امروز : چهارشنبه 5 آذر 1399

قیمت شمش فولادی:  

اعلام شد

قیمت تیرآهن ذوب آهن در کارخانه:  

100 تا 300 تومان در برخی سایزها

کاهش

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در کارخانه:  

ثابت

قیمت انواع لوله:  

ثابت و برخی 400 تا 1000 تومان

کاهش

قیمت انواع ورق آهن:  

از 100 تا 400 تومان

کاهش

قیمت پروفیل زد:  

ثابت

قیمت قوطی آهن:  

500 تومان در برخی سایزها

کاهش

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

ثابت

قیمت میلگرد نیک صدرا توس:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد درپاد تبریز:  

200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان:  

200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

150 تومان

کاهش

قیمت میلگرد کویر کاشان:  

اعلام شد

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

500 تومان مجدد

کاهش

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

100 220 تومان

کاهش

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

550 تومان

کاهش

قیمت میلگرد هشترود:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

اعلام شد

قیمت میلگرد نیشابور:  

ثابت

قیمت میلگرد میانه:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهرود:  

ثابت

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان:  

200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

ثابت

قیمت میلگرد حسن رود:  

200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد کیان کاشان:  

300 تومان

کاهش

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان):  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

50 تومان

کاهش

قیمت میلگرد امیرآباد:  

300 تومان

کاهش

قیمت میلگرد راد همدان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

ثابت

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد اردبیل:  

ثابت

انواع لوله فولادی

قیمت انواع لوله فولادی

انواع لوله فولادی

قیمت لوله داربستی

قیمت لوله داربستی
آخرین بروزرسانی : 5 آذر 1399
سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)تحویلواحدقیمت (ریال)
لوله 1/2 1 داربستی48.31.9612.5کارخانهکیلوگرم-
لوله 1/2 1 داربستی48.32614کارخانهکیلوگرم182000
لوله 1/2 1 داربستی48.32.3616.2کارخانهکیلوگرم-
لوله 1/2 1 داربستی48.32.5617.2کارخانهکیلوگرم176000
لوله 1/2 1 داربستی48.33621کارخانهکیلوگرم185000
لوله 1/2 1 داربستی48.32614بنگاهشاخه2650000
لوله 1/2 1 داربستی48.32.5617.2بنگاهشاخه3150000
انواع لوله فولادی

قیمت لوله صنعتی سپاهان

قیمت لوله صنعتی سپاهان
آخرین بروزرسانی : 5 آذر 1399
سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
قیمت 1/2 1 لوله صنعتی در کارخانه21.3265.71کیلوگرم181500
قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه26.7267.3کیلوگرم181500
قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه33.4269.3کیلوگرم181500
قیمت 1/4 1 لوله صنعتی در کارخانه42.22611.69کیلوگرم181500
قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه60.32617.25کیلوگرم181500
انواع لوله فولادی

قیمت لوله مبلی

قیمت لوله مبلی
آخرین بروزرسانی : 5 آذر 1399
سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
102 تا 0.76کیلوگرم261000
132 تا 0.76کیلوگرم261000
162 تا 0.76کیلوگرم261000
182 تا 0.76کیلوگرم261000
202 تا 0.76کیلوگرم261000
انواع لوله فولادی

قیمت لوله گالوانیزه قزوین

قیمت لوله گالوانیزه قزوین
آخرین بروزرسانی : 4 آذر 1399
سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
لوله 1/2 گالوانیزه قزوین21.3266.9کیلوگرم282000
لوله 3/4 گالوانیزه قزوین26.7268.6کیلوگرم282000
لوله 1 گالوانیزه قزوین33.42610.7کیلوگرم282000
لوله 1/4 1 گالوانیزه قزوین42.22613.4کیلوگرم282000
لوله 1/2 1 گالوانیزه قزوین48.32615.2کیلوگرم282000
لوله 2 گالوانیزه قزوین60.32618.9کیلوگرم282000
لوله 1/2 گالوانیزه قزوین21.32.568.2کیلوگرم-
لوله 3/4 گالوانیزه قزوین26.72.5610.3کیلوگرم-
لوله 1 گالوانیزه قزوین33.42.5612.9کیلوگرم282000
لوله1/4 1 گالوانیزه قزوین42.22.5616.3کیلوگرم282000
لوله 1/2 1گالوانیزه قزوین48.32.5618.5کیلوگرم282000
لوله 2 گالوانیزه قزوین60.32.5623.1کیلوگرم-
انواع لوله فولادی

قیمت لوله گازی روکار سپاهان

قیمت لوله گازی روکار سپاهان
آخرین بروزرسانی : 5 آذر 1399
سایز لوله
(inch)
ضخامت
(mm)
طول شاخه
(m)
وزن شاخه
(kg)
تعداد شاخه
در هر بسته
وزن هر بسته
(kg)
واحدقیمت
(ریال)
لوله 1/2 گازی روکار (سبک) سپاهان2.65681691270کیلوگرم225500
لوله 3/4 گازی روکار (سبک) سپاهان2.656101271220کیلوگرم225500
لوله 1 گازی روکار (سبک) سپاهان3.2561561900شاخه225500
لوله 1/4 1 گازی روکار (سبک) سپاهان3.25619611200کیلوگرم225500
لوله 1/2 1 گازی روکار (سبک) سپاهان3.25622611400کیلوگرم225500
لوله 2 گازی روکار (سبک) سپاهان3.65631371200کیلوگرم225500
انواع لوله فولادی

قیمت لوله گازی توکار سپاهان

قیمت لوله گازی توکار سپاهان
آخرین بروزرسانی : 5 آذر 1399
سایز لوله
(inch)
ضخامت
(mm)
طول شاخه
(m)
وزن شاخه
(kg)
تعداد شاخه
در هر بسته
وزن هر بسته
(kg)
واحدقیمت
(ریال)
قیمت 1/2 لوله گازی توکار (API) سپاهان2.8681691350کیلوگرم241000
قیمت 3/4 لوله گازی توکار (API) سپاهان2.9610.51271300کیلوگرم241000
قیمت 1 لوله گازی توکار (API) سپاهان3.4615.561950شاخه241000
قیمت 1/4 1 لوله گازی توکار (API) سپاهان3.6621611300کیلوگرم241000
قیمت 1/2 1 لوله گازی توکار (API) سپاهان3.7625611550کیلوگرم241000
قیمت 2 لوله گازی توکار (API) سپاهان3.9633371550کیلوگرم241000
انواع لوله فولادی

قیمت لوله مانیسمان چین رده 40

قیمت لوله مانیسمان چین رده 40
آخرین بروزرسانی : 5 آذر 1399
سایز لوله (inch)قطر بیرونی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1/221.32.7767.5شاخه2800000
3/426.72.87610شاخه3800000
133.43.38614شاخه6700000
1/4 142.23.56618شاخه7650000
1/2 148.33.68622شاخه8150000
260.33.91631شاخه10150000
1/2 2735.16647شاخه18550000
388.95.49664شاخه21250000
4114.36.02693شاخه30650000
انواع لوله فولادی

قیمت لوله مانیسمان چین رده 80

قیمت لوله مانیسمان چین رده 80
آخرین بروزرسانی : 5 آذر 1399
سایز لوله (inch)قطر بیرونی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1/221.33.7369شاخه3650000
3/426.73.91613شاخه4600000
133.44.55619شاخه7150000
1/4 142.24.85626شاخه9850000
1/2 148.35.08632شاخه11300000
260.35.54644شاخه14250000
1/2 2737.01668شاخه23100000
388.97.62691شاخه28100000
4114.38.566130شاخه42450000

کاربردهای لوله فولادی

قیمت انواع لوله فولادی از جمله لوله داربستی، لوله مبلی، لوله سپاهان، لوله گالوانیزه قزوین و لوله مانیسمان چین رده 40 و لوله مانیسمان چین رده 80 در جداول بالا به صورت کامل آورده شده است و روزانه قیمت ها بروز رسانی می شود.

لوله های نام برده شده کاربردهای مختلفی دارند. به عنوان مثال برای لوله آب و لوله گاز و لوله داربستی مورد استفاده قرار می گیرند.

لوله گالوانیزه دارای یک روکش روی مذاب می باشد به همین دلیل مقاومت بالایی نسبت به رطوبت و … دارند. لوله مانیسمان از لوله های بدون درز می باشد که برای انتقال نفت و گاز استفاده می شود.

شرکت آهن ملل ارائه کننده بهترین قیمت لوله فولادی در بازار می باشد که این قیمت ها در تلگرام به صورت روند افزایش و کاهش نسبت به قیمت قبل مشخص می شود. لینک تلگرام آهن ملل در زیر آورده شده است.

سوالات متداول قیمت لوله فولادی

برندهای معتبر تولیدی در زمینه لوله فولادی چه کارخانه هایی هست؟

لوله مانیسمان چین، لوله سپاهان و لوله گالوانیزه قزوین

لوله هایی که کاربرد زیادی در صنایع دارند، چه نوع لوله ای هستند؟

لوله داربستی، لوله گالوانیزه، لوله سیاه، لوله مبلی، لوله مانیسمان

آیا آهن ملل لوله فولادی به سراسر ایران ارسال دارد؟

بله، آهن ملل از تمامی کارخانه ها ارسال بار به سراسر کشور دارد.