امروز : شنبه 18 اردیبهشت 1400

قیمت شمش فولادی:  

ثابت

قیمت انواع لوله:  

ثابت

قیمت انواع ورق آهن:  

200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر:  

100تا 200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد پرشین فولاد:  

ثابت

قیمت میلگرد ظفر بناب:  

200 تومان

کاهش

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان:  

150 تومان

کاهش

قیمت میلگرد آریا ذوب:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد هشترود:  

170 تومان

کاهش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد سمنان:  

100 تومان

کاهش

قیمت میلگرد اردبیل:  

ثابت

قیمت میلگرد گلستان:  

ثابت

قیمت میلگرد سیادن ابهر:  

ثابت

قیمت میلگرد کیان کاشان:  

ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان:  

ثابت

قیمت میلگرد شاهرود:  

ثابت

قیمت میلگرد راد همدان:  

200 تومان

کاهش

قیمت لوله گاز کچو

قیمت لوله گاز کچو اصفهان

لوله گاز کچو اصفهان
آخرین بروزرسانی : 8 اردیبهشت 1400

چاپ

محصولسایزحالتضخامتتحویلقیمت(تومان)
لوله گاز توکار
قطر 1طول 62کارخانه اصفهان268500
لوله گاز توکار
قطر 1/2طول 62کارخانه اصفهان268500
لوله گاز توکار
قطر 1/2-1طول 62کارخانه اصفهان268500
لوله گاز توکار
قطر 1/4-1طول 62کارخانه اصفهان268500
لوله گاز توکار
قطر 2طول 62کارخانه اصفهان268500
لوله گاز توکار
قطر 3/4طول 62کارخانه اصفهان268500
لوله گاز رو کار
قطر 1/4-1طول 62.5کارخانه اصفهان257500
لوله گاز روکار
قطر 1طول 62.5کارخانه اصفهان257500
لوله گاز روکار
قطر 1/2طول 62.5کارخانه اصفهان257500
لوله گاز روکار
قطر 1/4-1طول 62.5کارخانه اصفهان 257500
لوله گاز روکار
قطر 1/4-1طول 62.5کارخانه اصفهان257500
لوله گاز روکار
قطر 2طول 62.5کارخانه اصفهان257500
لوله گاز روکار
قطر 3/4طول 62.5کارخانه اصفهان257500
لوله گاز روکار
قطر 1/2-1طول 62.5کارخانه اصفهان257500