قیمت لوله صنعتی درب کارخانه

آخرین بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


نمایش قیمت با ارزش افزوده


ردیف سایز لوله (inch) سایز لوله (mm) وزن شاخه (kg) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد نمودار قیمت دیروز (تومان) قیمت امروز (تومان)
1 قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه 20 6.400 2 6 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
2 قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه 25 7.4 2 6 کیلوگرم chart 19,174 19,174
3 قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه 32 9.410 2 6 کیلوگرم chart 19,174 19,174
4 قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه 42 12.400 2 6 کیلوگرم chart 19,174 19,174
5 قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 48 14.200 2 6 کیلوگرم chart 19,174 19,174
6 قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 63 18.600 2 6 کیلوگرم chart 19,174 19,174
7 قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه 76 22.400 2 6 کیلوگرم chart 19,174 19,174
8 قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه 88 25.900 2 6 کیلوگرم chart 19,174 19,174
9 قیمت 3/5 لوله صنعتی در کارخانه 101 29.600 2 6 کیلوگرم chart تماس بگیرید تماس بگیرید
10 قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114 33.550 2 6 کیلوگرم chart 19,174 19,174
11 قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه 25 9.300 2.5 6 کیلوگرم chart 19,174 19,174
12 قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه 32 11.800 2.5 6 کیلوگرم chart 19,174 19,174
13 قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه 42 15.500 2.5 6 کیلوگرم chart 19,174 19,174
14 قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه 48 17.800 2.5 6 کیلوگرم chart 19,174 19,174
15 قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه 63 23.200 2.5 6 کیلوگرم chart 19,174 19,174
16 قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه 76 28 2.5 6 کیلوگرم chart 19,174 19,174
17 قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه 88 32.450 2.5 6 کیلوگرم chart 19,174 19,174
18 قیمت 3/5 لوله صنعتی در کارخانه 101 37.120 2.5 6 کیلوگرم chart 19,174 19,174
19 قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه 114 41.950 2.5 6 کیلوگرم chart 19,174 19,174