امروز : پنج شنبه 3 مهر 1399

قیمت قوطی آهن : 500 تا 1000 تومان افزایش

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه : 500 تومان افزایش

قیمت ورق سیاه اکسین اهواز : با نوسانات قیمت متغیر اعلام شد

قیمت ورق سیاه کاویان اهواز : با نوسانات قیمت متغیر در هر سایز اعلام شد

قیمت ورق سیاه فولاد سبا : 300 تومان افزایش

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه : 300 تومان افزایش

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان درب بنگاه : 100 تا 300 تومان در برخی سایزها افزایش

قیمت تیرآهن ذوب آهن در کارخانه : ثابت

قیمت تیرآهن ذوب آهن درب بنگاه : ثابت

قیمت میلگرد پرشین فولاد : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهین بناب : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد درپاد تبریز : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد گلستان : ثابت

قیمت میلگرد آریا ذوب : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد حسن رود : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیادن ابهر : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) : 100 تومان نسبت به دقایقی پیش افزایش

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان) : ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان : 120 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهرود : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد کلاف امیرآباد : 100 تا 200 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : ثابت

قیمت میلگرد اردبیل : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد راد همدان : 50 تومان نسبت به ساعاتی پیش افزایش

قیمت میلگرد راد همدان : 50 تومان افزایش

انواع لوله فولادی

قیمت انواع لوله فولادی

انواع لوله فولادی

قیمت لوله داربستی

قیمت لوله داربستی
آخرین بروزرسانی : 2 مهر 1399
سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)تحویلواحدقیمت (ریال)
لوله 1/2 1 داربستی48.31.9612.5کارخانهکیلوگرم-
لوله 1/2 1 داربستی48.32614کارخانهکیلوگرم208500
لوله 1/2 1 داربستی48.32.3616.2کارخانهکیلوگرم-
لوله 1/2 1 داربستی48.32.5617.2کارخانهکیلوگرم202000
لوله 1/2 1 داربستی48.33621کارخانهکیلوگرم198000
لوله 1/2 1 داربستی48.32614بنگاهشاخه3050000
لوله 1/2 1 داربستی48.32.5617.2بنگاهشاخه3520000
انواع لوله فولادی

قیمت لوله صنعتی سپاهان

قیمت لوله صنعتی سپاهان
آخرین بروزرسانی : 2 مهر 1399
سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
قیمت 1/2 1 لوله صنعتی در کارخانه21.3265.71کیلوگرم212500
قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه26.7267.3کیلوگرم208500
قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه33.4269.3کیلوگرم208500
قیمت 1/4 1 لوله صنعتی در کارخانه42.22611.69کیلوگرم208500
قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه60.32617.25کیلوگرم208500
انواع لوله فولادی

قیمت لوله مبلی

قیمت لوله مبلی
آخرین بروزرسانی : 2 مهر 1399
سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
102 تا 0.76کیلوگرم250500
132 تا 0.76کیلوگرم250500
162 تا 0.76کیلوگرم250500
182 تا 0.76کیلوگرم250500
202 تا 0.76کیلوگرم250500
انواع لوله فولادی

قیمت لوله گالوانیزه قزوین

قیمت لوله گالوانیزه قزوین
آخرین بروزرسانی : 1 مهر 1399
سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
لوله 1/2 گالوانیزه قزوین21.3266.9کیلوگرم260000
لوله 3/4 گالوانیزه قزوین26.7268.6کیلوگرم260000
لوله 1 گالوانیزه قزوین33.42610.7کیلوگرم260000
لوله 1/4 1 گالوانیزه قزوین42.22613.4کیلوگرم260000
لوله 1/2 1 گالوانیزه قزوین48.32615.2کیلوگرم260000
لوله 2 گالوانیزه قزوین60.32618.9کیلوگرم260000
لوله 1/2 گالوانیزه قزوین21.32.568.2کیلوگرم260000
لوله 3/4 گالوانیزه قزوین26.72.5610.3کیلوگرم260000
لوله 1 گالوانیزه قزوین33.42.5612.9کیلوگرم260000
لوله1/4 1 گالوانیزه قزوین42.22.5616.3کیلوگرم260000
لوله 1/2 1گالوانیزه قزوین48.32.5618.5کیلوگرم260000
لوله 2 گالوانیزه قزوین60.32.5623.1کیلوگرم260000
انواع لوله فولادی

قیمت لوله گازی روکار سپاهان

قیمت لوله گازی روکار سپاهان
آخرین بروزرسانی : 2 مهر 1399
سایز لوله
(inch)
ضخامت
(mm)
طول شاخه
(m)
وزن شاخه
(kg)
تعداد شاخه
در هر بسته
وزن هر بسته
(kg)
واحدقیمت
(ریال)
لوله 1/2 گازی روکار (سبک) سپاهان2.65681691270کیلوگرم200500
لوله 3/4 گازی روکار (سبک) سپاهان2.656101271220کیلوگرم200500
لوله 1 گازی روکار (سبک) سپاهان3.2561561900شاخه200500
لوله 1/4 1 گازی روکار (سبک) سپاهان3.25619611200کیلوگرم200500
لوله 1/2 1 گازی روکار (سبک) سپاهان3.25622611400کیلوگرم200500
لوله 2 گازی روکار (سبک) سپاهان3.65631371200کیلوگرم200500
انواع لوله فولادی

قیمت لوله گازی توکار سپاهان

قیمت لوله گازی توکار سپاهان
آخرین بروزرسانی : 2 مهر 1399
سایز لوله
(inch)
ضخامت
(mm)
طول شاخه
(m)
وزن شاخه
(kg)
تعداد شاخه
در هر بسته
وزن هر بسته
(kg)
واحدقیمت
(ریال)
قیمت 1/2 لوله گازی توکار (API) سپاهان2.8681691350کیلوگرم215700
قیمت 3/4 لوله گازی توکار (API) سپاهان2.9610.51271300کیلوگرم215700
قیمت 1 لوله گازی توکار (API) سپاهان3.4615.561950شاخه215700
قیمت 1/4 1 لوله گازی توکار (API) سپاهان3.6621611300کیلوگرم215700
قیمت 1/2 1 لوله گازی توکار (API) سپاهان3.7625611550کیلوگرم215700
قیمت 2 لوله گازی توکار (API) سپاهان3.9633371550کیلوگرم215700
انواع لوله فولادی

قیمت لوله مانیسمان چین رده 40

قیمت لوله مانیسمان چین رده 40
آخرین بروزرسانی : 2 مهر 1399
سایز لوله (inch)قطر بیرونی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1/221.32.7767.5شاخه2800000
3/426.72.87610شاخه3700000
133.43.38614شاخه6400000
1/4 142.23.56618شاخه7400000
1/2 148.33.68622شاخه8000000
260.33.91631شاخه13000000
1/2 2735.16647شاخه17700000
388.95.49664شاخه21800000
4114.36.02693شاخه31550000
انواع لوله فولادی

قیمت لوله مانیسمان چین رده 80

قیمت لوله مانیسمان چین رده 80
آخرین بروزرسانی : 2 مهر 1399
سایز لوله (inch)قطر بیرونی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1/221.33.7369شاخه3550000
3/426.73.91613شاخه4100000
133.44.55619شاخه6600000
1/4 142.24.85626شاخه8850000
1/2 148.35.08632شاخه9500000
260.35.54644شاخه13000000
1/2 2737.01668شاخه19500000
388.97.62691شاخه26000000
4114.38.566130شاخه37500000

کاربردهای لوله فولادی

قیمت انواع لوله فولادی از جمله لوله داربستی، لوله مبلی، لوله سپاهان، لوله گالوانیزه قزوین و لوله مانیسمان چین رده 40 و لوله مانیسمان چین رده 80 در جداول بالا به صورت کامل آورده شده است و روزانه قیمت ها بروز رسانی می شود.

لوله های نام برده شده کاربردهای مختلفی دارند. به عنوان مثال برای لوله آب و لوله گاز و لوله داربستی مورد استفاده قرار می گیرند.

لوله گالوانیزه دارای یک روکش روی مذاب می باشد به همین دلیل مقاومت بالایی نسبت به رطوبت و … دارند. لوله مانیسمان از لوله های بدون درز می باشد که برای انتقال نفت و گاز استفاده می شود.

شرکت آهن ملل ارائه کننده بهترین قیمت لوله فولادی در بازار می باشد که این قیمت ها در تلگرام به صورت روند افزایش و کاهش نسبت به قیمت قبل مشخص می شود. لینک تلگرام آهن ملل در زیر آورده شده است.

سوالات متداول قیمت لوله فولادی

برندهای معتبر تولیدی در زمینه لوله فولادی چه کارخانه هایی هست؟

لوله مانیسمان چین، لوله سپاهان و لوله گالوانیزه قزوین

لوله هایی که کاربرد زیادی در صنایع دارند، چه نوع لوله ای هستند؟

لوله داربستی، لوله گالوانیزه، لوله سیاه، لوله مبلی، لوله مانیسمان

آیا آهن ملل لوله فولادی به سراسر ایران ارسال دارد؟

بله، آهن ملل از تمامی کارخانه ها ارسال بار به سراسر کشور دارد.