امروز : پنج شنبه 12 تیر 1399

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش : 150 تومان افزایش

قیمت میلگرد میانه : 40 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهین بناب : 50 تومان افزایش

قیمت قوطی آهن : ثابت

قیمت انواع لوله : ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس : اعلام شد

قیمت میلگرد هشترود : 50 تا 150 تومان افزایش

قیمت میلگرد نیشابور : 150 تومان افزایش

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) : 150 تومان افزایش

قیمت میلگرد پرشین فولاد : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد پرشین فولاد : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهرود : 200 تومان افزایش

قیمت میلگرد سمنان : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد پرشین فولاد : ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد راد همدان : 60 تا 110 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیادن ابهر : ثابت

قیمت انواع قوطی و پروفیل

قیمت انواع قوطی و پروفیل

قیمت انواع قوطی و پروفیل

قیمت قوطی آهن – تحویل کارخانه اصفهان

قیمت قوطی آهن – تحویل کارخانه اصفهان
آخرین بروزرسانی : 11 تیر 1399
سایز قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
قوطی 20 * 10265.7کیلوگرم119000
قوطی 20 * 30269.5کیلوگرم119000
قوطی 30 * 302611.5کیلوگرم119000
قوطی 40 * 202611.5کیلوگرم119000
قوطی 20 * 20267.7کیلوگرم119000
قوطی 50 * 502619کیلوگرم119000
قوطی 60 * 602623کیلوگرم119000
قوطی 40 * 402615کیلوگرم119000
قوطی 70 * 702627کیلوگرم119000
قوطی 80 * 402623کیلوگرم119000
قوطی 90 * 902634کیلوگرم119000
قوطی 20 * 202.5610کیلوگرم118000
قوطی 30 * 202.5612کیلوگرم118000
قوطی 40 * 202.5615کیلوگرم118000
قوطی 30 * 302.5615کیلوگرم118000
قوطی 40 * 402.5619کیلوگرم118000
قوطی 70 * 702.5633کیلوگرم118000
قوطی 60 * 402.5624کیلوگرم118000
قوطی 80 * 802.5638کیلوگرم118000
قوطی 80 * 402.5629کیلوگرم118000
قوطی 100 * 402.5633کیلوگرم118000
قوطی 90 * 902.5642کیلوگرم118000
قوطی 100 * 502.5634کیلوگرم118000
قوطی 80 * 403634کیلوگرم118000
قوطی 100 * 503641کیلوگرم118000
قوطی 100 * 403639کیلوگرم118000
قوطی 90 * 903651کیلوگرم118000
قوطی 100 * 1003656کیلوگرم118000
قوطی 120 * 120 (ستونی)312136کیلوگرم118000
قوطی 130 * 130 (ستونی)312147کیلوگرم118000
قیمت انواع قوطی و پروفیل

قیمت پروفیل z

قیمت پروفیل z
آخرین بروزرسانی : 12 تیر 1399
ارتفاع زد (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
پروفیل18 z2630کارخانه اصفهانکیلوگرم-
پروفیل 18 z2.5638کارخانه اصفهانکیلوگرم115200
پروفیل20 z2.5641کارخانه اصفهانکیلوگرم115400
پروفیل 22 z2.5643بنگاه اصفهانکیلوگرم115400
پروفیل 18 z3646کارخانه اصفهانکیلوگرم115200
پروفیل 20 z3649کارخانه اصفهانکیلوگرم115400
پروفیل 22 z3652کارخانه اصفهانکیلوگرم115400
قیمت انواع قوطی و پروفیل

قیمت پروفیل درب و پنجره

قیمت پروفیل درب و پنجره
آخرین بروزرسانی : 22 خرداد 1399
نوع پروفیلکد محصولضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
پروفیل لنگه دری5082614.8کارخانه اصفهانکیلوگرم100000
پروفیل لنگه دری5082614.8بنگاه اصفهانکیلوگرم102000
پروفیل سپری5072614.8کارخانه اصفهانکیلوگرم100000
پروفیل سپری5072614.8بنگاه اصفهانکیلوگرم102000
پروفیل چهارچوبی5092614.8کارخانه اصفهانکیلوگرم100000
پروفیل چهارچوبی5092614.8بنگاه اصفهانکیلوگرم102000
چهارچوب فلزی ساده1 , 8626.624کارخانه اصفهانکیلوگرم100000
چهارچوب فلزی فرانسوی11 , 8626.626کارخانه اصفهانکیلوگرم100000
چهارچوب فلزی فرانسوی11 , 8626.626بنگاه اصفهانکیلوگرم102000
چهارچوب فلزی نگینی-26.630کارخانه اصفهانکیلوگرم100000