امروز : یکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰

قیمت محصولات مفتولی

قیمت محصولات مفتولی

قیمت توری فولادی

قیمت توری حصاری

آهن ملل اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۲ مرداد ۱۴۰۰
ضخامت (mm)چشمه (cm)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
2.26تهرانمتر مربعاستعلام تلفنی
2.46تهرانمتر مربع242000
2.55تهرانکیلوگرم240000
2.85تهرانمتر مربعاستعلام تلفنی
35/5تهرانکیلوگرماستعلام تلفنی
45تهرانکیلوگرماستعلام تلفنی
قیمت توری فولادی

قیمت توری فرنگی

آهن ملل اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۲ مرداد ۱۴۰۰
ابعاد (inch)حالت محل تحویلواحدقیمت (ریال)
120 * 1.5رولتهرانرول2100000
150 * 1.5رولتهرانرول2400000
180 * 1.5رولتهرانرول2800000
قیمت توری فولادی

قیمت توری مرغی

آهن ملل اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۲ مرداد ۱۴۰۰
ابعاد (cm)وزن (kg)تولیدکنندهمحل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
90 * 3/44.8ایرانتهرانرول1600000
120 * 3/46.3ایرانتهرانرول1900000
150 * 3/46/0ایرانتهرانرول3200000
180 * 3/47.2ایرانتهرانرول3800000
120 * 3/48.5چینتهرانرولاستعلام تلفنی
قیمت توری فولادی

قیمت توری پرسی

آهن ملل اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۲ مرداد ۱۴۰۰
ضخامت (mm)چشمه (cm)محل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
3.02.2تهرانکیلوگرماستعلام تلفنی
3.42.2تهرانکیلوگرماستعلام تلفنی
3.62.2تهرانکیلوگرماستعلام تلفنی
3.82.2تهرانکیلوگرماستعلام تلفنی
قیمت توری فولادی

قیمت توری گابیون

آهن ملل اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۲ مرداد ۱۴۰۰
چشمهوزنضخامت (mm)واحدمحل تحویلقیمت (ریال)
8.61.12.0-تهراناستعلام تلفنی
8.62.02.5-تهراناستعلام تلفنی
10.80.71.8-تهراناستعلام تلفنی
10.80.82.0متر مربعتهراناستعلام تلفنی
10.81.52.5-تهراناستعلام تلفنی
قیمت توری فولادی

قیمت مش ساده

آهن ملل اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۲ مرداد ۱۴۰۰
ضخامت (mm)حالتمحل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
2.5سادهبنگاه آهن ملل کیلوگرماستعلام تلفنی
3سادهبنگاه آهن ملل کیلوگرماستعلام تلفنی
4سادهبنگاه آهن ملل کیلوگرماستعلام تلفنی
5سادهبنگاه آهن ملل کیلوگرماستعلام تلفنی
6سادهبنگاه آهن ملل کیلوگرماستعلام تلفنی
8سادهبنگاه آهن ملل کیلوگرماستعلام تلفنی
قیمت توری فولادی

قیمت مش آجدار

آهن ملل اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۲ مرداد ۱۴۰۰
ضخامت (mm)حالتمحل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
3آجداربنگاه آهن مللکیلوگرماستعلام تلفنی
4آجداربنگاه آهن مللکیلوگرماستعلام تلفنی
5آجداربنگاه آهن مللکیلوگرماستعلام تلفنی
6آجداربنگاه آهن مللکیلوگرماستعلام تلفنی
8آجداربنگاه آهن مللکیلوگرماستعلام تلفنی
قیمت انواع سیم خاردار

قیمت سیم خاردار حلقوی

آهن ملل اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۲ مرداد ۱۴۰۰
قطر حلقه (cm)محل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
60تهرانحلقهاستعلام تلفنی
90تهرانحلقهاستعلام تلفنی
قیمت انواع سیم خاردار

قیمت سیم خاردار حلقوی تبری

آهن ملل اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۲ مرداد ۱۴۰۰
قطر حلقه (cm)محل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
60تهرانحلقهاستعلام تلفنی
90تهرانحلقهاستعلام تلفنی
قیمت انواع سیم خاردار

قیمت سیم خاردار خطی

آهن ملل اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۲ مرداد ۱۴۰۰
حالتمحل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
رولتهرانکیلوگرماستعلام تلفنی
قیمت تیر حصار (پایه فنس)

قیمت تیر حصار دو سر خم (پایه فنس)

آهن ملل اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۲ مرداد ۱۴۰۰
قطر (cm)نوعطول (m)نوع محصولمحل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
5نو3رنگ‌شدهتهرانشاخهاستعلام تلفنی
5نو3رنگ‌شدهتهرانشاخهاستعلام تلفنی
قیمت تیر حصار (پایه فنس)

قیمت تیر حصار یک‌سر خم (پایه فنس)

آهن ملل اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۲ مرداد ۱۴۰۰
قطر (cm)نوعطول (m)نوع محصولمحل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
5نو2.40گالوانیزهتهرانشاخهاستعلام تلفنی
5نو3رنگ‌شدهتهرانشاخهاستعلام تلفنی
5نو3رنگ‌شدهتهرانشاخهاستعلام تلفنی
قیمت سیم مفتولی

قیمت سیم مفتولی سیاه

قیمت سیم مفتولی سیاه
آخرین بروزرسانی : ۲ مرداد ۱۴۰۰
ضخامت سیم (mm)حالتوزن کلاف (kg)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
1.5کلاف (تسمه)18 تا 20بنگاه آهن مللکیلوگرماستعلام تلفنی
1.5کلاف (فابریک)15بنگاه آهن مللکیلوگرماستعلام تلفنی
1.5کلاف فابریک (سلفون‌دار)15بنگاه آهن مللکیلوگرماستعلام تلفنی
2.5کلاف (تسمه)20 تا 25بنگاه آهن مللکیلوگرماستعلام تلفنی
2.5کلاف (فابریک)15بنگاه آهن مللکیلوگرماستعلام تلفنی
2.5کلاف فابریک (سلفون‌دار)15بنگاه آهن مللکیلوگرماستعلام تلفنی
قیمت سیم مفتولی

قیمت سیم مفتولی مسوار

قیمت سیم مفتولی مسوار
آخرین بروزرسانی : ۲ مرداد ۱۴۰۰
ضخامت سیم (mm)حالتمحل تحویلواحدقیمت (ریال)
1.2شاخهتهرانکیلوگرماستعلام تلفنی
1.5شاخهتهرانکیلوگرماستعلام تلفنی
2شاخهتهرانکیلوگرماستعلام تلفنی
2.5شاخهتهرانکیلوگرماستعلام تلفنی
3 الی 8شاخهتهرانکیلوگرماستعلام تلفنی
قیمت سیم مفتولی

قیمت سیم مفتولی گالوانیزه

قیمت سیم مفتولی گالوانیزه
آخرین بروزرسانی : ۲ مرداد ۱۴۰۰
ضخامت سیم (mm)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
0.5تهرانکیلوگرماستعلام تلفنی
0.7تهرانکیلوگرماستعلام تلفنی
0.8تهرانکیلوگرماستعلام تلفنی
0.9تهرانکیلوگرماستعلام تلفنی
1تهرانکیلوگرماستعلام تلفنی
1.2 (رابیتس‌بندی)تهرانکیلوگرماستعلام تلفنی
1.5 (اسکوپ)تهرانکیلوگرماستعلام تلفنی
2.2تهرانکیلوگرماستعلام تلفنی
2.5تهرانکیلوگرماستعلام تلفنی
3تهرانکیلوگرماستعلام تلفنی
4تهرانکیلوگرماستعلام تلفنی

قیمت محصولات مفتولی

برای ساخت انواع محصولات و تجهیزات از مفتول استفاده میشود. به این وسایل محصولات مفتولی گفته میشود که یکی از آلیاژهای پرمصرف هستند.

از محصولات مفتولی میتوان به انواع توریهای حصاری، گابیون، مرغی، انواع سیم خاردار خطی و حلقوی، انواع سیم مفتولی حرارتی و سیاه و مسوار، انواع مش ساده و آجدار، خرپا و زیگزاگ اشاره کرد.

کاربرد هر یک از این محصولات در جاهای مشخصی در ساختمان و صنعت میباشد. محصولات مفتولی از مقاومت بالایی برخوردار هستند. طول عمر و دوام این محصولات به اندازه ای بالا میباشد که تا ۵۰ سال و حتی بیشتر نیز عمر میکنند.

انعطاف پذیری بالا و قیمت مناسب، این محصولات را به یکی از محصولات پرطرفدار در صنایع مختلف تبدیل کرده است.

خرید محصولات مفتولی از آهن ملل

آهن ملل بزرگترین آهن فروشی در کشور است که قیمت محصولات مفتولی را با بهترین قیمت در بازار اعلام میکند.

به دلیل خرید مستقیم و حذف واسطه های بازار، بهترین قیمت محصولات مفتولی در بازارتوسط شرکت آهن ملل ارائه میشود.

برای دریافت قیمت محصولات مفتولی از یک مرجع معتبر، در تلگرام آهن ملل عضو شوید.

سوالات متداول خرید محصولات مفتولی

خرید محصولات مفتولی که در سایت موجود نیست، امکان خرید وجود دارد؟

بله، شرکت آهن ملل تمامی محصولات مفتولی را در سبد خرید خود دارد و برای خرید از طریق تماس تلفنی با کارشناسان آهن ملل اقدام نمایید.

زمان تحویل بار به مشتری، چند روز بعد از صدور فاکتور میباشد؟

شرکت آهن ملل برای کسب رضایت مشتری، در کوتاهترین زمان ممکن بار را در مقصد تحویل مشتری میدهد.

برای دریافت فاکتور رسمی، ۹% ارزش افزوده به قیمت های سایت اضافه میشود؟

خیر، قیمت های سایت به همراه ۹% ارزش افزوده میباشد.