امروز : پنج شنبه 12 تیر 1399

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش : 150 تومان افزایش

قیمت میلگرد میانه : 40 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهین بناب : 50 تومان افزایش

قیمت قوطی آهن : ثابت

قیمت انواع لوله : ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس : اعلام شد

قیمت میلگرد هشترود : 50 تا 150 تومان افزایش

قیمت میلگرد نیشابور : 150 تومان افزایش

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) : 150 تومان افزایش

قیمت میلگرد پرشین فولاد : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد پرشین فولاد : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهرود : 200 تومان افزایش

قیمت میلگرد سمنان : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد پرشین فولاد : ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد راد همدان : 60 تا 110 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیادن ابهر : ثابت

قیمت تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن آریان فولاد

قیمت تیرآهن آریان فولاد
آخرین بروزرسانی : 26 خرداد 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1612185شاخهتماس بگیرید
1812215شاخهتماس بگیرید
2012265شاخهتماس بگیرید
2212325شاخهتماس بگیرید
2412360شاخهتماس بگیرید
2712435شاخهتماس بگیرید
قیمت تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب
آخرین بروزرسانی : 26 خرداد 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1412121کیلوگرمتماس بگیرید
1412130کیلوگرمتماس بگیرید
1412140کیلوگرمتماس بگیرید
1412150کیلوگرمتماس بگیرید
1612170کیلوگرمتماس بگیرید
قیمت تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن ذوب آهن درب کارخانه

قیمت تیرآهن ذوب آهن درب کارخانه
آخرین بروزرسانی : 9 تیر 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن 12 ذوب آهن1212544کیلوگرم-
تیرآهن 14 ذوب آهن1215536کیلوگرم99600
تیرآهن 16 ذوب آهن1219030کیلوگرم93800
تیرآهن 18 ذوب آهن1222624کیلوگرم93100
تیرآهن 20 ذوب آهن1226918کیلوگرم98600
تیرآهن 22 ذوب آهن1231516کیلوگرم89100
تیرآهن 24 ذوب آهن1236914کیلوگرم84600
تیرآهن 27 ذوب آهن1243412کیلوگرم-
تیرآهن 30 ذوب آهن1250710کیلوگرم-
قیمت تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن ذوب آهن در انبار اصفهان

قیمت تیرآهن ذوب آهن در انبار اصفهان
آخرین بروزرسانی : 11 تیر 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد در هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان1212544شاخه-
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان1215536شاخه16100000
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان1219030شاخه18400000
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان1222624شاخه21900000
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان1226918شاخه28100000
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان1231516شاخه31100000
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان1236914شاخه32100000
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان1243412شاخه-
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان1250710شاخه-
قیمت تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن شاهین بناب درب کارخانه

قیمت تیرآهن شاهین بناب درب کارخانه
آخرین بروزرسانی : 26 خرداد 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1412126کیلوگرمتماس بگیرید
1612165کیلوگرمتماس بگیرید
قیمت تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن ظفر بناب درب کارخانه

قیمت تیرآهن ظفر بناب درب کارخانه
آخرین بروزرسانی : 20 خرداد 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن 14 ظفر بناب12122کیلوگرم-
تیرآهن 14 ظفر بناب12130کیلوگرم77000
قیمت تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)
آخرین بروزرسانی : 22 خرداد 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن 14 فایکو12130شاخه74700
تیرآهن 14 فایکو12150شاخه-
تیرآهن 16 فایکو12160شاخهتماس بگیرید
تیرآهن 18 فایکو12205شاخه-
تیرآهن 20 فایکو12250شاخه-
تیرآهن 22 فایکو12305شاخه-
تیرآهن 24 فایکو12345شاخه-
قیمت تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)
آخرین بروزرسانی : 26 خرداد 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1412147کیلوگرمتماس بگیرید
1612-کیلوگرمتماس بگیرید
1812-کیلوگرمتماس بگیرید
2012-کیلوگرمتماس بگیرید
2212-کیلوگرمتماس بگیرید
قیمت تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن ناب تبریز

قیمت تیرآهن ناب تبریز
آخرین بروزرسانی : 26 خرداد 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1412132کیلوگرمتماس بگیرید
1612170کیلوگرمتماس بگیرید
1812212کیلوگرمتماس بگیرید
قیمت تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان
آخرین بروزرسانی : 20 خرداد 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان12130شاخه-
تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان12170شاخه11550000
تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان12205شاخه13550000
قیمت تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

قیمت تیرآهن کوثر اهواز
آخرین بروزرسانی : 26 خرداد 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1412130کیلوگرمتماس بگیرید
1612167کیلوگرمتماس بگیرید
1812213کیلوگرمتماس بگیرید