امروز : دوشنبه 13 مرداد 1399

قیمت شمش فولادی : اعلام شد

قیمت قوطی پروفیل : 400 تا 900 تومان کاهش

قیمت انواع لوله : ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد : 300 تومان کاهش

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد میانه : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد نیک صدرا توس : اعلام شد

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) : ثابت

قیمت میلگرد سمنان : 450 تومان کاهش

قیمت میلگرد نیشابور : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان : 200 تومان کاهش

قیمت میلگرد گلستان : ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهرود : ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر : ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : 300 تومان کاهش

قیمت میلگرد راد همدان : 250 تومان کاهش

انواع قوطی و پروفیل

قیمت انواع قوطی و پروفیل

انواع قوطی و پروفیل

قیمت قوطی آهن – تحویل کارخانه اصفهان

قیمت قوطی آهن – تحویل کارخانه اصفهان
آخرین بروزرسانی : 13 مرداد 1399
سایز قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
قوطی 20 * 10265.7کیلوگرم171000
قوطی 20 * 30269.5کیلوگرم171000
قوطی 30 * 302611.5کیلوگرم171000
قوطی 40 * 202611.5کیلوگرم171000
قوطی 20 * 20267.7کیلوگرم171000
قوطی 50 * 502619کیلوگرم171000
قوطی 60 * 602623کیلوگرم171000
قوطی 40 * 402615کیلوگرم171000
قوطی 70 * 702627کیلوگرم171000
قوطی 80 * 402623کیلوگرم171000
قوطی 90 * 902634کیلوگرم171000
قوطی 20 * 202.5610کیلوگرم160000
قوطی 30 * 202.5612کیلوگرم160000
قوطی 40 * 202.5615کیلوگرم160000
قوطی 30 * 302.5615کیلوگرم160000
قوطی 40 * 402.5619کیلوگرم160000
قوطی 70 * 702.5633کیلوگرم160000
قوطی 60 * 402.5624کیلوگرم160000
قوطی 80 * 802.5638کیلوگرم160000
قوطی 80 * 402.5629کیلوگرم160000
قوطی 100 * 402.5633کیلوگرم160000
قوطی 90 * 902.5642کیلوگرم160000
قوطی 100 * 502.5634کیلوگرم160000
قوطی 80 * 403634کیلوگرم160000
قوطی 100 * 503641کیلوگرم160000
قوطی 100 * 403639کیلوگرم160000
قوطی 90 * 903651کیلوگرم160000
قوطی 100 * 1003656کیلوگرم160000
قوطی 120 * 120 (ستونی)312136کیلوگرم160000
قوطی 130 * 130 (ستونی)312147کیلوگرم160000
انواع قوطی و پروفیل

قیمت پروفیل z

قیمت پروفیل z
آخرین بروزرسانی : 13 مرداد 1399
ارتفاع زد (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
پروفیل18 z2630کارخانه اصفهانکیلوگرم172000
پروفیل 18 z2.5638کارخانه اصفهانکیلوگرم151500
پروفیل20 z2.5641کارخانه اصفهانکیلوگرم151700
پروفیل 22 z2.5643بنگاه اصفهانکیلوگرم151700
پروفیل 18 z3646کارخانه اصفهانکیلوگرم148500
پروفیل 20 z3649کارخانه اصفهانکیلوگرم148700
پروفیل 22 z3652کارخانه اصفهانکیلوگرم148700
انواع قوطی و پروفیل

قیمت پروفیل درب و پنجره

قیمت پروفیل درب و پنجره
آخرین بروزرسانی : 12 مرداد 1399
نوع پروفیلکد محصولضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
پروفیل لنگه دری5082614.8کارخانه اصفهانکیلوگرم180000
پروفیل لنگه دری5082614.8بنگاه اصفهانکیلوگرم180000
پروفیل سپری5072614.8کارخانه اصفهانکیلوگرم180000
پروفیل سپری5072614.8بنگاه اصفهانکیلوگرم180000
پروفیل چهارچوبی5092614.8کارخانه اصفهانکیلوگرم180000
پروفیل چهارچوبی5092614.8بنگاه اصفهانکیلوگرم180000
چهارچوب فلزی ساده1 , 8626.624کارخانه اصفهانکیلوگرم180000
چهارچوب فلزی فرانسوی11 , 8626.626کارخانه اصفهانکیلوگرم180000
چهارچوب فلزی فرانسوی11 , 8626.626بنگاه اصفهانکیلوگرم180000
چهارچوب فلزی نگینی-26.630کارخانه اصفهانکیلوگرم180000