امروز : چهارشنبه 5 آذر 1399

قیمت شمش فولادی:  

اعلام شد

قیمت تیرآهن ذوب آهن در کارخانه:  

100 تا 300 تومان در برخی سایزها

کاهش

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در کارخانه:  

ثابت

قیمت انواع لوله:  

ثابت و برخی 400 تا 1000 تومان

کاهش

قیمت انواع ورق آهن:  

از 100 تا 400 تومان

کاهش

قیمت پروفیل زد:  

ثابت

قیمت قوطی آهن:  

500 تومان در برخی سایزها

کاهش

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد درپاد تبریز:  

200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان:  

200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

150 تومان

کاهش

قیمت میلگرد کویر کاشان:  

اعلام شد

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

500 تومان مجدد

کاهش

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

100 220 تومان

کاهش

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

550 تومان

کاهش

قیمت میلگرد هشترود:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

اعلام شد

قیمت میلگرد نیشابور:  

ثابت

قیمت میلگرد میانه:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهرود:  

ثابت

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان:  

200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

ثابت

قیمت میلگرد حسن رود:  

200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد کیان کاشان:  

300 تومان

کاهش

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان):  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

50 تومان

کاهش

قیمت میلگرد امیرآباد:  

300 تومان

کاهش

قیمت میلگرد راد همدان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

ثابت

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد اردبیل:  

ثابت

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

 میلگرد ساده آیین صنعت
آخرین بروزرسانی : 26 آبان 1399
کارشناس فروش : 35020-031

سایزآنالیزحالتنوعواحدقیمت
میلگرد 18 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 30 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 32 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 34 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 35 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 36 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید