قیمت انواع محصولات مفتولی

قیمت محصولات مفتولی از جمله سیم مفتولی , زیگزاگ , حرارتی , سیم خاردار , توری آهنی , مش و خرپا، هر روز به صورت لحظه‌ای و آنلاین بروزرسانی می‌شود.

قیمت محصولات مفتولی در بازار اصفهان و ایران، هر روز به صورت لحظه ای و آنلاین در وب سایت آهن ملل بروزرسانی می‌شود. همچنین با عضویت در کانال تلگرام آهن ملل می‌توانید از اخبار لحظه ای بازار آهن , قیمت انواع ورق فولادی , تحلیل و پیش بینی بازار آهن و قیمت روز آهن آلات در بازار ایران مطلع شوید.
جهت سفارش خرید مفتول به قیمت امروز کارخانه و انبار اصفهان, تهران و شیراز، می‌توانید فرم ثبت سفارش را تکمیل نموده؛ و یا با کارشناسان فروش محصولات مفتولی بازرگانی آهن ملل جهت مشاوره و خرید مفتول تماس بگیرید.

قیمت سیم مفتولی سیاه
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

ضخامت سیم (mm)حالتوزن کلاف (kg)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
1.5کلاف (تسمه)18 تا 20بنگاه آهن مللکیلوگرم66000
1.5کلاف (فابریک)15تهرانکیلوگرم67000
1.5کلاف فابریک (سلفون‌دار)15تهرانکیلوگرم71500
2.5کلاف (تسمه)20 تا 25بنگاه آهن مللکیلوگرم66000
2.5کلاف (فابریک)15تهرانکیلوگرم67000
2.5کلاف فابریک (سلفون‌دار)15تهرانکیلوگرم71500

قیمت زیگزاگ
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

طولضخامت (mm)حالتمحل تحویلواحدقیمت (ریال)
کلاف4.8شاخهبنگاه آهن مللکیلوگرم64000
کلاف5شاخهبنگاه آهن مللکیلوگرم64000
شاخه (55سانتی)5شاخهبنگاه آهن مللکیلوگرم65000
شاخه (65سانتی)5شاخهبنگاه آهن مللکیلوگرم64000
شاخه (75سانتی)5شاخهبنگاه آهن مللکیلوگرم64000

قیمت مفتول حرارتی
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

ضخامت سیم (mm)نوع محصولحالتمحل تحویلواحدقیمت (ریال)
5.5فابریککلاف (1008 فوق‌کشش)بنگاه آهن ملل اصفهانکیلوگرم-
6.5فابریککلاف (1008 فوق‌کشش)بنگاه آهن ملل اصفهانکیلوگرم-
5.5فابریککلاف (1006 فوق‌کشش)بنگاه آهن ملل اصفهانکیلوگرم-
6.5فابریککلاف (1006 فوق‌کشش)بنگاه آهن ملل اصفهانکیلوگرم-
8فابریککلافبنگاه آهن ملل اصفهانکیلوگرم-
10آجدارکلافبنگاه آهن ملل اصفهانکیلوگرم-

قیمت توری حصاری (فنس)
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

ضخامت (mm)چشمه (cm)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
2.26تهرانمتر مربع-
2.46تهرانمتر مربع-
2.55تهرانمتر مربع-
2.85تهرانمتر مربع-
35تهرانکیلوگرم-
45تهرانکیلوگرم84500

قیمت توری گابیون
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

ضخامت (mm)رنگمحل تحویلواحدقیمت (ریال)
1.60سفیدتهرانمتر مربع-
2سفیدتهرانمتر مربع-
2.5سفیدتهرانکیلوگرم-
3سفیدتهرانکیلوگرم84500

قیمت توری فرنگی
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

ابعاد (inch)حالت محل تحویلواحدقیمت (ریال)
120 * 1.5رولتهرانرول1220000
150 * 1.5رولتهرانرول1380000
180 * 1.5رولتهرانرول1530000

قیمت توری پرسی
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

ضخامت (mm)چشمه (cm)محل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
3.52.2تهرانکیلوگرم68000
3.54.4تهرانکیلوگرم68000
44.4تهرانکیلوگرم68000

قیمت توری مرغی
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

ابعاد (cm)وزن (kg)تولیدکنندهمحل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
90 * 3/44.8چینتهرانرول-
120 * 3/46.3چینتهرانرول1170000
120 * 3/46.5چینتهرانرول-
120 * 3/47.5چینتهرانرول1350000
120 * 3/49.5ایرانتهرانرول1750000

قیمت سیم مفتولی گالوانیزه
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

ضخامت سیم (mm)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
0.5تهرانکیلوگرم159000
0.7تهرانکیلوگرم-
0.8تهرانکیلوگرم-
0.9تهرانکیلوگرم-
1تهرانکیلوگرم-
1.2 (رابیتس‌بندی)تهرانکیلوگرم-
1.5 (اسکوپ)تهرانکیلوگرم-
2.2تهرانکیلوگرم80500
2.5تهرانکیلوگرم79500
3تهرانکیلوگرم79500
4تهرانکیلوگرم80500

قیمت سیم مفتولی مسوار
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

ضخامت سیم (mm)حالتمحل تحویلواحدقیمت (ریال)
1.2شاخهتهرانکیلوگرم-
1.5شاخهتهرانکیلوگرم-
2شاخهتهرانکیلوگرم76500
2.5شاخهتهرانکیلوگرم76500
3 الی 8شاخهتهرانکیلوگرم71500

قیمت سیم خاردار خطی
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

حالتمحل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
رولتهرانکیلوگرم82000

قیمت سیم خاردار حلقوی
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

قطر حلقه (cm)محل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
60تهرانحلقه1100000
90تهرانحلقه1350000

قیمت سیم خاردار حلقوی تبری
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

قطر حلقه (cm)محل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
60تهرانحلقه1370000
90تهرانحلقه1600000

قیمت مش آجدار
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

ضخامت (mm)حالتمحل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
6آجدارتهرانکیلوگرم60700
8آجدارتهرانکیلوگرم56400
10آجدارتهرانکیلوگرم53800
12آجدارتهرانکیلوگرم54800

قیمت مش ساده
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

ضخامت (mm)حالتمحل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
2.5سادهتهرانکیلوگرم76500
3سادهتهرانکیلوگرم76500
4سادهتهرانکیلوگرم76500
5سادهتهرانکیلوگرم76500
6سادهتهرانکیلوگرم58700
6سادهاصفهانکیلوگرم-
8سادهتهرانکیلوگرم-

قیمت تیر حصار یک‌سر خم (پایه فنس)
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

قطر (cm)نوعطول (m)نوع محصولمحل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
5نو2.40گالوانیزهتهرانشاخه100000
5نو3رنگ‌شدهتهرانشاخه750000
5دست‌دوم3رنگ‌شدهتهرانشاخه-

قیمت تیر حصار دو سر خم (پایه فنس)
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

قطر (cm)نوعطول (m)نوع محصولمحل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
5نو3رنگ‌شدهتهرانشاخه860000
5دست‌دوم3رنگ‌شدهتهرانشاخه-

قیمت خرپا
آخرین بروزرسانی: ۲ بهمن ۱۳۹۸

میلگرد فوقانی (mm)میلگرد اصلی تحتانی (mm)محل تحویلواحد قیمتبرش خورده از کلافبرش خورده از شاخهقیمت 12 متری ازشاخه
82ϕ8بنابکیلوگرم62900--
102ϕ8بنابکیلوگرم62300-60700
102ϕ10بنابکیلوگرم62200-59900
102ϕ12بنابکیلوگرم-6060059000
102ϕ14بنابکیلوگرم-6060058400
102ϕ16بنابکیلوگرم-6060058300
122ϕ12بنابکیلوگرم-6130058700
122ϕ14بنابکیلوگرم-6120058200
122ϕ16بنابکیلوگرم-6060058100
142ϕ14بنابکیلوگرم-6060058000
142ϕ16بنابکیلوگرم-6060058000

 • بازرگانی آهن ملل اصفهان
 • ارتباط با کارشناسان فروش بازرگانی آهن ملل اصفهان
 • 031-37736660
 • 031-37736661
 • 031-37736662
 • 031-37736663
 • 031-37726691
 • واحد فروش میلگرد و تیرآهن » داخلی 101 , 102 , 103 , 104 , 105
 • واحد فروش نبشی و ناودانی » داخلی 112 , 113
 • واحد فروش ورق فولادی » داخلی 110 , 111
 • واحد فروش لوله, قوطی و پروفیل » داخلی 120 , 121
 • واحد فروش محصولات مفتولی » داخلی 122 , 123
 • شنبه تا چهارشنبه 09:00 الی 17:00
 • پنجشنبه‌ها 09:00 الی 13:00
 • کانال تلگرام آهن ملل اصفهان , قیمت لحظه ای آهن و میلگرد , نوسانات بازار آهن , تحلیل و پیش بینی بازار آهن