امروز : دوشنبه 23 تیر 1399

قیمت شمش فولادی : اعلام شد

قیمت ورق گالوانیزه کاشان : 500 تومان افزایش

قیمت ورق سیاه کاویان اهواز : اعلام شد

قیمت ورق سیاه اکسین اهواز : 700 تومان افزایش

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه : 200 تومان افزایش

قیمت ورق سیاه فولاد سبا : 200 تومان افزایش

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان در کارخانه : ثابت

قیمت تیرآهن ذوب آهن درب بنگاه : اعلام شد

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در کارخانه : ثابت

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان درب بنگاه : اعلام شد

قیمت لوله صنعتی : 600 تومان افزایش

قیمت لوله مبلی : 400 تومان افزایش

قیمت لوله گالوانیزه : 450 تومان افزایش

قیمت پروفیل زد : 250 تومان افزایش

قیمت قوطی آهن : 550 تومان افزایش

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان : 300 تومان افزایش

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد راد همدان : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه : 350 تومان افزایش

قیمت میلگرد درپاد تبریز : 250 تومان افزایش

قیمت میلگرد نیک صدرا توس : 350 تومان افزایش

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) : 200 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهین بناب : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد راد همدان : 80 تومان افزایش

قیمت میلگرد نیشابور : 200 تومان افزایش افزایش

قیمت میلگرد شاهرود : 250 تومان افزایش

قیمت میلگرد سمنان : ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان : ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد : ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : 150 تومان افزایش

قیمت میلگرد راد همدان : 50 تومان افزایش

قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

قیمت ورق گالوانیزه کاشان
آخرین بروزرسانی : 22 تیر 1399
ضخامت (mm)حالتابعاد (m)واحدقیمت (ریال)
0.30رولعرض 1کیلوگرم242000
0.30رولعرض 1.25کیلوگرم242000
0.35رولعرض 1کیلوگرم240000
0.35رولعرض 1.25کیلوگرم240000
0.40رولعرض 1کیلوگرم244000
0.40رولعرض 1.25کیلوگرم244000
0.45رولعرض 1کیلوگرم244000
0.45رولعرض 1.25کیلوگرم244000
0.50رولعرض 1کیلوگرم242000
0.50رولعرض 1.25کیلوگرم242000
0.55رولعرض 1کیلوگرم242000
0.55رولعرض 1.25کیلوگرم238000
0.60رولعرض 1کیلوگرم232000
0.60رولعرض 1.25کیلوگرم232000
0.70رولعرض 1کیلوگرم232000
0.70رولعرض 1.25کیلوگرم232000
0.80رولعرض 1کیلوگرم232000
0.80رولعرض 1.25کیلوگرم232000
0.90رولعرض 1کیلوگرم232000
0.90رولعرض 1.25کیلوگرم232000
1رولعرض 1کیلوگرم232000
1رولعرض 1.25کیلوگرم232000
1.25رولعرض 1کیلوگرم232000
1.25رولعرض 1.25کیلوگرم232000
1.5رولعرض 1کیلوگرم232000