امروز : شنبه 17 خرداد 1399

قیمت پروفیل درب و پنجره : ثابت

قیمت پروفیل زد : ثابت

قیمت قوطی آهن : ثابت

قیمت ورق سیاه فولاد سبا : اعلام شد

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه : اعلام شد

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان در کارخانه : اعلام شد

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان : 100 تومان کاهش

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در کارخانه : 50 تا 100 تومان کاهش

قیمت میلگرد حسن رود : اعلام شد

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش : ثابت

قیمت میلگرد درپاد تبریز : ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین : ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد گلستان : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد هشترود : 50 تا 230 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیادن ابهر : ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس : اعلام شد

قیمت میلگرد شاهین بناب : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد نیشابور : ثابت

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد سمنان : ثابت

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر : اعلام شد

قیمت میلگرد شاهرود : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان : ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد راد همدان : 110 تومان افزایش

قیمت انواع قوطی و پروفیل

قیمت انواع قوطی و پروفیل

قیمت انواع قوطی و پروفیل

قیمت قوطی آهن – تحویل کارخانه اصفهان

قیمت قوطی آهن – تحویل کارخانه اصفهان
آخرین بروزرسانی : 17 خرداد 1399
سایز قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
20 * 10265.7کیلوگرم99000
20 * 30269.5کیلوگرم99100
30 * 302611.5کیلوگرم99000
40 * 202611.5کیلوگرم99000
20 * 20267.7کیلوگرم99200
50 * 502619کیلوگرم99000
60 * 602623کیلوگرم99000
40 * 402615کیلوگرم99000
70 * 702627کیلوگرم99000
80 * 402623کیلوگرم99000
90 * 902634کیلوگرم99000
20 * 202.5610کیلوگرم98500
30 * 202.5612کیلوگرم98500
40 * 202.5615کیلوگرم98500
30 * 302.5615کیلوگرم98500
40 * 402.5619کیلوگرم98500
70 * 702.5633کیلوگرم98500
60 * 402.5624کیلوگرم98500
80 * 802.5638کیلوگرم98500
80 * 402.5629کیلوگرم98500
100 * 402.5633کیلوگرم98500
90 * 902.5642کیلوگرم98500
100 * 502.5634کیلوگرم98500
80 * 403634کیلوگرم98500
100 * 503641کیلوگرم98500
100 * 403639کیلوگرم98500
90 * 903651کیلوگرم98500
100 * 1003656کیلوگرم98500
120 * 120 (ستونی)312136کیلوگرم99000
130 * 130 (ستونی)312147کیلوگرم99000
قیمت انواع قوطی و پروفیل

قیمت پروفیل z

قیمت پروفیل z
آخرین بروزرسانی : 17 خرداد 1399
ارتفاع زد (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
182630کارخانه اصفهانکیلوگرم99000
182.5638کارخانه اصفهانکیلوگرم97000
202.5641کارخانه اصفهانکیلوگرم97000
222.5643بنگاه اصفهانکیلوگرم97000
183646کارخانه اصفهانکیلوگرم98500
203649کارخانه اصفهانکیلوگرم98700
223652کارخانه اصفهانکیلوگرم98700
قیمت انواع قوطی و پروفیل

قیمت پروفیل درب و پنجره

قیمت پروفیل درب و پنجره
آخرین بروزرسانی : 17 خرداد 1399
نوع پروفیلکد محصولضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
پروفیل لنگه دری5082614.8کارخانه اصفهانکیلوگرم99000
پروفیل لنگه دری5082614.8بنگاه اصفهانکیلوگرم100000
پروفیل سپری5072614.8کارخانه اصفهانکیلوگرم99000
پروفیل سپری5072614.8بنگاه اصفهانکیلوگرم100000
پروفیل چهارچوبی5092614.8کارخانه اصفهانکیلوگرم99000
پروفیل چهارچوبی5092614.8بنگاه اصفهانکیلوگرم100000
چهارچوب فلزی ساده1 , 8626.624کارخانه اصفهانکیلوگرم99000
چهارچوب فلزی فرانسوی11 , 8626.626کارخانه اصفهانکیلوگرم99000
چهارچوب فلزی فرانسوی11 , 8626.626بنگاه اصفهانکیلوگرم100000
چهارچوب فلزی نگینی-26.630کارخانه اصفهانکیلوگرم99000