امروز : پنج شنبه 12 تیر 1399

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش : 150 تومان افزایش

قیمت میلگرد میانه : 40 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهین بناب : 50 تومان افزایش

قیمت قوطی آهن : ثابت

قیمت انواع لوله : ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس : اعلام شد

قیمت میلگرد هشترود : 50 تا 150 تومان افزایش

قیمت میلگرد نیشابور : 150 تومان افزایش

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) : 150 تومان افزایش

قیمت میلگرد پرشین فولاد : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد پرشین فولاد : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهرود : 200 تومان افزایش

قیمت میلگرد سمنان : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد پرشین فولاد : ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد راد همدان : 60 تا 110 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیادن ابهر : ثابت

قیمت نبشی در بازار اصفهان

قیمت نبشی در بازار اصفهان

 نبشی در بازار اصفهان
آخرین بروزرسانی : 26 خرداد 1399
کارشناس فروش :35020-031

سایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
نبشی 336کیلوگرم84000
نبشی 4.546کیلوگرم-
نبشی 4.556کیلوگرم-
نبشی 436کیلوگرم82000
نبشی 446کیلوگرم82000
نبشی 536کیلوگرم82000
نبشی 546کیلوگرم82000
نبشی 556کیلوگرم82000
نبشی 646کیلوگرم82000
نبشی 656کیلوگرم82000
نبشی 666کیلوگرم82000
نبشی 756کیلوگرم83000
نبشی 766کیلوگرم83000
نبشی 776کیلوگرم83000
نبشی 866کیلوگرم80000
نبشی 876کیلوگرم80000
نبشی 886کیلوگرم80000
نبشی 1086کیلوگرم81000
نبشی 10812کیلوگرم81000
نبشی 10106کیلوگرم81000
نبشی 101012کیلوگرم81000