امروز : جمعه 4 تیر 1400

قیمت شمش فولادی:  

اکثر کارخانه ها ثابت و برخی 50 تومان

کاهش

قیمت انواع لوله:  

ثابت

قیمت انواع ورق آهن:  

ثابت

قیمت میلگرد درپاد تبریز:  

ثابت

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

ثابت

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهرود:  

ثابت

قیمت میلگرد سمنان:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد راد همدان:  

ثابت

قیمت ناودانی در بازار اصفهان

قیمت ناودانی در بازار اصفهان

آهن ملل اصفهان
آخرین بروزرسانی : 3 تیر 1400

چاپ

سایز ناودانی (cm)طول شاخه (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ناودانی 86انبار آهن مللکیلوگرم158500
ناودانی 812انبار آهن مللکیلوگرم158500
ناودانی 106انبار آهن مللکیلوگرم158500
ناودانی 1012انبار آهن مللکیلوگرم158500
ناودانی 126انبار آهن مللکیلوگرم158500
ناودانی 1212انبار آهن مللکیلوگرم158500
ناودانی 146انبار آهن مللکیلوگرم158500
ناودانی 1412انبار آهن مللکیلوگرم158500
ناودانی 166انبار آهن مللکیلوگرم158500
ناودانی 1612انبار آهن مللکیلوگرم158500