امروز : چهارشنبه 25 تیر 1399

قیمت میلگرد شاهرود : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیادن ابهر : ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد : ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : ثابت

قیمت میلگرد راد همدان : ثابت

قیمت نبشی در بازار اصفهان

قیمت نبشی در بازار اصفهان

 نبشی در بازار اصفهان
آخرین بروزرسانی : 26 خرداد 1399
کارشناس فروش :35020-031

سایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
نبشی 336کیلوگرم84000
نبشی 4.546کیلوگرم-
نبشی 4.556کیلوگرم-
نبشی 436کیلوگرم82000
نبشی 446کیلوگرم82000
نبشی 536کیلوگرم82000
نبشی 546کیلوگرم82000
نبشی 556کیلوگرم82000
نبشی 646کیلوگرم82000
نبشی 656کیلوگرم82000
نبشی 666کیلوگرم82000
نبشی 756کیلوگرم83000
نبشی 766کیلوگرم83000
نبشی 776کیلوگرم83000
نبشی 866کیلوگرم80000
نبشی 876کیلوگرم80000
نبشی 886کیلوگرم80000
نبشی 1086کیلوگرم81000
نبشی 10812کیلوگرم81000
نبشی 10106کیلوگرم81000
نبشی 101012کیلوگرم81000