قیمت سیم مفتولی سیاه
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 9:48 ق.ظ

ضخامت سیم (mm)حالتوزن کلاف (kg)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
1.5کلاف (تسمه)18 تا 20بنگاه آهن مللکیلوگرم52500
1.5کلاف (فابریک)15تهرانکیلوگرم55500
1.5کلاف فابریک (سلفون‌دار)15تهرانکیلوگرم56500
2.5کلاف (تسمه)20 تا 25بنگاه آهن مللکیلوگرم52500
2.5کلاف (فابریک)15تهرانکیلوگرم52500
2.5کلاف فابریک (سلفون‌دار)15تهرانکیلوگرم56500

قیمت سیم مفتولی گالوانیزه
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 9:48 ق.ظ

ضخامت سیم (mm)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
0.5تهرانکیلوگرم135000
0.7تهرانکیلوگرم125000
0.8تهرانکیلوگرم121000
0.9تهرانکیلوگرم-
1تهرانکیلوگرم105500
1.2 (رابیتس‌بندی)تهرانکیلوگرم98000
1.5 (اسکوپ)تهرانکیلوگرم97000
2.2تهرانکیلوگرم70000
2.5تهرانکیلوگرم70000
3تهرانکیلوگرم70000
4تهرانکیلوگرم71000

قیمت سیم مفتولی مسوار
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 9:48 ق.ظ

ضخامت سیم (mm)حالتمحل تحویلواحدقیمت (ریال)
1.2شاخهتهرانکیلوگرم64000
1.5شاخهتهرانکیلوگرم62000
2شاخهتهرانکیلوگرم61500
2.5شاخهتهرانکیلوگرم60000
3 الی 8شاخهتهرانکیلوگرم58500

قیمت مفتول حرارتی
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 9:48 ق.ظ

ضخامت سیم (mm)نوع محصولحالتمحل تحویلواحدقیمت (ریال)
5.5فابریککلاف (1008 فوق‌کشش)انبار آهن مللکیلوگرمتماس بگیرید
6.5فابریککلاف (1008 فوق‌کشش)انبار آهن مللکیلوگرمتماس بگیرید
5.5فابریککلاف (1006 فوق‌کشش)انبار آهن مللکیلوگرمتماس بگیرید
6.5فابریککلاف (1006 فوق‌کشش)انبار آهن مللکیلوگرمتماس بگیرید
8فابریککلافانبار آهن مللکیلوگرمتماس بگیرید
10آجدارکلافانبار آهن مللکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت زیگزاگ
آخرین بروزرسانی: 25 مهر 1398 9:48 ق.ظ

طولضخامت (mm)حالتمحل تحویلواحدقیمت (ریال)
کلاف4.2شاخهبنگاه آهن مللکیلوگرم48500
کلاف4.8شاخهبنگاه آهن مللکیلوگرم48500
کلاف5شاخهبنگاه آهن مللکیلوگرم48500
شاخه (55سانتی)5شاخهبنگاه آهن مللکیلوگرم48500
شاخه (65سانتی)5شاخهبنگاه آهن مللکیلوگرم48500
شاخه (75سانتی)5شاخهبنگاه آهن مللکیلوگرم48500