قیمت محصولات مفتولی از جمله سیم مفتولی , زیگزاگ , حرارتی , سیم خاردار , توری آهنی , مش و خرپا، هر روز به صورت لحظه‌ای و آنلاین بروزرسانی می‌شود.
جهت سفارش خرید مفتول به قیمت امروز کارخانه و انبار اصفهان, تهران و شیراز، می‌توانید فرم ثبت سفارش را تکمیل نموده؛ و یا با کارشناسان فروش محصولات مفتولی بازرگانی آهن ملل جهت مشاوره و خرید مفتول تماس بگیرید :
داخلی 110 تا 114     37736660-031

قیمت سیم مفتولی سیاه
آخرین بروزرسانی: 30 مرداد 1398 11:58 ق.ظ

ضخامت سیم (mm)حالتوزن کلاف (kg)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
1.5کلاف (تسمه)18 تا 20بنگاه آهن مللکیلوگرم55000
1.5کلاف (فابریک)15تهرانکیلوگرم58000
1.5کلاف فابریک (سلفون‌دار)15تهرانکیلوگرم59000
2.5کلاف (تسمه)20 تا 25بنگاه آهن مللکیلوگرم55000
2.5کلاف (فابریک)15تهرانکیلوگرم58000
2.5کلاف فابریک (سلفون‌دار)15تهرانکیلوگرم59000

قیمت زیگزاگ
آخرین بروزرسانی: 30 مرداد 1398 11:58 ق.ظ

طولضخامت (mm)حالتمحل تحویلواحدقیمت (ریال)
کلاف4.2شاخهبنگاه آهن مللکیلوگرم50000
کلاف4.8شاخهبنگاه آهن مللکیلوگرم50000
کلاف5شاخهبنگاه آهن مللکیلوگرم50000
شاخه (55سانتی)5شاخهبنگاه آهن مللکیلوگرم50000
شاخه (65سانتی)5شاخهبنگاه آهن مللکیلوگرم50000
شاخه (75سانتی)5شاخهبنگاه آهن مللکیلوگرم50000

قیمت مفتول حرارتی
آخرین بروزرسانی: 30 مرداد 1398 11:58 ق.ظ

ضخامت سیم (mm)نوع محصولحالتمحل تحویلواحدقیمت (ریال)
5.5فابریککلاف (1008 فوق‌کشش)انبار آهن مللکیلوگرم-
6.5فابریککلاف (1008 فوق‌کشش)انبار آهن مللکیلوگرم-
5.5فابریککلاف (1006 فوق‌کشش)انبار آهن مللکیلوگرم-
6.5فابریککلاف (1006 فوق‌کشش)انبار آهن مللکیلوگرم-
8فابریککلافانبار آهن مللکیلوگرم-
10آجدارکلافانبار آهن مللکیلوگرم-

قیمت توری حصاری (فنس)
آخرین بروزرسانی: 30 مرداد 1398 11:58 ق.ظ

ضخامت (mm)چشمه (cm)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
2.26تهرانکیلوگرم86000
2.46تهرانکیلوگرم115000
2.55تهرانکیلوگرم115000
2.85تهرانکیلوگرم148000
35تهرانکیلوگرم86000
45تهرانکیلوگرم86000

قیمت توری گابیون
آخرین بروزرسانی: 30 مرداد 1398 11:58 ق.ظ

ضخامت (mm)رنگمحل تحویلواحدقیمت (ریال)
1.60سفیدتهرانمتر مربع69000
2سفیدتهرانمتر مربع75000
2.5سفیدتهرانکیلوگرم85000
3سفیدتهرانکیلوگرم83000

قیمت توری فرنگی
آخرین بروزرسانی: 30 مرداد 1398 11:58 ق.ظ

ابعاد (inch)حالت محل تحویلواحدقیمت (ریال)
120 * 1.5رولتهرانرول1300000
150 * 1.5رولتهرانرول1450000
180 * 1.5رولتهرانرول1650000

قیمت توری پرسی
آخرین بروزرسانی: 30 مرداد 1398 11:58 ق.ظ

ضخامت (mm)چشمه (cm)محل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
3.52.2تهرانکیلوگرم60500
3.54.4تهرانکیلوگرم60500
44.4تهرانکیلوگرم60500

قیمت توری مرغی
آخرین بروزرسانی: 30 مرداد 1398 11:58 ق.ظ

ابعاد (cm)وزن (kg)تولیدکنندهمحل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
90 * 3/44.8چینتهرانرول1200000
120 * 3/46.3چینتهرانرول1350000
120 * 3/46.5ایرانتهرانرول-
120 * 3/47.5ایرانتهرانرول1300000
120 * 3/49.5ایرانتهرانرول-

قیمت سیم مفتولی گالوانیزه
آخرین بروزرسانی: 30 مرداد 1398 11:58 ق.ظ

ضخامت سیم (mm)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
0.5تهرانکیلوگرم135000
0.7تهرانکیلوگرم125000
0.8تهرانکیلوگرم121000
0.9تهرانکیلوگرم-
1تهرانکیلوگرم105500
1.2 (رابیتس‌بندی)تهرانکیلوگرم100500
1.5 (اسکوپ)تهرانکیلوگرم100500
2.2تهرانکیلوگرم81000
2.5تهرانکیلوگرم81000
3تهرانکیلوگرم81000
4تهرانکیلوگرم81500

قیمت سیم مفتولی مسوار
آخرین بروزرسانی: 30 مرداد 1398 11:58 ق.ظ

ضخامت سیم (mm)حالتمحل تحویلواحدقیمت (ریال)
1.2شاخهتهرانکیلوگرم64000
1.5شاخهتهرانکیلوگرم63000
2شاخهتهرانکیلوگرم61500
2.5شاخهتهرانکیلوگرم60000
3 الی 8شاخهتهرانکیلوگرم58500

قیمت سیم خاردار خطی
آخرین بروزرسانی: 30 مرداد 1398 11:58 ق.ظ

حالتمحل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
رولتهرانکیلوگرم89000

قیمت سیم خاردار حلقوی
آخرین بروزرسانی: 30 مرداد 1398 11:58 ق.ظ

قطر حلقه (cm)محل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
60تهرانحلقه1350000
90تهرانحلقه1550000

قیمت سیم خاردار حلقوی تبری
آخرین بروزرسانی: 30 مرداد 1398 11:59 ق.ظ

قطر حلقه (cm)محل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
60تهرانحلقه1450000
90تهرانحلقه1650000

قیمت مش آجدار
آخرین بروزرسانی: 30 مرداد 1398 11:59 ق.ظ

ضخامت (mm)حالتمحل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
8آجدارتهرانکیلوگرم48500
10آجدارتهرانکیلوگرم47500
12آجدارتهرانکیلوگرم48500
14آجدارتهرانکیلوگرم49500

قیمت مش ساده
آخرین بروزرسانی: 30 مرداد 1398 11:59 ق.ظ

ضخامت (mm)حالتمحل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
6سادهتهرانکیلوگرم51300
6سادهاصفهانکیلوگرم51300
8سادهتهرانکیلوگرم51800

قیمت تیر حصار یک‌سر خم (پایه فنس)
آخرین بروزرسانی: 30 مرداد 1398 11:59 ق.ظ

قطر (cm)نوعطول (m)نوع محصولمحل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
5نو2.40گالوانیزهتهرانشاخه950000
5نو3رنگ‌شدهتهرانشاخه650000
5دست‌دوم3رنگ‌شدهتهرانشاخه-

قیمت تیر حصار دو سر خم (پایه فنس)
آخرین بروزرسانی: 30 مرداد 1398 11:59 ق.ظ

قطر (cm)نوعطول (m)نوع محصولمحل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
5نو3رنگ‌شدهتهرانشاخه720000
5دست‌دوم3رنگ‌شدهتهرانشاخه-

قیمت خرپا
آخرین بروزرسانی: 28 مرداد 1398 3:13 ب.ظ

میلگرد فوقانی (mm)میلگرد اصلی تحتانی (mm)محل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
82ϕ8بنابکیلوگرم-
102ϕ8بنابکیلوگرم-
102ϕ10بنابکیلوگرم-
102ϕ12بنابکیلوگرم50900
102ϕ14بنابکیلوگرم51900
102ϕ16بنابکیلوگرم50700
122ϕ12بنابکیلوگرم50600
122ϕ14بنابکیلوگرم51700
122ϕ16بنابکیلوگرم50600