امروز : یکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰

قیمت میلگرد حسن رود:  

ثابت

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان:  

ثابت

قیمت میلگرد گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهین بناب:  

ثابت

قیمت میلگرد میانه:  

120 تومان

افزایش

قیمت میلگرد نیشابور:  

120 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آذر فولاد امین:  

ثابت

قیمت میلگرد اردبیل:  

100 تومان

افزایش

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

100 تومان

افزایش

قیمت میلگرد هشترود:  

100 تومان در برخی سایزها

افزایش

قیمت میلگرد شاهرود:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

100 تومان

افزایش

قیمت میلگرد پارس آرمان شفق:  

200 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

150 تا 200 تومان

افزایش

قیمت میلگرد کیان کاشان:  

50 تومان

افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

100 تومان

افزایش

قیمت لوله گاز کچو

قیمت لوله گاز کچو اصفهان

گروه صنعتی کچو اصفهان
آخرین بروزرسانی : ۲ مرداد ۱۴۰۰

چاپ

محصولسایزحالتضخامتتحویلقیمت(تومان)
لوله گاز توکار قطر 1طول 62کارخانه اصفهاناستعلام تلفنی
لوله گاز توکار قطر 1/2طول 62کارخانه اصفهان267500
لوله گاز توکار قطر 1/2-1طول 62کارخانه اصفهان267500
لوله گاز توکار قطر 1/4-1طول 62کارخانه اصفهان267500
لوله گاز توکار قطر 2طول 62کارخانه اصفهان267500
لوله گاز توکار قطر 3/4طول 62کارخانه اصفهان267500
لوله گاز روکارقطر 1/4-1طول 62.5کارخانه اصفهاناستعلام تلفنی
لوله گاز روکارقطر 1طول 62.5کارخانه اصفهاناستعلام تلفنی
لوله گاز روکارقطر 1/2طول 62.5کارخانه اصفهان257500
لوله گاز روکارقطر 2طول 62.5کارخانه اصفهان257500
لوله گاز روکارقطر 3/4طول 62.5کارخانه اصفهان257500
لوله گاز روکارقطر 1/2-1طول 62.5کارخانه اصفهان257500