امروز : شنبه 18 اردیبهشت 1400

قیمت شمش فولادی:  

ثابت

قیمت انواع لوله:  

ثابت

قیمت انواع ورق آهن:  

200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

100تا 200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

ثابت

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان:  

150 تومان

کاهش

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد هشترود:  

170 تومان

کاهش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد سمنان:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد اردبیل:  

ثابت

قیمت میلگرد گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهرود:  

ثابت

قیمت میلگرد راد همدان:  

200 تومان

کاهش

قیمت نبشی ناب تبریز

قیمت نبشی ناب تبریز

نبشی ناب تبریز
فولاد ناب تبریز
آخرین بروزرسانی : 16 اردیبهشت 1400

چاپ

نامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمت (تومان)
نبشی 3*30*30 ناب 3*30*30ناب تبریز36کیلوگرمکارخانه تبریز143000
نبشی 2.5*40*40 ناب40*40*2.5ناب تبریز2.56کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 4*40*40 ناب40*40*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز140000
نبشی 3*45*45 ناب45*45*3ناب تبریز312کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 4*45*45 ناب45*45*4ناب تبریز412کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 5*45*45 ناب5*45*45ناب تبریز512کیلوگرمکارخانه تبریز147000
نبشی 3*50*50 ناب3*50*50ناب تبریز36140000
نبشی 3*50*50 ناب3*50*50ناب تبریز312144000
نبشی 4*50*50 ناب50*50*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز139500
نبشی 4*50*50 ناب50*50*4ناب تبریز412کیلوگرمکارخانه تبریز143500
نبشی 5*50*50 ناب50*50*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز139500
نبشی 5*50*50 ناب50*50*5ناب تبریز512کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 4*60*60 ناب60*60*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز140000
نبشی 5*60*60 ناب60*60*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز139500
نبشی 6*60*60 ناب60*60*6ناب تبریز66کیلوگرمکارخانه تبریز139500
نبشی 5*70*70 ناب70*70*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز144000
نبشی 6*70*70 ناب70*70*6ناب تبریز66کیلوگرمکارخانه تبریز144000
نبشی 7*70*70 ناب70*70*7ناب تبریز76کیلوگرمکارخانه تبریز141000
نبشی 7*70*70 ناب70*70*7ناب تبریز712کیلوگرمکارخانه تبریز145000
نبشی 5*75*75 ناب75*75*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز141000
نبشی 5*75*75 ناب75*75*5ناب تبریز512کیلوگرمکارخانه تبریز145000
نبشی 6*80*80 ناب6*80*80ناب تبریز

66کیلوگرمکارخانه تبریز139500
نبشی 6*80*80 ناب6*80*80ناب تبریز

612کیلوگرمکارخانه تبریز143500
نبشی 7*80*80 ناب80*80*7ناب تبریز76کیلوگرمکارخانه تبریز139500
نبشی 7*80*80 ناب80*80*7ناب تبریز712کیلوگرمکارخانه تبریز143500
نبشی 8*80*80 ناب8*80*80ناب تبریز

86کیلوگرمکارخانه تبریز139000
نبشی 8*80*80 ناب8*80*80ناب تبریز

812کیلوگرمکارخانه تبریز143000
نبشی 7*100*100 ناب100*100*7ناب تبریز76کیلوگرمکارخانه تبریز143500
نبشی 7*100*100 ناب100*100*7ناب تبریز712کیلوگرمکارخانه تبریز147500
نبشی 8*100*100 ناب100*100*8ناب تبریز86کیلوگرمکارخانه تبریز142500
نبشی 8*100*100 ناب100*100*8ناب تبریز812کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 10*100*100 ناب100*100*10ناب تبریز106کیلوگرمکارخانه تبریز139500