امروز : شنبه 17 خرداد 1399

قیمت ورق سیاه فولاد سبا : اعلام شد

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه : اعلام شد

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان در کارخانه : اعلام شد

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان : 100 تومان کاهش

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در کارخانه : 50 تا 100 تومان کاهش

قیمت میلگرد حسن رود : اعلام شد

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش : ثابت

قیمت میلگرد درپاد تبریز : ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین : ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد گلستان : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد هشترود : 50 تا 230 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیادن ابهر : ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس : اعلام شد

قیمت میلگرد شاهین بناب : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد نیشابور : ثابت

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد سمنان : ثابت

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر : اعلام شد

قیمت میلگرد شاهرود : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان : ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد راد همدان : 110 تومان افزایش

قیمت قوطی آهن – تحویل کارخانه اصفهان

قیمت قوطی آهن – تحویل کارخانه اصفهان

قیمت قوطی آهن – تحویل کارخانه اصفهان
آخرین بروزرسانی : 13 خرداد 1399
کارشناس فروش : 35020-031

سایز قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
20 * 10265.7کیلوگرم99000
20 * 30269.5کیلوگرم99100
30 * 302611.5کیلوگرم99000
40 * 202611.5کیلوگرم99000
20 * 20267.7کیلوگرم99200
50 * 502619کیلوگرم99000
60 * 602623کیلوگرم99000
40 * 402615کیلوگرم99000
70 * 702627کیلوگرم99000
80 * 402623کیلوگرم99000
90 * 902634کیلوگرم99000
20 * 202.5610کیلوگرم98500
30 * 202.5612کیلوگرم98500
40 * 202.5615کیلوگرم98500
30 * 302.5615کیلوگرم98500
40 * 402.5619کیلوگرم98500
70 * 702.5633کیلوگرم98500
60 * 402.5624کیلوگرم98500
80 * 802.5638کیلوگرم98500
80 * 402.5629کیلوگرم98500
100 * 402.5633کیلوگرم98500
90 * 902.5642کیلوگرم98500
100 * 502.5634کیلوگرم98500
80 * 403634کیلوگرم98500
100 * 503641کیلوگرم98500
100 * 403639کیلوگرم98500
90 * 903651کیلوگرم98500
100 * 1003656کیلوگرم98500
120 * 120 (ستونی)312136کیلوگرم99000
130 * 130 (ستونی)312147کیلوگرم99000