امروز : یکشنبه 26 اردیبهشت 1400

قیمت شمش فولادی:  

200 تومان

افزایش

قیمت انواع ورق آهن:  

100 تا 350 تومان

افزایش

قیمت انواع لوله:  

ثابت و برخی 100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد نیک صدرا توس:  

ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

100 تا 300 تومان

افزایش

قیمت میلگرد پارس آرمان شفق:  

200 تا 300 تومان

افزایش

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان:  

ثابت

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

200 تومان

افزایش

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

100 تومان در برخی سایزها

افزایش

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

170 تا 200 تومان

افزایش

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

150 تومان

افزایش

قیمت میلگرد میانه:  

ثابت

فولاد میلگرد کیان کاشان:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد امیرآباد:  

100 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سمنان:  

50 تومان مجدد

افزایش

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان:  

100 تومان

افزایش

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

200 تومان

افزایش

قیمت میلگرد راد همدان:  

50 تومان مجدد

افزایش

قیمت میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد حسن رود:  

50 تا 150 تومان

افزایش

قیمت میلگرد هشترود:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد پارس آرمان شفق:  

ثابت

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهرود:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

280 تومان نسبت به آخرین نرخ اعلامی

افزایش

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان:  

250 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سمنان:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

100 تومان در برخی سایزها

افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

100 تومان

افزایش

قیمت میلگرد راد همدان:  

50 تومان

افزایش

قیمت نبشی

قیمت نبشی

قیمت نبشی

قیمت نبشی ماهان ذوب

قیمت نبشی ماهان ذوب
آخرین بروزرسانی : 26 اردیبهشت 1400
نام محصولسایزضخامتوزنبارگیریقیمت
نبشی 4*50*50 ماهان ذوب
440کارخانه142005
نبشی 8*80*80 ماهان ذوب
880کارخانهتماس بگیرید
نبشی 10*100*100 ماهان ذوب

10100کارخانهتماس بگیرید
قیمت نبشی

قیمت نبشی در بازار اصفهان

قیمت نبشی در بازار اصفهان
آخرین بروزرسانی : 26 اردیبهشت 1400
سایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
نبشی 336کیلوگرم151000
نبشی 4.546کیلوگرم151000
نبشی 4.556کیلوگرم151000
نبشی 436کیلوگرم151000
نبشی 446کیلوگرم151000
نبشی 536کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 546کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 556کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 646کیلوگرم147000
نبشی 656کیلوگرم147000
نبشی 666کیلوگرم147000
نبشی 756کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 766کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 776کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 866کیلوگرم147000
نبشی 876کیلوگرم147000
نبشی 886کیلوگرم147000
نبشی 1086کیلوگرم147000
نبشی 10812کیلوگرم147000
نبشی 10106کیلوگرم147000
نبشی 101012کیلوگرم147000
قیمت نبشی

قیمت نبشی آریان فولاد

قیمت نبشی آریان فولاد
آخرین بروزرسانی : 26 اردیبهشت 1400
نامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)
نبشی 5*70*70 آریان فولاد70*70*5آریان فولاد56کیلوگرمکارخانه143509
نبشی 7*70*70 آریان فولاد70*70*7آریان فولاد76کیلوگرمکارخانه143509
نبشی 10*100*100 آریان فولاد100*100*10آریان فولاد106کیلوگرمکارخانه143008
نبشی 12*120*120 آریان فولاد120*120*12آریان فولاد66کیلوگرمکارخانه143008
نبشی 3*40*40 آریان فولاد40*40*3آریان فولاد36کیلوگرمکارخانه148000
نبشی 4*40*40 آریان فولاد40*40*4آریان فولاد46کیلوگرمکارخانه143509
نبشی 8*80*80 آریان فولاد80*80*8آریان فولاد86کیلوگرمکارخانه143008
نبشی 4*50*50 آریان فولاد50*50*4آریان فولاد46کیلوگرمکارخانه143509
نبشی 5*50*50 آریان فولاد50*50*5آریان فولاد56کیلوگرمکارخانه143509
نبشی 5*60*60 آریان فولاد60*60*5آریان فولاد56کیلوگرمکارخانه143509
نبشی 6*60*60 آریان فولاد60*60*6آریان فولاد66کیلوگرمکارخانه143509
قیمت نبشی

قیمت نبشی شکفته

قیمت نبشی شکفته
آخرین بروزرسانی : 25 اردیبهشت 1400
نامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمت (تومان)
نبشی 10*100*100 شکفته مشهد100*100*10شکفته1012کیلوگرمکارخانه مشهد144501
نبشی 10*100*100 شکفته مشهد100*100*10شکفته-6کیلوگرمکارخانه مشهد144501
نبشی 3*30*30 شکفته مشهد30*30*3شکفته-6کیلوگرمکارخانه مشهد145002
نبشی 4*40*40 شکفته مشهد40*40*4شکفته46کیلوگرمکارخانه مشهد145002
نبشی 5*50*50 شکفته مشهد50*50*5شکفته46کیلوگرمکارخانه مشهد144501
نبشی 6*60*60 شکفته مشهد60*60*6شکفته2.56کیلوگرمکارخانه مشهد144501
نبشی 8*80*80 شکفته مشهد80*80*8شکفته712کیلوگرمکارخانه مشهد144501
نبشی 8*80*80 شکفته مشهد80*80*8شکفته56کیلوگرمکارخانه مشهد144501
قیمت نبشی

قیمت نبشی ناب تبریز

قیمت نبشی ناب تبریز
آخرین بروزرسانی : 26 اردیبهشت 1400
نامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمت (تومان)
نبشی 3*30*30 ناب 3*30*30ناب تبریز36کیلوگرمکارخانه تبریز149500
نبشی 2.5*40*40 ناب40*40*2.5ناب تبریز2.56کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 4*40*40 ناب40*40*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز146500
نبشی 3*45*45 ناب45*45*3ناب تبریز312کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 4*45*45 ناب45*45*4ناب تبریز412کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 5*45*45 ناب5*45*45ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز149500
نبشی 5*45*45 ناب5*45*45ناب تبریز512کیلوگرمکارخانه تبریز153500
نبشی 3*50*50 ناب3*50*50ناب تبریز36کیلوگرمکارخانه تبریز146500
نبشی 3*50*50 ناب3*50*50ناب تبریز312کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 4*50*50 ناب50*50*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز146000
نبشی 4*50*50 ناب50*50*4ناب تبریز412کیلوگرمکارخانه تبریز150000
نبشی 5*50*50 ناب50*50*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز146000
نبشی 5*50*50 ناب50*50*5ناب تبریز512کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 4*60*60 ناب60*60*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 5*60*60 ناب60*60*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز146000
نبشی 6*60*60 ناب60*60*6ناب تبریز66کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 5*70*70 ناب70*70*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز150500
نبشی 6*70*70 ناب70*70*6ناب تبریز66کیلوگرمکارخانه تبریز150500
نبشی 7*70*70 ناب70*70*7ناب تبریز76کیلوگرمکارخانه تبریز147500
نبشی 7*70*70 ناب70*70*7ناب تبریز712کیلوگرمکارخانه تبریز151500
نبشی 5*75*75 ناب75*75*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز147500
نبشی 5*75*75 ناب75*75*5ناب تبریز512کیلوگرمکارخانه تبریز151500
نبشی 6*80*80 ناب6*80*80ناب تبریز

66کیلوگرمکارخانه تبریز146000
نبشی 6*80*80 ناب6*80*80ناب تبریز

612کیلوگرمکارخانه تبریز-
نبشی 7*80*80 ناب80*80*7ناب تبریز76کیلوگرمکارخانه تبریز146000
نبشی 7*80*80 ناب80*80*7ناب تبریز712کیلوگرمکارخانه تبریز150000
نبشی 8*80*80 ناب8*80*80ناب تبریز

86کیلوگرمکارخانه تبریز145500
نبشی 8*80*80 ناب8*80*80ناب تبریز

812کیلوگرمکارخانه تبریز149500
نبشی 7*100*100 ناب100*100*7ناب تبریز76کیلوگرمکارخانه تبریز150000
نبشی 7*100*100 ناب100*100*7ناب تبریز712کیلوگرمکارخانه تبریز154000
نبشی 8*100*100 ناب100*100*8ناب تبریز86کیلوگرمکارخانه تبریز149000
نبشی 8*100*100 ناب100*100*8ناب تبریز812کیلوگرمکارخانه تبریز153000
نبشی 10*100*100 ناب100*100*10ناب تبریز106کیلوگرمکارخانه تبریز146000
قیمت نبشی

قیمت نبشی ظهوریان

قیمت نبشی ظهوریان
آخرین بروزرسانی : 26 اردیبهشت 1400
نامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمت (تومان)
نبشی 10*100*100 ظهوریان100*100*10ظهوریان106کیلوگرمکارخانه148000
نبشی 2.5*30*30 ظهوریان30*30*2.5ظهوریان2.56کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
نبشی 3*30*30 ظهوریان30*30*3ظهوریان36کیلوگرمکارخانه148000
نبشی 4*40*40 ظهوریان40*40*4ظهوریان36کیلوگرمکارخانه148000
نبشی 3*50*50 ظهوریان50*50*3ظهوریان36کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
نبشی 4*50*50 ظهوریان50*50*4ظهوریان46کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
نبشی 5*50* 50ظهوریان50*50*5ظهوریان56کیلوگرمکارخانه148000
نبشی 5*60*60 ظهوریان60*60*5ظهوریان56کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
نبشی 8*80*80 ظهوریان80*80*8ظهوریان76کیلوگرمکارخانه148000
قیمت نبشی

قیمت نبشی منظومه

قیمت نبشی منظومه
آخرین بروزرسانی : 26 اردیبهشت 1400
نامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمت (تومان)
نبشی 4*50*50 منظومه50*50*4منظومه46کیلوگرمکارخانه اصفهان-
نبشی 3*40*40 منظومه40*40*3منظومه36کیلوگرمکارخانه اصفهان-
نبشی 5*50*50 منظومه50*50*5منظومه56کیلوگرمکارخانه اصفهان143008
نبشی 6*60*60 منظومه60*60*6منظومه66کیلوگرمکارخانه اصفهان143008
نبشی 8*80*80 منظومه80*80*8منظومه86کیلوگرمکارخانه اصفهان143008
قیمت نبشی

قیمت نبشی سپهر ایرانیان

قیمت نبشی سپهر ایرانیان
آخرین بروزرسانی : 26 اردیبهشت 1400
نامسایزمتراژوزن شاخه کارخانهواحدمحل بارگیریقیمت (تومان)
نبشی 2/5*3*3 سپهر ایرانیان-67سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه148000
نبشی 3*3*3 سپهر ایرانیان-68سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه-
نبشی 3*4*4 سپهر ایرانیان-610.5سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه149500
نبشی 4*4*4 سپهر ایرانیان-614سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه146500
نبشی 3*5*5 سپهر ایرانیان-615سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه149500
نبشی 4*5*5 سپهر ایرانیان-618سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه146000
نبشی 5*5*5 سپهر ایرانیان-622سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه146000
نبشی 5*6*6 سپهر ایرانیان-628سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه146000
نبشی 6*6*6 سپهر ایرانیان-632سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه146000
نبشی 8*8*8 سپهر ایرانیان-658سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه146000
نبشی 10*10*10 سپهر ایرانیان-690سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه146000
نبشی 12*12*12 سپهر ایرانیان-6125سپهر ایرانیانکیلوگرمدرب کارخانه146000
قیمت نبشی

قیمت نبشی فولاد جاوید بناب

قیمت نبشی فولاد جاوید بناب
آخرین بروزرسانی : 26 اردیبهشت 1400
نامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمت (تومان)
نبشی 40*3 سبک جاوید بناب40*3بناب3-کیلوگرمکارخانه بناب151000
نبشی 40*3 جاوید بناب40*3بناب3-کیلوگرمکارخانه بناب146900
نبشی 40*4 سبک جاوید بناب40*4بناب4-کیلوگرمکارخانه بناب146800
نبشی 40*4 جاوید بناب40*4بناب4-کیلوگرمکارخانه بناب145900
نبشی 50*3 سبک جاوید بناب50*3بناب3-کیلوگرمکارخانه بناب151000
نبشی 50*3 جاوید بناب50*3بناب3-کیلوگرمکارخانه بناب145900
نبشی 50*4 سبک جاوید بناب50*4بناب4-کیلوگرمکارخانه بناب145700
نبشی 50*4 جاوید بناب50*4بناب4-کیلوگرمکارخانه بناب145400
نبشی 50*5 سبک جاوید بناب50*5بناب5-کیلوگرمکارخانه بناب145500
نبشی 50*5 جاوید بناب50*5بناب5-کیلوگرمکارخانه بناب145400
نبشی 60*3 جاوید بناب60*3بناب3-کیلوگرمکارخانه بناب151000
نبشی 60*4 جاوید بناب60*4بناب4-کیلوگرمکارخانه بناب145900
نبشی 60*5 جاوید بناب60*5بناب5-کیلوگرمکارخانه بناب145400
قیمت نبشی

قیمت نبشی نستا

قیمت نبشی نستا
آخرین بروزرسانی : 26 اردیبهشت 1400
سایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
نبشی 32.5-کیلوگرم-
نبشی 42.5-کیلوگرم147000
نبشی 43-کیلوگرم147000
نبشی 53-کیلوگرم-
نبشی 88-کیلوگرم-
نبشی 42-کیلوگرم152000

پروفیل فولادی که دارای سطح مقطع L شکل هستند، به عنوان نبشی شناخته می شوند. نبشی ها به دو نوع پرسی و فابریک تقسیم بندی می شوند. در دسته بندی دیگر می توان به دو نوع بال مساوی و بال نامساوی تقسیم کرد. در نقشه های ساختمانی برای نام گذاری نبشی، اگر به صورت بال مساوی باشد، بعد از حرف L سایز دو بال آورده می شود و اگر نبشی به صورت بال نامساوی نباشد، بعد از حرف L سایز دو بال آورده می شود.

قیمت نبشی بر اساس سایز، طول و ضخامت نبشی متفاوت است. از دلایلی که بر نوسان قیمت نبشی تاثیر گذار است، نوسان قیمت آهن، قیمت جهانی سنگ آهن، میزان عرضه و تقاضای آن، افزایش قیمت نفت، هزینه حمل و نقل و نرخ تورم جهانی می باشد.

در شرکت آهن ملل فروش نبشی با تضمین قیمت و کیفیت انجام می شود. برای خرید نبشی با تناژ بالا می توانید از کارشناسان تخفیف خوب بگیرید.

خرید نبشی از آهن ملل

خرید نبشی در بازار آهن ایران و اعتماد به یک شرکت آهنی از دغدغه های بزرگ خریداران می باشد. شرکت آهن ملل با فعالیَت قانونی زیر نظر اتحادیه و خدمات قابل ارائه، مشتری را برای خرید هرچه بهتر و آسان تر هدایت می کند.

قیمت نبشی در تلگرام

بهترین قیمت نبشی در تلگرام توسط شرکت آهن ملل، به صورت روزانه بروز رسانی می شود. برای عضویت در تلگرام آهن ملل روی دکمه زیر کلیک نمایید.

سوالات متداول خرید نبشی

برای خرید نبشی باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

برای مشاوره کامل و تخصصی می توانید از طریق کارشناسان آهن ملل مشاوره تخصصی دریافت نمایید.

برای خرید به صورت قسطی باید از کجا شروع کنم؟

به دلیل نوسانات شدید بازار، از خرید قسطی معذوریم.

نامگذاری نبشی ها بر چه اساسی است؟

در نامگذاری نبشی ها به دو ویژگی طول بال و ضخامت توجه می شود. مثلا نبشی 60*60*6، هرکدام بال نبشی ها 60 میلیمتر و ضخامت 6 میلیمتر می باشد.

کاربرد نبشی برای چه مواردی می باشد؟

نبشی ها بیشتر برای ساخت ستون و خرپا، ساخت قالب فلزی، اتصال پل به ستون،