امروز : سه شنبه 8 مهر 1399

قیمت میلگرد سیادن ابهر : 200 تومان افزایش

قیمت میلگرد شاهرود : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد اردبیل : ثابت

قیمت میلگرد ارگ تبریز : اعلام شد

قیمت میلگرد ظفر بناب : ثابت

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان : ثابت

قیمت میلگرد کلاف امیرآباد : 200 تومان افزایش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب : 100 تومان افزایش

قیمت میلگرد راد همدان : 50 تومان افزایش

قیمت سیم خاردار حلقوی تبری

قیمت سیم خاردار حلقوی تبری

 سیم خاردار حلقوی تبری
آخرین بروزرسانی : 8 فروردین 1399
کارشناس فروش :35020-031

قطر حلقه (cm)محل تحویلواحد قیمتقیمت (ریال)
60تهرانحلقه1600000
90تهرانحلقه1900000