امروز : جمعه 15 اسفند 1399

قیمت شمش فولادی:  

ثابت

قیمت انواع ورق آهن:  

ثابت

قیمت انواع لوله:  

ثابت

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان:  

ثابت

قیمت میلگرد امیرآباد:  

ثابت

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد میانه:  

ثابت

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

ثابت

قیمت میلگرد سمنان:  

ثابت

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

ثابت

قیمت میلگرد بردسیر کرمان:  

ثابت

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش:  

ثابت

قیمت میلگرد اردبیل:  

ثابت

قیمت میلگرد هشترود:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهرود:  

ثابت

قیمت میلگرد گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

ثابت

قیمت میلگرد راد همدان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

ثابت

قیمت لوله گاز کچو اصفهان

قیمت لوله گاز کچو اصفهان

لوله گاز کچو اصفهان
آخرین بروزرسانی : 3 اسفند 1399

چاپ

محصولسایزحالتضخامتتحویلقیمت(تومان)
لوله گاز توکار
قطر 1طول 62کارخانه اصفهان260500
لوله گاز توکار
قطر 1/2طول 62کارخانه اصفهان260500
لوله گاز توکار
قطر 1/2-1طول 62کارخانه اصفهان260500
لوله گاز توکار
قطر 1/4-1طول 62کارخانه اصفهان260500
لوله گاز توکار
قطر 2طول 62کارخانه اصفهان260500
لوله گاز توکار
قطر 3/4طول 62کارخانه اصفهان260500
لوله گاز رو کار
قطر 1/4-1طول 62.5کارخانه اصفهان244000
لوله گاز روکار
قطر 1طول 62.5کارخانه اصفهان244000
لوله گاز روکار
قطر 1/2طول 62.5کارخانه اصفهان244000
لوله گاز روکار
قطر 1/4-1طول 62.5کارخانه اصفهان 244000
لوله گاز روکار
قطر 1/4-1طول 62.5کارخانه اصفهان244000
لوله گاز روکار
قطر 2طول 62.5کارخانه اصفهان244000
لوله گاز روکار
قطر 3/4طول 62.5کارخانه اصفهان244000
لوله گاز روکار
قطر 1/2-1طول 62.5کارخانه اصفهان244000