امروز : شنبه 21 تیر 1399

قیمت شمش فولادی : اعلام شد

قیمت لوله مبلی : ثابت

قیمت لوله گالوانیزه : ثابت

قیمت پروفیل زد : ثابت

قیمت قوطی آهن : ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس : اعلام شد

قیمت میلگرد راد همدان : 150 تومان افزایش

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد پرشین فولاد : ثابت

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) : 250 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهرود : 580 تومان افزایش

قیمت میلگرد سمنان : 450 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : 200 تومان افزایش

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان : 370 تومان افزایش

قیمت میلگرد راد همدان : 190 تومان افزایش

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

 ورق گالوانیزه کاشان
آخرین بروزرسانی : 17 تیر 1399
کارشناس فروش :35020-031

ضخامت (mm)حالتابعاد (m)واحدقیمت (ریال)
0.30رولعرض 1کیلوگرم207000
0.30رولعرض 1.25کیلوگرم207000
0.35رولعرض 1کیلوگرم205000
0.35رولعرض 1.25کیلوگرم205000
0.40رولعرض 1کیلوگرم209000
0.40رولعرض 1.25کیلوگرم209000
0.45رولعرض 1کیلوگرم209000
0.45رولعرض 1.25کیلوگرم209000
0.50رولعرض 1کیلوگرم207000
0.50رولعرض 1.25کیلوگرم207000
0.55رولعرض 1کیلوگرم207000
0.55رولعرض 1.25کیلوگرم203000
0.60رولعرض 1کیلوگرم197000
0.60رولعرض 1.25کیلوگرم197000
0.70رولعرض 1کیلوگرم197000
0.70رولعرض 1.25کیلوگرم197000
0.80رولعرض 1کیلوگرم197000
0.80رولعرض 1.25کیلوگرم197000
0.90رولعرض 1کیلوگرم197000
0.90رولعرض 1.25کیلوگرم197000
1رولعرض 1کیلوگرم197000
1رولعرض 1.25کیلوگرم197000
1.25رولعرض 1کیلوگرم197000
1.25رولعرض 1.25کیلوگرم197000
1.5رولعرض 1کیلوگرم197000