امروز : شنبه 18 اردیبهشت 1400

قیمت شمش فولادی:  

ثابت

قیمت انواع لوله:  

ثابت

قیمت انواع ورق آهن:  

200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

100تا 200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

ثابت

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان:  

150 تومان

کاهش

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد هشترود:  

170 تومان

کاهش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد سمنان:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد اردبیل:  

ثابت

قیمت میلگرد گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهرود:  

ثابت

قیمت میلگرد راد همدان:  

200 تومان

کاهش

قیمت محصولات مفتولی

قیمت محصولات مفتولی

قیمت توری فولادی

قیمت توری حصاری

قیمت توری حصاری
آخرین بروزرسانی : 15 اردیبهشت 1400
ضخامت (mm)چشمه (cm)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
2.26تهرانمتر مربعتماس بگیرید
2.46تهرانمتر مربعتماس بگیرید
2.55/5تهرانمتر مربع326000
2.85تهرانمتر مربعتماس بگیرید
35/5تهرانکیلوگرم466000
45تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت توری فولادی

قیمت توری فرنگی

قیمت توری فرنگی
آخرین بروزرسانی : 13 اردیبهشت 1400
ابعاد (inch)حالت محل تحویلواحدقیمت (ریال)
120 * 1.5رولتهرانرول2000000
150 * 1.5رولتهرانرول2600000
180 * 1.5رولتهرانرول2800000
قیمت توری فولادی

قیمت توری مرغی

قیمت توری مرغی
آخرین بروزرسانی : 13 اردیبهشت 1400
ابعاد (cm)وزن (kg)تولیدکنندهمحل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
90 * 3/44.8چینتهرانرولتماس بگیرید
120 * 3/46.3چینتهرانرولتماس بگیرید
120 * 3/46/0چینتهرانرول1800000
120 * 3/47.2چینتهرانرول2100000
120 * 3/48.5ایرانتهرانرول2500000
قیمت توری فولادی

قیمت توری پرسی

قیمت توری پرسی
آخرین بروزرسانی : 15 اردیبهشت 1400
ضخامت (mm)چشمه (cm)محل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
3.02.2تهرانکیلوگرم188000
3.42.2تهرانکیلوگرم188000
3.62.2تهرانکیلوگرم188000
3.82.2تهرانکیلوگرم188000
قیمت توری فولادی

قیمت توری گابیون

قیمت توری گابیون
آخرین بروزرسانی : 15 اردیبهشت 1400
چشمهوزنضخامت (mm)واحدمحل تحویلقیمت (ریال)
8.61.12.0-تهران150000
8.62.02.5-تهران280000
10.80.71.8-تهران140000
10.80.82.0متر مربعتهران140000
10.81.52.5-تهران215000
قیمت توری فولادی

قیمت مش ساده

قیمت مش ساده
آخرین بروزرسانی : 15 اردیبهشت 1400
ضخامت (mm)حالتمحل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
2.5سادهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
3سادهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
4سادهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
5سادهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
6سادهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
6سادهاصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
8سادهتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت توری فولادی

قیمت مش آجدار

قیمت مش آجدار
آخرین بروزرسانی : 15 اردیبهشت 1400
ضخامت (mm)حالتمحل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
6آجدارتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
8آجدارتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
10آجدارتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
12آجدارتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت انواع سیم خاردار

قیمت سیم خاردار حلقوی

قیمت سیم خاردار حلقوی
آخرین بروزرسانی : 15 اردیبهشت 1400
قطر حلقه (cm)محل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
60تهرانحلقهتماس بگیرید
90تهرانحلقهتماس بگیرید
قیمت انواع سیم خاردار

قیمت سیم خاردار حلقوی تبری

قیمت سیم خاردار حلقوی تبری
آخرین بروزرسانی : 15 اردیبهشت 1400
قطر حلقه (cm)محل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
60تهرانحلقه2500000
90تهرانحلقه3600000
قیمت انواع سیم خاردار

قیمت سیم خاردار خطی

قیمت سیم خاردار خطی
آخرین بروزرسانی : 15 اردیبهشت 1400
حالتمحل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
رولتهرانکیلوگرم220000
قیمت تیر حصار (پایه فنس)

قیمت تیر حصار دو سر خم (پایه فنس)

قیمت تیر حصار دو سر خم (پایه فنس)
آخرین بروزرسانی : 15 اردیبهشت 1400
قطر (cm)نوعطول (m)نوع محصولمحل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
5نو3رنگ‌شدهتهرانشاخهتماس بگیرید
5نو3رنگ‌شدهتهرانشاخهتماس بگیرید
قیمت تیر حصار (پایه فنس)

قیمت تیر حصار یک‌سر خم (پایه فنس)

قیمت تیر حصار یک‌سر خم (پایه فنس)
آخرین بروزرسانی : 15 اردیبهشت 1400
قطر (cm)نوعطول (m)نوع محصولمحل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
5نو2.40گالوانیزهتهرانشاخهتماس بگیرید
5نو3رنگ‌شدهتهرانشاخهتماس بگیرید
5نو3رنگ‌شدهتهرانشاخهتماس بگیرید
قیمت سیم مفتولی

قیمت سیم مفتولی سیاه

قیمت سیم مفتولی سیاه
آخرین بروزرسانی : 15 اردیبهشت 1400
ضخامت سیم (mm)حالتوزن کلاف (kg)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
1.5کلاف (تسمه)18 تا 20بنگاه آهن مللکیلوگرمتماس بگیرید
1.5کلاف (فابریک)15تهرانکیلوگرم186000
1.5کلاف فابریک (سلفون‌دار)15تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
2.5کلاف (تسمه)20 تا 25بنگاه آهن مللکیلوگرمتماس بگیرید
2.5کلاف (فابریک)15تهرانکیلوگرم186000
2.5کلاف فابریک (سلفون‌دار)15تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت سیم مفتولی

قیمت سیم مفتولی مسوار

قیمت سیم مفتولی مسوار
آخرین بروزرسانی : 15 اردیبهشت 1400
ضخامت سیم (mm)حالتمحل تحویلواحدقیمت (ریال)
1.2شاخهتهرانکیلوگرم211000
1.5شاخهتهرانکیلوگرم210000
2شاخهتهرانکیلوگرم201000
2.5شاخهتهرانکیلوگرم200000
3 الی 8شاخهتهرانکیلوگرم198000
قیمت سیم مفتولی

قیمت سیم مفتولی گالوانیزه

قیمت سیم مفتولی گالوانیزه
آخرین بروزرسانی : 15 اردیبهشت 1400
ضخامت سیم (mm)محل تحویلواحدقیمت (ریال)
0.5تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
0.7تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
0.8تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
0.9تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
1تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
1.2 (رابیتس‌بندی)تهرانکیلوگرم230000
1.5 (اسکوپ)تهرانکیلوگرم230000
2.2تهرانکیلوگرم215000
2.5تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
3تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
4تهرانکیلوگرمتماس بگیرید

قیمت محصولات مفتولی

برای ساخت انواع محصولات و تجهیزات از مفتول استفاده میشود. به این وسایل محصولات مفتولی گفته میشود که یکی از آلیاژهای پرمصرف هستند.

از محصولات مفتولی میتوان به انواع توریهای حصاری، گابیون، مرغی، انواع سیم خاردار خطی و حلقوی، انواع سیم مفتولی حرارتی و سیاه و مسوار، انواع مش ساده و آجدار، خرپا و زیگزاگ اشاره کرد.

کاربرد هر یک از این محصولات در جاهای مشخصی در ساختمان و صنعت میباشد. محصولات مفتولی از مقاومت بالایی برخوردار هستند. طول عمر و دوام این محصولات به اندازه ای بالا میباشد که تا 50 سال و حتی بیشتر نیز عمر میکنند.

انعطاف پذیری بالا و قیمت مناسب، این محصولات را به یکی از محصولات پرطرفدار در صنایع مختلف تبدیل کرده است.

خرید محصولات مفتولی از آهن ملل

آهن ملل بزرگترین آهن فروشی در کشور است که قیمت محصولات مفتولی را با بهترین قیمت در بازار اعلام میکند.

به دلیل خرید مستقیم و حذف واسطه های بازار، بهترین قیمت محصولات مفتولی در بازارتوسط شرکت آهن ملل ارائه میشود.

برای دریافت قیمت محصولات مفتولی از یک مرجع معتبر، در تلگرام آهن ملل عضو شوید.

سوالات متداول خرید محصولات مفتولی

خرید محصولات مفتولی که در سایت موجود نیست، امکان خرید وجود دارد؟

بله، شرکت آهن ملل تمامی محصولات مفتولی را در سبد خرید خود دارد و برای خرید از طریق تماس تلفنی با کارشناسان آهن ملل اقدام نمایید.

زمان تحویل بار به مشتری، چند روز بعد از صدور فاکتور میباشد؟

شرکت آهن ملل برای کسب رضایت مشتری، در کوتاهترین زمان ممکن بار را در مقصد تحویل مشتری میدهد.

برای دریافت فاکتور رسمی، 9% ارزش افزوده به قیمت های سایت اضافه میشود؟

خیر، قیمت های سایت به همراه 9% ارزش افزوده میباشد.