امروز : یکشنبه 26 اردیبهشت 1400

قیمت شمش فولادی:  

200 تومان

افزایش

قیمت انواع ورق آهن:  

100 تا 350 تومان

افزایش

قیمت انواع لوله:  

ثابت و برخی 100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد نیک صدرا توس:  

ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

100 تا 300 تومان

افزایش

قیمت میلگرد پارس آرمان شفق:  

200 تا 300 تومان

افزایش

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان:  

ثابت

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

200 تومان

افزایش

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

100 تومان در برخی سایزها

افزایش

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

170 تا 200 تومان

افزایش

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

150 تومان

افزایش

قیمت میلگرد میانه:  

ثابت

فولاد میلگرد کیان کاشان:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد امیرآباد:  

100 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سمنان:  

50 تومان مجدد

افزایش

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان:  

100 تومان

افزایش

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

200 تومان

افزایش

قیمت میلگرد راد همدان:  

50 تومان مجدد

افزایش

قیمت میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد حسن رود:  

50 تا 150 تومان

افزایش

قیمت میلگرد هشترود:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد پارس آرمان شفق:  

ثابت

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهرود:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

280 تومان نسبت به آخرین نرخ اعلامی

افزایش

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان:  

250 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سمنان:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

100 تومان در برخی سایزها

افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

100 تومان

افزایش

قیمت میلگرد راد همدان:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

میلگرد ساده آیین صنعت
آخرین بروزرسانی : 26 اردیبهشت 1400

چاپ

سایزآنالیزحالتنوعواحدقیمت
میلگرد 18 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم148000
میلگرد 20 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم148000
میلگرد 22 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم148000
میلگرد 25 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم148000
میلگرد 28 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم148000
میلگرد 30 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم148000
میلگرد 32 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم148000
میلگرد 34 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم148000
میلگرد 35 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم148000
میلگرد 36 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم148000
میلگرد 38 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم148000