امروز : جمعه 28 شهریور 1399

قیمت شمش فولادی : ثابت

قیمت انواع ورق آهن : ثابت

قیمت تیرآهن ذوب آهن درب بنگاه : 10 تا 50 هزار تومان افزایش

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در کارخانه : 50 تا 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان درب بنگاه : 50 تا 200 تومان افزایش

قیمت میلگرد درپاد تبریز : ثابت

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان : ثابت

قیمت میلگرد هشترود : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد آریا ذوب : ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان : 200 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهرود : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد کلاف امیرآباد : ثابت

قیمت میلگرد نیشابور : ثابت

قیمت میلگرد راد همدان : 50 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیادن ابهر : 200 تومان افزایش

قیمت لوله گازی روکار

قیمت لوله گازی روکار

آخرین بروزرسانی : 27 شهریور 1399
کارشناس فروش :35020-031

سایز لوله (inch)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)تعداد شاخه در هر بستهوزن هر بسته (kg)واحدقیمت (ریال)
لوله 1/2 گازی روکار (سبک) سپاهان2.65681691270کیلوگرم194900
لوله 3/4 گازی روکار (سبک) سپاهان2.656101271220کیلوگرم194900
لوله 1 گازی روکار (سبک) سپاهان3.2561561900شاخه194900
لوله 1/4 1 گازی روکار (سبک) سپاهان3.25619611200کیلوگرم194900
لوله 1/2 1 گازی روکار (سبک) سپاهان3.25622611400کیلوگرم194900
لوله 2 گازی روکار (سبک) سپاهان3.65631371200کیلوگرم194900