امروز : دوشنبه 18 اسفند 1399

قیمت شمش فولادی:  

50 تا 100 تومان

کاهش

قیمت انواع ورق آهن:  

ثابت

قیمت انواع لوله:  

ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس:  

ثابت

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان):  

40 تومان

کاهش

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان:  

ثابت

قیمت میلگرد درپاد تبریز:  

ثابت

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب:  

ثابت

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان:  

170 تا 200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد اردبیل:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد قزوین:  

ثابت

قیمت میلگرد پارس آرمان شفق:  

50 تومان

کاهش

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

ثابت

قیمت میلگرد حسن رود:  

300 تومان

کاهش

قیمت میلگرد بردسیر کرمان:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد سمنان:  

ثابت

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد میانه:  

50 تومان

کاهش

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهرود:  

ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

150 تومان

کاهش

قیمت میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد امیرآباد:  

100 تا 250 تومان

کاهش

قیمت میلگرد راد همدان:  

250 تومان

کاهش

قیمت میلگرد ساده نوین متین

قیمت میلگرد ساده نوین متین

قیمت میلگرد نوین متین در سایت و تلگرام آهن ملل به صورت روزانه و لحظه ای بروز رسانی می شود. قبل از خرید میلگرد ساده نوین متین، تماس با کارشناسان واحد فروش الزامی می باشد.

میلگرد ساده نوین متین
آخرین بروزرسانی : 20 بهمن 1399

چاپ

نامآنالیزحالتنوعواحدقیمت
میلگرد ساده 10 نوین متینA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 تا 32 نوین متینA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 34 تا 85 نوین متینA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 90 تا 160 نوین متینA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد ساده 170 تا 200 نوین متینA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 200 تا 240 نوین متینA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرمتماس بگیرید