قیمت قوطی آهن
آخرین بروزرسانی: 30 مرداد 1398 12:45 ب.ظ

سایز قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
20 * 10265.7کیلوگرم64500
20 * 30269.5کیلوگرم63500
30 * 302611.5کیلوگرم63500
40 * 202611.5کیلوگرم63500
20 * 20267.7کیلوگرم63700
50 * 502619کیلوگرم63500
60 * 602623کیلوگرم63500
40 * 402615کیلوگرم63500
70 * 702627کیلوگرم63500
80 * 402623کیلوگرم63500
90 * 902634کیلوگرم63500
20 * 202.5610کیلوگرم62200
30 * 202.5612کیلوگرم62000
40 * 202.5615کیلوگرم62000
30 * 302.5615کیلوگرم62000
40 * 402.5619کیلوگرم62000
70 * 702.5633کیلوگرم62000
60 * 402.5624کیلوگرم62000
80 * 802.5638کیلوگرم62000
80 * 402.5629کیلوگرم62000
100 * 402.5633کیلوگرم62000
90 * 902.5642کیلوگرم62000
100 * 502.5634کیلوگرم62000
80 * 403634کیلوگرم62000
100 * 503641کیلوگرم62000
100 * 403639کیلوگرم62000
90 * 903651کیلوگرم62000
100 * 1003656کیلوگرم62000
120 * 120 (ستونی)312136کیلوگرم62000
130 * 130 (ستونی)312147کیلوگرم61000

قیمت پروفیل z
آخرین بروزرسانی: 30 مرداد 1398 12:45 ب.ظ

ارتفاع زد (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
182630کارخانه اصفهانکیلوگرم-
182.5638کارخانه اصفهانکیلوگرم58500
202.5641کارخانه اصفهانکیلوگرم58700
222.5643بنگاه اصفهانکیلوگرم58700
183646کارخانه اصفهانکیلوگرم58500
203649کارخانه اصفهانکیلوگرم58700
223652کارخانه اصفهانکیلوگرم58700

قیمت پروفیل درب و پنجره
آخرین بروزرسانی: 30 مرداد 1398 12:45 ب.ظ

نوع پروفیلکد محصولضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل بارگیریواحدقیمت (ریال)
پروفیل لنگه دری5082614.8کارخانه اصفهانکیلوگرم63500
پروفیل لنگه دری5082614.8بنگاه اصفهانکیلوگرم65000
پروفیل سپری5072614.8کارخانه اصفهانکیلوگرم63500
پروفیل سپری5072614.8بنگاه اصفهانکیلوگرم65000
پروفیل چهارچوبی5092614.8کارخانه اصفهانکیلوگرم63500
پروفیل چهارچوبی5092614.8بنگاه اصفهانکیلوگرم65000
چهارچوب فلزی ساده1 , 8626.624کارخانه اصفهانکیلوگرم63500
چهارچوب فلزی فرانسوی11 , 8626.626کارخانه اصفهانکیلوگرم63500
چهارچوب فلزی فرانسوی11 , 8626.626بنگاه اصفهانکیلوگرم65000
چهارچوب فلزی نگینی-26.630کارخانه اصفهانکیلوگرم63500