امروز : یکشنبه 6 مهر 1399

قیمت شمش فولادی : اعلام شد

قیمت انواع لوله : 300 تا 900 تومان افزایش

قیمت لوله گالوانیزه : 400 تومان افزایش

قیمت انواع ورق آهن : از 100 تا 3000 هزار تومان افزایش

قیمت تیرآهن ذوب آهن در کارخانه : 100 تا 200 تومان کاهش

قیمت تیرآهن ذوب آهن درب بنگاه : 50 هزار تومان تنها در برخی سایزها افزایش

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در کارخانه : 100 تا 200 تومان کاهش

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان درب بنگاه : 50 تا 150 تومان افزایش در برخی سایزها افزایش

قیمت پروفیل زد : ثابت

قیمت قوطی آهن : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد نیک صدرا توس : ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد : ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب : ثابت

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) : 100 تومان نسبت به دقایقی پیش افزایش

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) : ثابت

قیمت میلگرد حسن رود : 150 تا 400 تومان افزایش

قیمت میلگرد گلستان : 200 تومان افزایش

قیمت میلگرد نیشابور : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد اردبیل : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهرود : 200 تومان افزایش

قیمت میلگرد ظفر بناب : 300 تا 370 تومان افزایش

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان : 300 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : 50 تومان نسبت به دقایقی پیش افزایش

قیمت میلگرد کلاف امیرآباد : ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر : 300 تومان افزایش

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد آریا ذوب : ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : ثابت

قیمت میلگرد راد همدان : 50 تومان افزایش

تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن ذوب آهن درب کارخانه

قیمت تیرآهن ذوب آهن درب کارخانه
آخرین بروزرسانی : 6 مهر 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن 12 ذوب آهن1212544کیلوگرم-
تیرآهن 14 ذوب آهن1215536کیلوگرم165500
تیرآهن 16 ذوب آهن1219030کیلوگرم146500
تیرآهن 18 ذوب آهن1222624کیلوگرم133500
تیرآهن 20 ذوب آهن1226918کیلوگرم-
تیرآهن 22 ذوب آهن1231516کیلوگرم-
تیرآهن 24 ذوب آهن1236914کیلوگرم136500
تیرآهن 27 ذوب آهن1243412کیلوگرم-
تیرآهن 32 ذوب آهن1250710کیلوگرم-
تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن ذوب آهن در بنگاه اصفهان

قیمت تیرآهن ذوب آهن در بنگاه اصفهان
آخرین بروزرسانی : 6 مهر 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)تعداد در هر بستهواحدقیمت (ریال)
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان1212544شاخه-
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان1215536شاخه26000000
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان1219030شاخه28000000
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان1222624شاخه31000000
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان1226918شاخه43000000
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان1231516شاخه45000000
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان1236914شاخه51000000
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان1243412شاخه90000000
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان1250710شاخهتماس بگیرید
تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن آریان فولاد

قیمت تیرآهن آریان فولاد
آخرین بروزرسانی : 6 مهر 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1612185شاخهتماس بگیرید
1812215شاخهتماس بگیرید
2012265شاخه33000000
2212325شاخهتماس بگیرید
2412360شاخهتماس بگیرید
2712435شاخهتماس بگیرید
تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب
آخرین بروزرسانی : 5 مهر 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1412120کیلوگرم135000
1412130کیلوگرم134000
1412140کیلوگرم-
1412150کیلوگرم-
1612170کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن شاهین بناب درب کارخانه

قیمت تیرآهن شاهین بناب درب کارخانه
آخرین بروزرسانی : 6 مهر 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1412126کیلوگرمعدم تولید
1612165کیلوگرمعدم تولید
تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن ظفر بناب درب کارخانه

قیمت تیرآهن ظفر بناب درب کارخانه
آخرین بروزرسانی : 6 مهر 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن 14 ظفر بناب12122کیلوگرم-
تیرآهن 14 ظفر بناب12130کیلوگرم132000
تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)
آخرین بروزرسانی : 29 شهریور 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن 14 فایکو12133شاخه130000
تیرآهن 14 فایکو12160شاخه122000
تیرآهن 16 فایکو12170شاخه133000
تیرآهن 18 فایکو12205شاخه-
تیرآهن 20 فایکو12240شاخه-
تیرآهن 22 فایکو12305شاخه-
تیرآهن 24 فایکو12345شاخه-
تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)

قیمت تیرآهن فولاد یزد (احرامیان)
آخرین بروزرسانی : 6 مهر 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1412147کیلوگرم134000
1612-کیلوگرمتماس بگیرید
1812-کیلوگرمتماس بگیرید
2012-کیلوگرمتماس بگیرید
2212-کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن ناب تبریز

قیمت تیرآهن ناب تبریز
آخرین بروزرسانی : 6 مهر 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1412130کیلوگرم138500
1612170کیلوگرم138500
1812212کیلوگرم-
تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان
آخرین بروزرسانی : 5 مهر 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان12130شاخهتماس بگیرید
تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان12170شاخه22900000
تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان12205شاخه28000000
تیرآهن درب کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

قیمت تیرآهن کوثر اهواز
آخرین بروزرسانی : 15 شهریور 1399
سایز تیرآهنطول (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1412130کیلوگرم112000
1612167کیلوگرم112000
1812213کیلوگرم112000

تیرآهن 14 و 16 ذوب آهن

تیرآهن انواع کارخانه های فولادی در جداول بالا بروز رسانی می شود. تیرآهن ذوب آهن از تیرآهن های با کیفیت می باشد. تیرآهن 14 و 16 ذوب آهن از سایزهای پرمصرف در صنعت می باشد. عرضه تیرآهن به صورت کیلویی و شاخه ای می باشد.

برای به دست آوردن وزن تیرآهن ذوب آهن، از طریق منو وزن آهن و میلگرد را انتخاب نمایید و به صفحه مورد نظر رفته و وزن تیرآهن را مشاهده نمایید. همچنین می توانید از طریق کارشناسان فروش آهن ملل اطلاعات کاملی از محصول مورد نظر دریافت نمایید.

تیرآهن فایکو، تیرآهن شاهین بناب، تیرآهن آریان فولاد، تیرآهن ظفر بناب، تیرآهن جهان فولاد غرب، تیرآهن احرامیان، تیرآهن ناب تبریز، تیرآهن پروفیل ماهان و تیرآهن کوثر اهواز از کارخانه های معتبر می باشند که کیفیت محصولات تولیدی بالا می باشد.

قیمت تیرآهن کارخانه های مختلف به دلیل تفاوت در کیفیت و هزینه تولیدی متفاوت می باشد. شرکت آهن ملل به دلیل مراودات مالی بالا با این کارخانه ها و حذف واسطه ها، ارائه کننده بهترین و مناسبترین قیمت در بازار می باشد.