امروز : سه شنبه 14 مرداد 1399

قیمت میلگرد میانه : ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین : ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد : 300 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهین بناب : 20 تومان افزایش

قیمت میلگرد نیک صدرا توس : ثابت

قیمت میلگرد گلستان : 100 تومان کاهش

قیمت میلگرد نیشابور : ثابت

قیمت میلگرد آریا ذوب : ثابت

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) : ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان : 150 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهرود : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد سمنان : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد ظفر بناب : اعلام شد

قیمت میلگرد سیادن ابهر : 50 تا 400 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد راد همدان : 50 تومان افزایش

قیمت قوطی آهن – تحویل کارخانه اصفهان

قیمت قوطی آهن – تحویل کارخانه اصفهان

آخرین بروزرسانی : 14 مرداد 1399
کارشناس فروش :35020-031

سایز قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
قوطی 20 * 10265.7کیلوگرم170000
قوطی 20 * 30269.5کیلوگرم170000
قوطی 30 * 302611.5کیلوگرم170000
قوطی 40 * 202611.5کیلوگرم170000
قوطی 20 * 20267.7کیلوگرم170000
قوطی 50 * 502619کیلوگرم170000
قوطی 60 * 602623کیلوگرم170000
قوطی 40 * 402615کیلوگرم170000
قوطی 70 * 702627کیلوگرم170000
قوطی 80 * 402623کیلوگرم170000
قوطی 90 * 902634کیلوگرم170000
قوطی 20 * 202.5610کیلوگرم160000
قوطی 30 * 202.5612کیلوگرم160000
قوطی 40 * 202.5615کیلوگرم160000
قوطی 30 * 302.5615کیلوگرم160000
قوطی 40 * 402.5619کیلوگرم160000
قوطی 70 * 702.5633کیلوگرم160000
قوطی 60 * 402.5624کیلوگرم160000
قوطی 80 * 802.5638کیلوگرم160000
قوطی 80 * 402.5629کیلوگرم160000
قوطی 100 * 402.5633کیلوگرم160000
قوطی 90 * 902.5642کیلوگرم160000
قوطی 100 * 502.5634کیلوگرم160000
قوطی 80 * 403634کیلوگرم160000
قوطی 100 * 503641کیلوگرم160000
قوطی 100 * 403639کیلوگرم160000
قوطی 90 * 903651کیلوگرم160000
قوطی 100 * 1003656کیلوگرم160000
قوطی 120 * 120 (ستونی)312136کیلوگرم160000
قوطی 130 * 130 (ستونی)312147کیلوگرم160000