امروز : سه شنبه 21 مرداد 1399

انواع لوله فولادی

قیمت انواع لوله فولادی

انواع لوله فولادی

قیمت لوله داربستی – تحویل کارخانه و انبار اصفهان

قیمت لوله داربستی – تحویل کارخانه و انبار اصفهان
آخرین بروزرسانی : 20 مرداد 1399
سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)تحویلواحدقیمت (ریال)
لوله 1/2 1 داربستی48.31.9612.5کارخانهکیلوگرم-
لوله 1/2 1 داربستی48.32614کارخانهکیلوگرم171000
لوله 1/2 1 داربستی48.32.3616.2کارخانهکیلوگرم-
لوله 1/2 1 داربستی48.32.5617.2کارخانهکیلوگرم161000
لوله 1/2 1 داربستی48.33621کارخانهکیلوگرم161000
لوله 1/2 1 داربستی48.32614بنگاهشاخه2500000
لوله 1/2 1 داربستی48.32.5617.2بنگاهشاخه2850000
انواع لوله فولادی

قیمت لوله صنعتی سپاهان

قیمت لوله صنعتی سپاهان
آخرین بروزرسانی : 20 مرداد 1399
سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
قیمت 1/2 1 لوله صنعتی در کارخانه21.3265.71کیلوگرم171000
قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه26.7267.3کیلوگرم174000
قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه33.4269.3کیلوگرم171000
قیمت 1/4 1 لوله صنعتی در کارخانه42.22611.69کیلوگرم171000
قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه60.32617.25کیلوگرم171000
انواع لوله فولادی

قیمت لوله مبلی (با ورق روغنی)

قیمت لوله مبلی (با ورق روغنی)
آخرین بروزرسانی : 20 مرداد 1399
سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
102 تا 0.76کیلوگرم220200
132 تا 0.76کیلوگرم220200
162 تا 0.76کیلوگرم220200
182 تا 0.76کیلوگرم220200
202 تا 0.76کیلوگرم220200
انواع لوله فولادی

قیمت لوله گالوانیزه قزوین

قیمت لوله گالوانیزه قزوین
آخرین بروزرسانی : 20 مرداد 1399
سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
لوله 1/2 گالوانیزه قزوین21.3266.9کیلوگرم215000
لوله 3/4 گالوانیزه قزوین26.7268.6کیلوگرم215000
لوله 1 گالوانیزه قزوین33.42610.7کیلوگرم215000
لوله 1/4 1 گالوانیزه قزوین42.22613.4کیلوگرم215000
لوله 1/2 1 گالوانیزه قزوین48.32615.2کیلوگرم215000
لوله 2 گالوانیزه قزوین60.32618.9کیلوگرم215000
لوله 1/2 گالوانیزه قزوین21.32.568.2کیلوگرم215000
لوله 3/4 گالوانیزه قزوین26.72.5610.3کیلوگرم215000
لوله 1 گالوانیزه قزوین33.42.5612.9کیلوگرم215000
لوله1/4 1 گالوانیزه قزوین42.22.5616.3کیلوگرم215000
لوله 1/2 1گالوانیزه قزوین48.32.5618.5کیلوگرم215000
لوله 2 گالوانیزه قزوین60.32.5623.1کیلوگرم215000
انواع لوله فولادی

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۴۰ – تحویل تهران

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۴۰ – تحویل تهران
آخرین بروزرسانی : 15 مرداد 1399
سایز لوله (inch)قطر بیرونی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1/221.32.7767.5شاخه2400000
3/426.72.87610شاخه3400000
133.43.38614شاخه5800000
1/4 142.23.56618شاخه7450000
1/2 148.33.68622شاخه7700000
260.33.91631شاخه1030000
1/2 2735.16647شاخه17100000
388.95.49664شاخه-
4114.36.02693شاخه-
انواع لوله فولادی

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۸۰

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۸۰
آخرین بروزرسانی : 15 مرداد 1399
سایز لوله (inch)قطر بیرونی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1/221.33.7369شاخه3500000
3/426.73.91613شاخه4000000
133.44.55619شاخه6600000
1/4 142.24.85626شاخه8400000
1/2 148.35.08632شاخه9400000
260.35.54644شاخه12900000
1/2 2737.01668شاخه21900000
388.97.62691شاخه36800000
4114.38.566130شاخه-