امروز : شنبه 21 تیر 1399

قیمت میلگرد راد همدان : 110 تومان افزایش

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۸۰

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۸۰

آخرین بروزرسانی : 26 خرداد 1399
کارشناس فروش :35020-031

سایز لوله (inch)قطر بیرونی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
1/221.33.7369شاخه2900000
3/426.73.91613شاخه3300000
133.44.55619شاخه4100000
1/4 142.24.85626شاخه5550000
1/2 148.35.08632شاخه7000000
260.35.54644شاخه9500000
1/2 2737.01668شاخه14050000
388.97.62691شاخه18550000
4114.38.566130شاخه29200000