امروز : چهارشنبه 5 آذر 1399

قیمت شمش فولادی:  

اعلام شد

قیمت تیرآهن ذوب آهن در کارخانه:  

100 تا 300 تومان در برخی سایزها

کاهش

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در کارخانه:  

ثابت

قیمت انواع لوله:  

ثابت و برخی 400 تا 1000 تومان

کاهش

قیمت انواع ورق آهن:  

از 100 تا 400 تومان

کاهش

قیمت پروفیل زد:  

ثابت

قیمت قوطی آهن:  

500 تومان در برخی سایزها

کاهش

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد درپاد تبریز:  

200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان:  

200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

150 تومان

کاهش

قیمت میلگرد کویر کاشان:  

اعلام شد

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

500 تومان مجدد

کاهش

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

100 220 تومان

کاهش

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

550 تومان

کاهش

قیمت میلگرد هشترود:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

اعلام شد

قیمت میلگرد نیشابور:  

ثابت

قیمت میلگرد میانه:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهرود:  

ثابت

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان:  

200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

ثابت

قیمت میلگرد حسن رود:  

200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد کیان کاشان:  

300 تومان

کاهش

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان):  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

50 تومان

کاهش

قیمت میلگرد امیرآباد:  

300 تومان

کاهش

قیمت میلگرد راد همدان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

ثابت

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد اردبیل:  

ثابت

تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن ذوب آهن درب کارخانه

قیمت تیرآهن ذوب آهن درب کارخانه
آخرین بروزرسانی : 5 آذر 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن 12 ذوب آهن1212544کیلوگرم-
تیرآهن 14 ذوب آهن1215536کیلوگرم110000
تیرآهن 16 ذوب آهن1219030کیلوگرم107000
تیرآهن 18 ذوب آهن1222624کیلوگرم101000
تیرآهن 20 ذوب آهن1226918کیلوگرم121000
تیرآهن 22 ذوب آهن1231516کیلوگرم116000
تیرآهن 24 ذوب آهن1236914کیلوگرم130000
تیرآهن 27 ذوب آهن1243412کیلوگرم-
تیرآهن 32 ذوب آهن1250710کیلوگرم-
تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن ذوب آهن در بنگاه اصفهان

قیمت تیرآهن ذوب آهن در بنگاه اصفهان
آخرین بروزرسانی : 4 آذر 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد در هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان1212544شاخه27000000
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان1215536شاخه17900000
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان1219030شاخه21300000
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان1222624شاخه24600000
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان1226918شاخه33500000
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان1231516شاخه39200000
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان1236914شاخه49900000
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان1243412شاخه98000000
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان1250710شاخه98000000
تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن آریان فولاد

قیمت تیرآهن آریان فولاد
آخرین بروزرسانی : 5 آذر 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1612185شاخهتماس بگیرید
1812215شاخهتماس بگیرید
2012265شاخه30500000
2212325شاخهتماس بگیرید
2412360شاخهتماس بگیرید
2712435شاخهتماس بگیرید
تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب
آخرین بروزرسانی : 5 آذر 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1412120کیلوگرم110000
1412130کیلوگرم110000
1412140کیلوگرم-
1412150کیلوگرم-
1612170کیلوگرم-
تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن شاهین بناب درب کارخانه

قیمت تیرآهن شاهین بناب درب کارخانه
آخرین بروزرسانی : 28 مهر 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1412126کیلوگرمعدم تولید
1612165کیلوگرمعدم تولید
تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن ظفر بناب درب کارخانه

قیمت تیرآهن ظفر بناب درب کارخانه
آخرین بروزرسانی : 5 آذر 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن 14 ظفر بناب12122کیلوگرم-
تیرآهن 14 ظفر بناب12130کیلوگرم109981
تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)
آخرین بروزرسانی : 8 آبان 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن 14 فایکو12133شاخه131000
تیرآهن 14 فایکو12160شاخه-
تیرآهن 16 فایکو12170شاخه-
تیرآهن 18 فایکو12205شاخه-
تیرآهن 20 فایکو12250شاخه127500
تیرآهن 22 فایکو12305شاخه-
تیرآهن 24 فایکو12345شاخه-
تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)
آخرین بروزرسانی : 5 آذر 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1412145کیلوگرم114000
1612168کیلوگرم-
1812-کیلوگرمتماس بگیرید
2012-کیلوگرمتماس بگیرید
2212-کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن ناب تبریز

قیمت تیرآهن ناب تبریز
آخرین بروزرسانی : 5 آذر 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1412130کیلوگرم110000
1612170کیلوگرم110000
1812212کیلوگرم110000
تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان
آخرین بروزرسانی : 5 آذر 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان12130شاخه14000000
تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان12170شاخه18000000
تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان12205شاخه22500000
تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

قیمت تیرآهن کوثر اهواز
آخرین بروزرسانی : 4 آذر 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1412130کیلوگرم133000
1612167کیلوگرم133000
1812213کیلوگرم-

تیرآهن 14 و 16 ذوب آهن

تیرآهن انواع کارخانه های فولادی در جداول بالا بروز رسانی می شود. تیرآهن ذوب آهن از تیرآهن های با کیفیت می باشد. تیرآهن 14 و 16 ذوب آهن از سایزهای پرمصرف در صنعت می باشد. عرضه تیرآهن به صورت کیلویی و شاخه ای می باشد.

برای به دست آوردن وزن تیرآهن ذوب آهن، از طریق منو وزن آهن و میلگرد را انتخاب نمایید و به صفحه مورد نظر رفته و وزن تیرآهن را مشاهده نمایید. همچنین می توانید از طریق کارشناسان فروش آهن ملل اطلاعات کاملی از محصول مورد نظر دریافت نمایید.

تیرآهن فایکو، تیرآهن شاهین بناب، تیرآهن آریان فولاد، تیرآهن ظفر بناب، تیرآهن جهان فولاد غرب، تیرآهن احرامیان، تیرآهن ناب تبریز، تیرآهن پروفیل ماهان و تیرآهن کوثر اهواز از کارخانه های معتبر می باشند که کیفیت محصولات تولیدی بالا می باشد.

قیمت تیرآهن کارخانه های مختلف به دلیل تفاوت در کیفیت و هزینه تولیدی متفاوت می باشد. شرکت آهن ملل به دلیل مراودات مالی بالا با این کارخانه ها و حذف واسطه ها، ارائه کننده بهترین و مناسبترین قیمت در بازار می باشد.