امروز : یکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰

قیمت میلگرد

میلگرد ساده

میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده A1 ذوب آهن

فولاد ذوب آهن اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۲ مرداد ۱۴۰۰
سایزآنالیزحالتنوعواحدقیمت
میلگرد ساده 12 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده 14 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده 16 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده 18 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده 20 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده 22 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده 25 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده 28 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده 32 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده 36 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

آذر گستر سدید
آخرین بروزرسانی : ۲ مرداد ۱۴۰۰
سایزآنالیزحالتنوعواحدقیمت
میلگرد ساده 10 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده 12 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده 14 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده 16 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده 18 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده 20 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده 22 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم175000
میلگرد ساده 24 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم175000
میلگرد ساده 25 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم175000
میلگرد ساده 26 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم175000
میلگرد ساده 28 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم175000
میلگرد ساده 30 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم175000
میلگرد ساده 32 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم175000
میلگرد ساده 34 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم178000
میلگرد ساده 36 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم178000
میلگرد ساده 38 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم178000
میلگرد ساده 40 آذر گستر سدیدA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

شرکت آیین صنعت
آخرین بروزرسانی : ۲ مرداد ۱۴۰۰
سایزآنالیزحالتنوعواحدقیمت
میلگرد 18 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم185000
میلگرد 20 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم185000
میلگرد 22 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم185000
میلگرد 25 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم185000
میلگرد 28 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم185000
میلگرد 30 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم185000
میلگرد 32 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم185000
میلگرد 34 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم185000
میلگرد 35 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم185000
میلگرد 36 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم185000
میلگرد 38 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم185000
میلگرد 40 آیین صنعتA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم185000
میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده کاوه تیکمه داش

قیمت میلگرد تیکمه داش
آخرین بروزرسانی : ۲ مرداد ۱۴۰۰
سایزقیمت
میلگرد 10 تیکمه داش-
میلگرد 8 تیکمه داش174200
میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

فولاد کویر کاشان
آخرین بروزرسانی : ۲ مرداد ۱۴۰۰
سایزآنالیزحالتنوعواحدقیمت
میلگرد ساده 12 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده 14 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده 16 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده 18 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده 20 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده 22 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده 23 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده 25 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده 26 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده 28 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده 30 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده 32 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده 34 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده 36 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده 38 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده 40 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده 45 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی
میلگرد ساده 50 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرماستعلام تلفنی

قیمت روز میلگرد ساده کارخانه های مختلف

قیمت میلگرد ساده به صورت لحظه ای و آنی در سایت و تلگرام آهن ملل بروز رسانی می شود. قیمت روز این محصولات به صورت تماس مستقیم با کارخانه و دریافت قیمت انجام می شود. قیمت میلگرد ساده ذوب آهن، قیمت میلگرد ساده کویر کاشان، قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید، قیمت میلگرد ساده آیین صنعت، قیمت میلگرد ساده کاوه تیکمه داش و قیمت میلگرد ساده نوین متین در این برگه قابل مشاهده می باشد.

خرید میلگرد ساده

به دلیل نوسانات شدید در بازار، برای استعلام و خرید قطعی میلگرد ساده، تماس با کارشناسان فروش آهن ملل و دریافت قیمت از آن ها الزامی می باشد.

سوالات متداول قیمت میلگرد ساده

آرماتور چیست؟

آرماتور همان میلگرد ساده می باشد که برای جبران مقاومت کششی پایین در بتن ها کاربرد دارد.

کاربرد میلگرد ساده در چیست؟

کاربرد میلگردهای ساده بر اساس کارخانه تولیدی و کیفیت محصول متفاوت می باشد. عمده کاربرد میلگرد ساده در صنعت می باشد ولی یکی از کاربردهای دیگر میلگرد ساده برای خاموت ها کاربرد دارد.

کارخانه های معروف برای تولید میلگرد ساده با کیفیت کدام هستند؟

میلگرد ساده کارخانه ذوب آهن و کاشان از کیفیت بالایی برخوردار هستند و بیشتر کاربرد صنعتی دارد. همچنین میلگرد کارخانه متین بیشتر برای مصارف ساختمانی کاربرد دارد.