آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 11:19 ق.ظ

سایز قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
20 * 10265.7کیلوگرم58000
20 * 30269.5کیلوگرم57000
30 * 302611.5کیلوگرم57000
40 * 202611.5کیلوگرم57000
20 * 20267.7کیلوگرم57200
50 * 502619کیلوگرم57000
60 * 602623کیلوگرم57000
40 * 402615کیلوگرم57000
70 * 702627کیلوگرم57000
80 * 402623کیلوگرم57000
90 * 902634کیلوگرم57000
20 * 202.5610کیلوگرم55700
30 * 202.5612کیلوگرم55500
40 * 202.5615کیلوگرم55500
30 * 302.5615کیلوگرم55500
40 * 402.5619کیلوگرم55500
70 * 702.5633کیلوگرم55500
60 * 402.5624کیلوگرم55500
80 * 802.5638کیلوگرم55500
80 * 402.5629کیلوگرم55500
100 * 402.5633کیلوگرم55500
90 * 902.5642کیلوگرم55500
100 * 502.5634کیلوگرم55500
80 * 403634کیلوگرم55500
100 * 503641کیلوگرم55500
100 * 403639کیلوگرم55500
90 * 903651کیلوگرم55500
100 * 1003656کیلوگرم55500
120 * 120 (ستونی)312136کیلوگرم55500
130 * 130 (ستونی)312147کیلوگرم55500