امروز : یکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰

قیمت نبشی

قیمت نبشی

قیمت نبشی

قیمت نبشی ماهان ذوب

آهن ملل اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۲ مرداد ۱۴۰۰
نام محصولسایزضخامتوزنبارگیریقیمت
نبشی 4*50*50 ماهان ذوب
440کارخانه165000
نبشی 8*80*80 ماهان ذوب
880کارخانهاستعلام تلفنی
نبشی 10*100*100 ماهان ذوب

10100کارخانهاستعلام تلفنی
قیمت نبشی

قیمت نبشی در بازار اصفهان

آهن ملل اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۲ مرداد ۱۴۰۰
سایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
نبشی 336کیلوگرماستعلام تلفنی
نبشی 4.546کیلوگرماستعلام تلفنی
نبشی 4.556کیلوگرماستعلام تلفنی
نبشی 436کیلوگرم177000
نبشی 446کیلوگرم177000
نبشی 536کیلوگرم176000
نبشی 546کیلوگرم176000
نبشی 556کیلوگرم176000
نبشی 646کیلوگرم177000
نبشی 656کیلوگرم177000
نبشی 666کیلوگرم177000
نبشی 756کیلوگرماستعلام تلفنی
نبشی 766کیلوگرماستعلام تلفنی
نبشی 776کیلوگرماستعلام تلفنی
نبشی 866کیلوگرم176000
نبشی 876کیلوگرم176000
نبشی 886کیلوگرم176000
نبشی 1086کیلوگرم177000
نبشی 10812کیلوگرم177000
نبشی 10106کیلوگرم177000
نبشی 101012کیلوگرم177000
قیمت نبشی

قیمت نبشی آریان فولاد

کارخانه آریان فولاد
آخرین بروزرسانی : ۲ مرداد ۱۴۰۰
نامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)
نبشی 5*70*70 آریان فولاد70*70*5آریان فولاد56کیلوگرمکارخانهاستعلام تلفنی
نبشی 7*70*70 آریان فولاد70*70*7آریان فولاد76کیلوگرمکارخانهاستعلام تلفنی
نبشی 10*100*100 آریان فولاد100*100*10آریان فولاد106کیلوگرمکارخانه170508
نبشی 12*120*120 آریان فولاد120*120*12آریان فولاد66کیلوگرمکارخانه170508
نبشی 3*40*40 آریان فولاد40*40*3آریان فولاد36کیلوگرمکارخانهاستعلام تلفنی
نبشی 4*40*40 آریان فولاد40*40*4آریان فولاد46کیلوگرمکارخانه171010
نبشی 8*80*80 آریان فولاد80*80*8آریان فولاد86کیلوگرمکارخانهاستعلام تلفنی
نبشی 4*50*50 آریان فولاد50*50*4آریان فولاد46کیلوگرمکارخانه171010
نبشی 5*50*50 آریان فولاد50*50*5آریان فولاد56کیلوگرمکارخانه171010
نبشی 5*60*60 آریان فولاد60*60*5آریان فولاد56کیلوگرمکارخانه171010
نبشی 6*60*60 آریان فولاد60*60*6آریان فولاد66کیلوگرمکارخانه171010
قیمت نبشی

قیمت نبشی شکفته

گروه صنعتی شکفته مشهد
آخرین بروزرسانی : ۲ مرداد ۱۴۰۰
نامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمت (تومان)
نبشی 10*100*100 شکفته مشهد100*100*10شکفته1012کیلوگرمکارخانه مشهداستعلام تلفنی
نبشی 10*100*100 شکفته مشهد100*100*10شکفته-6کیلوگرمکارخانه مشهداستعلام تلفنی
نبشی 3*30*30 شکفته مشهد30*30*3شکفته-6کیلوگرمکارخانه مشهد171000
نبشی 4*40*40 شکفته مشهد40*40*4شکفته46کیلوگرمکارخانه مشهد171000
نبشی 5*50*50 شکفته مشهد50*50*5شکفته46کیلوگرمکارخانه مشهداستعلام تلفنی
نبشی 6*60*60 شکفته مشهد60*60*6شکفته2.56کیلوگرمکارخانه مشهداستعلام تلفنی
نبشی 8*80*80 شکفته مشهد80*80*8شکفته712کیلوگرمکارخانه مشهداستعلام تلفنی
نبشی 8*80*80 شکفته مشهد80*80*8شکفته56کیلوگرمکارخانه مشهداستعلام تلفنی
قیمت نبشی

قیمت نبشی ناب تبریز

ناب تبریز
آخرین بروزرسانی : ۲ مرداد ۱۴۰۰
نامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمت (تومان)
نبشی 3*30*30 ناب 3*30*30ناب تبریز36کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 2.5*40*40 ناب40*40*2.5ناب تبریز2.56کیلوگرمکارخانه تبریز175500
نبشی 3*40*40 ناب3*40*40ناب تبریز36کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 4*40*40 ناب40*40*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز168500
نبشی 3*45*45 ناب45*45*3ناب تبریز312کیلوگرمکارخانه تبریز177500
نبشی 4*45*45 ناب45*45*4ناب تبریز412کیلوگرمکارخانه تبریز176500
نبشی 5*45*45 ناب5*45*45ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز171500
نبشی 5*45*45 ناب5*45*45ناب تبریز512کیلوگرمکارخانه تبریز175500
نبشی 3*50*50 ناب3*50*50ناب تبریز36کیلوگرمکارخانه تبریز170000
نبشی 3*50*50 ناب3*50*50ناب تبریز312کیلوگرمکارخانه تبریز174000
نبشی 4*50*50 ناب50*50*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز169000
نبشی 4*50*50 ناب50*50*4ناب تبریز412کیلوگرمکارخانه تبریز173000
نبشی 5*50*50 ناب50*50*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز168000
نبشی 5*50*50 ناب50*50*5ناب تبریز512کیلوگرمکارخانه تبریز172000
نبشی 6*50*50 ناب50*50*6ناب تبریز66کیلوگرمکارخانه تبریز174000
نبشی 6*50*50 ناب50*50*6ناب تبریز612کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 3*60*60 ناب 3*60*60ناب تبریز36کیلوگرمکارخانه تبریز174500
نبشی 4*60*60 ناب60*60*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز170500
نبشی 4*60*60 ناب60*60*4ناب تبریز412کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 5*60*60 ناب60*60*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز179500
نبشی 6*60*60 ناب60*60*6ناب تبریز66کیلوگرمکارخانه تبریز168500
نبشی 6*60*60 ناب60*60*6ناب تبریز612کیلوگرمکارخانه تبریز172500
نبشی 5*70*70 ناب70*70*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز173500
نبشی 6*70*70 ناب70*70*6ناب تبریز66کیلوگرمکارخانه تبریز172500
نبشی 7*70*70 ناب70*70*7ناب تبریز76کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 7*70*70 ناب70*70*7ناب تبریز712کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 5*75*75 ناب75*75*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز172500
نبشی 5*75*75 ناب75*75*5ناب تبریز512کیلوگرمکارخانه تبریز176500
نبشی 6*80*80 ناب6*80*80ناب تبریز

66کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 6*80*80 ناب6*80*80ناب تبریز

612کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 7*80*80 ناب80*80*7ناب تبریز76کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 7*80*80 ناب80*80*7ناب تبریز712کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 8*80*80 ناب8*80*80ناب تبریز

86کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 8*80*80 ناب8*80*80ناب تبریز

812کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 7*100*100 ناب100*100*7ناب تبریز76کیلوگرمکارخانه تبریز173500
نبشی 7*100*100 ناب100*100*7ناب تبریز712کیلوگرمکارخانه تبریز177500
نبشی 8*100*100 ناب100*100*8ناب تبریز86کیلوگرمکارخانه تبریز172500
نبشی 8*100*100 ناب100*100*8ناب تبریز812کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 10*100*100 ناب100*100*10ناب تبریز106کیلوگرمکارخانه تبریز-

پروفیل فولادی که دارای سطح مقطع L شکل هستند، به عنوان نبشی شناخته می شوند. نبشی ها به دو نوع پرسی و فابریک تقسیم بندی می شوند. در دسته بندی دیگر می توان به دو نوع بال مساوی و بال نامساوی تقسیم کرد. در نقشه های ساختمانی برای نام گذاری نبشی، اگر به صورت بال مساوی باشد، بعد از حرف L سایز دو بال آورده می شود و اگر نبشی به صورت بال نامساوی نباشد، بعد از حرف L سایز دو بال آورده می شود.

قیمت نبشی بر اساس سایز، طول و ضخامت نبشی متفاوت است. از دلایلی که بر نوسان قیمت نبشی تاثیر گذار است، نوسان قیمت آهن، قیمت جهانی سنگ آهن، میزان عرضه و تقاضای آن، افزایش قیمت نفت، هزینه حمل و نقل و نرخ تورم جهانی می باشد.

در شرکت آهن ملل فروش نبشی با تضمین قیمت و کیفیت انجام می شود. برای خرید نبشی با تناژ بالا می توانید از کارشناسان تخفیف خوب بگیرید.

قیمت نبشی در بازار اصفهان

خرید نبشی از آهن ملل

خرید نبشی در بازار آهن ایران و اعتماد به یک شرکت آهنی از دغدغه های بزرگ خریداران می باشد. شرکت آهن ملل با فعالیَت قانونی زیر نظر اتحادیه و خدمات قابل ارائه، مشتری را برای خرید هرچه بهتر و آسان تر هدایت می کند.

قیمت نبشی در تلگرام

بهترین قیمت نبشی در تلگرام توسط شرکت آهن ملل، به صورت روزانه بروز رسانی می شود. برای عضویت در تلگرام آهن ملل روی دکمه زیر کلیک نمایید.

سوالات متداول خرید نبشی

برای خرید نبشی باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

برای مشاوره کامل و تخصصی می توانید از طریق کارشناسان آهن ملل مشاوره تخصصی دریافت نمایید.

برای خرید به صورت قسطی باید از کجا شروع کنم؟

به دلیل نوسانات شدید بازار، از خرید قسطی معذوریم.

نامگذاری نبشی ها بر چه اساسی است؟

در نامگذاری نبشی ها به دو ویژگی طول بال و ضخامت توجه می شود. مثلا نبشی ۶۰*۶۰*۶، هرکدام بال نبشی ها ۶۰ میلیمتر و ضخامت ۶ میلیمتر می باشد.

کاربرد نبشی برای چه مواردی می باشد؟

نبشی ها بیشتر برای ساخت ستون و خرپا، ساخت قالب فلزی، اتصال پل به ستون،