد46کیلوگرمکارخانه129820
نبشی 5*50*50 آریان فولاد50*50*5آریان فولاد56کیلوگرمکارخانه129820
نبشی 5*60*60 آریان فولاد60*60*5آریان فولاد56کیلوگرمکارخانه129820
نبشی 6*60*60 آریان فولاد60*60*6آریان فولاد66کیلوگرمکارخانه129820