امروز : شنبه 17 خرداد 1399

قیمت ورق سیاه فولاد سبا : اعلام شد

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه : اعلام شد

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان در کارخانه : اعلام شد

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان : 100 تومان کاهش

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در کارخانه : 50 تا 100 تومان کاهش

قیمت میلگرد حسن رود : اعلام شد

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش : ثابت

قیمت میلگرد درپاد تبریز : ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین : ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد گلستان : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد هشترود : 50 تا 230 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیادن ابهر : ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس : اعلام شد

قیمت میلگرد شاهین بناب : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد نیشابور : ثابت

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد سمنان : ثابت

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر : اعلام شد

قیمت میلگرد شاهرود : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان : ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد راد همدان : 110 تومان افزایش

قیمت تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن آریان فولاد

قیمت تیرآهن آریان فولاد
آخرین بروزرسانی : 8 فروردین 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1612185شاخه-
1812215شاخه-
2012265شاخه-
2212325شاخه-
2412360شاخه-
2712435شاخه-
قیمت تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب
آخرین بروزرسانی : 8 فروردین 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1412121کیلوگرم-
1412130کیلوگرم65000
1412140کیلوگرم65000
1412150کیلوگرم65000
1612170کیلوگرم-
قیمت تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن ذوب آهن درب کارخانه

قیمت تیرآهن ذوب آهن درب کارخانه
آخرین بروزرسانی : 17 خرداد 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن 12 ذوب آهن1212544کیلوگرم-
تیرآهن 14 ذوب آهن1215536کیلوگرم84100
تیرآهن 16 ذوب آهن1219030کیلوگرم83100
تیرآهن 18 ذوب آهن1222624کیلوگرم76900
تیرآهن 20 ذوب آهن1226918کیلوگرم74100
تیرآهن 22 ذوب آهن1231516کیلوگرم-
تیرآهن 24 ذوب آهن1236914کیلوگرم68100
تیرآهن 27 ذوب آهن1243412کیلوگرم75100
تیرآهن 30 ذوب آهن1250710کیلوگرم-
قیمت تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن ذوب آهن در انبار اصفهان

قیمت تیرآهن ذوب آهن در انبار اصفهان
آخرین بروزرسانی : 23 اردیبهشت 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد در هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان1212544شاخه تماس بگیرید
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان1215536شاخه 13250000
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان1219030شاخه 14450000
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان1222624شاخه 16350000
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان1226918شاخه 21350000
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان1231516شاخه 21850000
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان1236914شاخه 24650000
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان1243412شاخه 31050000
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان1250710شاخه 40100000
قیمت تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن شاهین بناب درب کارخانه

قیمت تیرآهن شاهین بناب درب کارخانه
آخرین بروزرسانی : 8 فروردین 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1412126کیلوگرم-
1612165کیلوگرم-
قیمت تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن ظفر بناب درب کارخانه

قیمت تیرآهن ظفر بناب درب کارخانه
آخرین بروزرسانی : 8 فروردین 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1412122کیلوگرم-
1412130کیلوگرم66500
قیمت تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)
آخرین بروزرسانی : 17 خرداد 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1412130شاخهتماس بگیرید
1412150شاخهتماس بگیرید
1612160شاخهتماس بگیرید
1812205شاخه-
2012250شاخه-
2212305شاخه-
2412345شاخه-
قیمت تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)
آخرین بروزرسانی : 13 خرداد 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1412147کیلوگرمتماس بگیرید
1612-کیلوگرم-
1812-کیلوگرم-
2012-کیلوگرم-
2212-کیلوگرم-
قیمت تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن ناب تبریز

قیمت تیرآهن ناب تبریز
آخرین بروزرسانی : 8 فروردین 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1412132کیلوگرم-
1612170کیلوگرم-
1812212کیلوگرم-
قیمت تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان
آخرین بروزرسانی : 8 فروردین 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1412130شاخه-
1612170شاخه11550000
1812205شاخه13550000