امروز : یکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰

قیمت میلگرد کیان کاشان:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

100 تومان

افزایش

قیمت نبشی ماهان ذوب

قیمت نبشی ماهان ذوب

آهن ملل اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۲ مرداد ۱۴۰۰

چاپ

نام محصولسایزضخامتوزنبارگیریقیمت
نبشی 4*50*50 ماهان ذوب
440کارخانه165000
نبشی 8*80*80 ماهان ذوب
880کارخانهاستعلام تلفنی
نبشی 10*100*100 ماهان ذوب

10100کارخانهاستعلام تلفنی