امروز : چهارشنبه 18 تیر 1399

قیمت شمش فولادی : ثابت

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه : اعلام شد

قیمت پروفیل زد : 100 تومان کاهش

قیمت قوطی آهن : 600 تومان کاهش

قیمت لوله مبلی : ثابت

قیمت لوله گالوانیزه : 1100 تومان افزایش

قیمت لوله صنعتی : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد آذر فولاد امین : ثابت

قیمت میلگرد میانه : ثابت

قیمت میلگرد درپاد تبریز : ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد : ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب : ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس : ثابت

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) : ثابت

قیمت میلگرد شاهرود : ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان : ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : ثابت

قیمت میلگرد راد همدان : ثابت

قیمت نبشی و ناودانی و سپری

قیمت نبشی و ناودانی و سپری

قیمت نبشی و ناودانی و سپری

قیمت ناودانی در بازار اصفهان

قیمت ناودانی در بازار اصفهان
آخرین بروزرسانی : 26 خرداد 1399
سایز ناودانی (cm)طول شاخه (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ناودانی 86انبار آهن مللکیلوگرم80000
ناودانی 812انبار آهن مللکیلوگرم80000
ناودانی 106انبار آهن مللکیلوگرم80000
ناودانی 1012انبار آهن مللکیلوگرم80000
ناودانی 126انبار آهن مللکیلوگرم80000
ناودانی 1212انبار آهن مللکیلوگرم80000
ناودانی 146انبار آهن مللکیلوگرم80000
ناودانی 1412انبار آهن مللکیلوگرم80000
ناودانی 166انبار آهن مللکیلوگرم80000
ناودانی 1612انبار آهن مللکیلوگرم80000
قیمت نبشی و ناودانی و سپری

قیمت نبشی در بازار اصفهان

قیمت نبشی در بازار اصفهان
آخرین بروزرسانی : 26 خرداد 1399
سایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
نبشی 336کیلوگرم84000
نبشی 4.546کیلوگرم-
نبشی 4.556کیلوگرم-
نبشی 436کیلوگرم82000
نبشی 446کیلوگرم82000
نبشی 536کیلوگرم82000
نبشی 546کیلوگرم82000
نبشی 556کیلوگرم82000
نبشی 646کیلوگرم82000
نبشی 656کیلوگرم82000
نبشی 666کیلوگرم82000
نبشی 756کیلوگرم83000
نبشی 766کیلوگرم83000
نبشی 776کیلوگرم83000
نبشی 866کیلوگرم80000
نبشی 876کیلوگرم80000
نبشی 886کیلوگرم80000
نبشی 1086کیلوگرم81000
نبشی 10812کیلوگرم81000
نبشی 10106کیلوگرم81000
نبشی 101012کیلوگرم81000
قیمت نبشی و ناودانی و سپری

قیمت سپری آهن

قیمت سپری آهن
آخرین بروزرسانی : 26 خرداد 1399
سایز سپری (cm)طول شاخه (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
سپری 46انبار آهن مللکیلوگرم86000
سپری 56انبار آهن مللکیلوگرم86000