امروز : یکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰

قیمت ناودانی

قیمت ناودانی

قیمت ناودانی

قیمت ناودانی کوهپایه (اسپیرال)

فولاد کوهپایه
آخرین بروزرسانی : ۲ مرداد ۱۴۰۰
سایز نبشی (cm)طول شاخه (m)وزن (km)محل تحویلقیمت (ریال)
ناودانی 5622 درب کارخانه استعلام تلفنی
ناودانی 5624درب کارخانهاستعلام تلفنی
ناودانی 6 626درب کارخانه استعلام تلفنی
ناودانی 6632درب کارخانهاستعلام تلفنی
قیمت ناودانی

قیمت ناودانی در بازار اصفهان

آهن ملل اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۲ مرداد ۱۴۰۰
سایز ناودانی (cm)طول شاخه (m)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
ناودانی 86انبار آهن مللکیلوگرم177000
ناودانی 812انبار آهن مللکیلوگرم177000
ناودانی 106انبار آهن مللکیلوگرم177000
ناودانی 1012انبار آهن مللکیلوگرم177000
ناودانی 126انبار آهن مللکیلوگرم177000
ناودانی 1212انبار آهن مللکیلوگرم177000
ناودانی 146انبار آهن مللکیلوگرماستعلام تلفنی
ناودانی 1412انبار آهن مللکیلوگرماستعلام تلفنی
ناودانی 166انبار آهن مللکیلوگرماستعلام تلفنی
ناودانی 1612انبار آهن مللکیلوگرماستعلام تلفنی
قیمت ناودانی

قیمت ناودانی فولاد نستا

فولاد نستا
آخرین بروزرسانی : ۲ مرداد ۱۴۰۰
سایز ناودانی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
ناودانی 8--کیلوگرماستعلام تلفنی