امروز : چهارشنبه 25 تیر 1399

قیمت میلگرد پرشین فولاد : ثابت

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : ثابت

قیمت میلگرد راد همدان : ثابت

قیمت لوله گازی روکار

قیمت لوله گازی روکار

آخرین بروزرسانی : 18 تیر 1399
کارشناس فروش :35020-031

سایز لوله (inch)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)تعداد شاخه در هر بستهوزن هر بسته (kg)واحدقیمت (ریال)
لوله 1/2 گازی روکار (سبک) سپاهان2.65681691270کیلوگرم125000
لوله 3/4 گازی روکار (سبک) سپاهان2.656101271220کیلوگرم125000
لوله 1 گازی روکار (سبک) سپاهان3.2561561900شاخه125000
لوله 1/4 1 گازی روکار (سبک) سپاهان3.25619611200کیلوگرم125000
لوله 1/2 1 گازی روکار (سبک) سپاهان3.25622611400کیلوگرم125000
لوله 2 گازی روکار (سبک) سپاهان3.65631371200کیلوگرم125000